top of page

สมุดนักเรียน งานพิมพ์ 1 สี
สมุดนักเรียนมี 2 แบบ คือ
1.สมุดนักเรียน 40 แผ่นรวมปก หรือสมุดนักเรียนเล่มบาง
2.สมุดนักเรียน 80 แผ่นรวมปก หรือสมุดนักเรียนเล่มหนา
ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน โลโก้โรงเรียน

กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม
กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อ กระดาษปอนด์ 60 แกรม

ขนาดสมุดนักเรียน กว้าง 16.5 ซม. ยาว 24.1 ซม.

การเย็บสมุดนักเรียน
1.สมุดนักเรียน 40 แผ่น เย็บสันลวด(เย็บแม๊ก)
2.สมุดนักเรียน 80 แผ่น ไสกาว(เย็บแม๊ก พับเก็บ ทากาว)

**สั่งขั้นต่ำ งานพิมพ์ 1 สี 500 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

สมุดบัญชีเบอร์ 2 งานพิมพ์ 4 สี

กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก : กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม
กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อ : กระดาษปอนด์ 60-70 แกรม

ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน หรือชื่อมหาวิทยาลัย โลโก้โรงเรียน โลโก้มหาวิทยาลัย
สีสันสดใส
ปกด้านหลังพิมพ์ที่อยู่โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์
รายละเอียนอาจจะไม่เหมือนกัน

เทคนิคการพิมพ์ปกเพิ่มเติม
- อัดลาย
- เคลือบยูวี
- เคลือบลามิเนท

**สั่งขั้นต่ำ 3,000 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

สมุดนักเรียน มีปกใน 3 รูปแบบ คือ
1.ปกด้านในแบบไม่พิมพ์เลย
2.ปกด้านในแบบเฉพาะของแต่ละโรงเรียน
3.ปกด้านในแบบทั่วไป สามารถใช้ได้หลายโรงเรียน

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

สมุดนักเรียน งานพิมพ์ 4 สี

สมุดนักเรียนมี 2 แบบ คือ
1.สมุดนักเรียน 40 แผ่นรวมปก หรือสมุดนักเรียนเล่มบาง
2.สมุดนักเรียน 80 แผ่นรวมปก หรือสมุดนักเรียนเล่มหนา
ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน โลโก้โรงเรียน

กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม
กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อ กระดาษปอนด์ 60 แกรม

ขนาดสมุดนักเรียน กว้าง 16.5 ซม. ยาว 24.1 ซม.
การเย็บสมุดนักเรียน
1.สมุดนักเรียน 40 แผ่น เย็บสันลวด(เย็บแม๊ก)
2.สมุดนักเรียน 80 แผ่น ไสกาว(เย็บแม๊ก พับเก็บ ทากาว)

**สั่งขั้นต่ำ งานพิมพ์ 4 สี 3,000 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

สมุดนักเรียน ขนาดตัด 8
จะแตกต่างจากสมุดนักเรียนขนาดมาตรฐานคือ เล่มใหญ่กว่า

ขนาด กว้าง 19 ซม. ยาว 26 ซม.

กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก 210 แกรม
กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อที่ 70-80 แกรม

เทคนิคการพิมพ์ปก
1.เคลือบลามิเนท
2.เคลือบยูวี
3.เคลือบวานิช

สั่งขั้นต่ำ 2,000 เล่ม

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

สมุดนักเรียน ขนาดตัด 11
ส่วนมากเนื้อด้านในจะเป็นภาษาจีน และคัดลายมือ

ขนาดสมุดนักเรียน ขนาดตัด 11
กว้าง 16 ซม. ยาว 21 ซม.

กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก 210 แกรม
กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อ 60 แกรม

**สั่งขั้นต่ำ 500 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @School Shop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

สมุดบัญชีเบอร์ 2 งานพิมพ์ 1 สี
มี 5 สี ดังนี้
- สีฟ้า
- สีชมพู
- สีเขียว
- สีเหลือง
- สีม่วง

ปกด้านหน้าพิมพ์ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน
ปกด้านหลังพิมพ์ปรัชญา คำขวัญ หรือที่อยู่ของโรงเรียน
ปกด้านในไม่พิมพ์

กระดาษที่ใชพิมพ์ปก 210 แกรม
กระดาษที่ใชพิมพ์เนื้อ 60-70 แกรม

เทคนิคการทำ เทคนิคการพิมพ์ คือ
- เข้าเล่มสันกาว
- รันนำเบอร์
- ปั๊มทอง ปั๊มเงิน
- เคลือบยูวี
- เคลือบวานิช

**สั่งขั้นต่ำงานพิมพ์ 1 สี 1,000 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาแนะนำ "สมุดนักเรียน สมุดโรงเรียน"
เป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนือ กันนะคะ

สมุดนักเรียน มี 2 รูปแบบ คือ
1. สมุดนักเรียน 40 แผ่น หรือเล่มบาง จำนวน 40 แผ่นรวมปก
2. สมุดนักเรียน 80 แผ่น หรือเล่มหนา จำนวน 80 แผ่นรวมปก

สมุดนักเรียนงานพิมพ์ 1 สี
มีสีพื้น 7 สี คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีชมพู สีฟ้า สีม่วง สีส้ม

สมุดนักเรียน มีปกใน 3 รูปแบบ คือ
1.ปกด้านในแบบไม่พิมพ์เลย
2.ปกด้านในแบบเฉพาะของแต่ละโรงเรียน
3.ปกด้านในแบบทั่วไป สามารถใช้ได้หลายโรงเรียน

กระดาษปกพิมพ์สมุดนักเรียน 210 แกรม
กระดาษเนื้อในสมุดนักเรียน 60 แกรม

** สั่งสมุดนักเรียน ขั้นต่ำ 500 เล่ม **

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

สวัสดีคะ วันนี้เรามารู้จัก "เนื้อสมุดนักเรียน" กันนะคะ
มาเริ่มกันที่ เส้นสมุดจดการบ้าน คะ

เนื้อในสมุดนักเรียน (เนื้อจดการบ้าน)
1.เนื้อจดการบ้านเฉพาะโรงเรียน
2.เนื้อจดการบ้านทั่วไป (สามารถใช้ได้หลายโรงเรียน)

กระดาษที่ใช้พิมพ์ กระดาษปอนด์ 60 แกรม
สีที่ใช้พิมพ์ สีดำ สีน้ำเงิน เป็นต้น

**สั่งสมุดงานพิมพ์ 1 สี ขั้นต่ำ 500 เล่ม**
***สั่งสมุดงานพิมพ์ 4 สี ขั้นต่ำ 3,000 เล่ม***

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

สมุดนักเรียน Schoolshop
พิมพ์ตราโรงเรียน ปกด้านหน้าสีสันสดใส
เนื้อกระดาษถนอมสายตา ขาว
เส้นคมชัด เขียนลื่น เหมาะสำหรับจดบันทึก

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop
 
#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน #Schoolshop

เส้นสมุดนักเรียนมาตรฐาน Schoolshop
มี 12 เส้น ดังนี้
C1 เส้นธรรมดา
C2 เส้นธรรมดา/แดง
C3 เส้นกลางอ่อน หรือ เส้นครึ่งบรรทัด
C4 เส้นกลางอ่อน/แดง หรือ เส้นครึ่งบรรทัด/แดง
C5 เส้นบรรทัด5เส้น
C6 เส้นบรรทัด5เส้น/แดง
C7 เส้นคู่
C8 เส้นคู่/แดง
C9 เส้นกร๊าฟ A ตี
C10 เส้นกร๊าฟ A พิมพ์
C11 เส้นกร๊าฟ 8 ช่องตี
C12 เส้นกร๊าฟ 8 ช่องพิมพ์

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

สมุดนักเรียน บัญชีเบอร์ 2 Schoolshop
พิมพ์ตราโรงเรียน โลโก้โรงเรียน
ปกหน้าพิมพ์ทอง รันนัมเบอร์
สีสันสดใส เนื้อกระดาษถนอมสายตา
เส้นคมชัด เขียนลื่น
เหมาะสำหรับจดบันทึก

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#สมุดบัญชีเบอร์2
#Schoolshop

สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน ปกหน้าสีสันสดใส กระดาษถนอมสายตา เส้นคมชัด เขียนลื่น เหมาะสำหรับจดบันทึก

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

Schoolshop เราคือผู้นำด้านการผลิตสมุดนักเรียน ออกแบบการใช้งานอย่างถูกต้อง ลายเส้นคมชัด กระดาษถนอมสายตา

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

สมุด หมายถึงอะไร?
คำว่า "สมุด" หมายถึง กระดาษที่ทำเป็นเล่ม มีหลายชนิด เรียกชื่อตามประโยชน์ใช้สอย เช่น สมุดนักเรียน สมุดโรงเรียน สมุดวาดเขียน ฯลฯ
"สมุด" คือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นโดยนำกระดาษเขียน(กระดาษปอนด์สำหรับเขียน)มีเส้นบรรทัดทั้งสองหน้า เย็บหรือผนึกเข้าเล่ม และมีปกหุ้มใช้สำหรับเขียน

กระดาษเนื้อใน คืออะไร?
กระดาษเนื้อใน หมายถึง กระดาษเขียนที่มีเส้นบรรทัดทั้งสองหน้าใช้สำหรับเขียน โดยไม่รวมกระดาษที่ผนึกติดกับปกหน้าและปกหลังของสมุด

สมุดนักเรียน คืออะไร มีใครรู้บ้าง?
สมุดนักเรียน คือ สมุดที่นักเรียนต้องใช้ในการจดบันทึกข้อมูลในการเรียนการสอนแต่ละวิชา

สมุดโรงเรียน คืออะไร?
สมุดโรงเรียน คือ สมุดที่โรงเรียนสั่งทำเป็นพิเศษเพื่อใช้ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนจดบันทึกข้อมูลหรืองานที่คุณครูมอบหมาย จะแตกต่างกัน เพราะแต่ละโรงเรียนจะมีเอกลักษณ์ประจำโรงเรียน

สมุดนักเรียนโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลย์.jpg

สมุดนักเรียนโรงเรียนพุทธิรังษีพิบูลย์
งานพิมพ์ 4สี SchoolShop

สมุดธนาคารไทยพาณิชย์.jpg

สมุดนักเรียนธนาคารไทยพาณิชย์
งานพิมพ์ 4สี SchoolShop

สมุดนักเรียนโรงเรียนวัดสระบัว.jpg

สมุดนักเรียนโรงเรียนวัดสระบัว
งานพิมพ์ 4สี SchoolShop

สมุดนักเรียนโรงเรียนอู่ทอง.jpg

สมุดนักเรียนโรงเรียนอู่ทอง
งานพิมพ์ 4สี SchoolShop

สมุดนักเรียนโรงเรียนชิดใจชื่น.jpg

สมุดนักเรียนโรงเรียนชิดใจชื่น
งานพิมพ์ 4สี SchoolShop

สมุดนักเรียนโรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร).jpg

สมุดนักเรียนโรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร)
งานพิมพ์ 4สี SchoolShop

สมุดนักเรียนโรงเรียนรอซีดี.jpg

สมุดนักเรียนโรงเรียนรอซีดี
งานพิมพ์ 4สี SchoolShop

สมุดนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร.jpg

สมุดนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
งานพิมพ์ 4สี SchoolShop

สมุดนักเรียนโรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา.jpg

สมุดนักเรียนโรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
งานพิมพ์ 4สี SchoolShop

สมุดนักเรียนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์.jpg

สมุดนักเรียนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
งานพิมพ์ 4สี SchoolShop

สมุดนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา.jpg

สมุดนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกลูวิทยา
งานพิมพ์ 4สี SchoolShop

สมุดนักเรียนโรงเรียนนาอ้อวิทยา.jpg

สมุดนักเรียนโรงเรียนนาอ้อวิทยา
งานพิมพ์ 4สี SchoolShop

สมุดนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้า.jpg

สมุดนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้า
งานพิมพ์ 1สี SchoolShop

สมุดนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์.jpg

สมุดนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
งานพิมพ์ 1สี SchoolShop

สมุดนักเรียนโรงเรียนวัดธารพูด.jpg

สมุดนักเรียนโรงเรียนวัดธารพูด
งานพิมพ์ 1สี SchoolShop

สมุดนักเรียนโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย.jpg

สมุดนักเรียนโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
งานพิมพ์ 1สี SchoolShop

กว่าเราจะได้สมุดนักเรียน 1เล่ม มีขั้นตอนการทำยังบ้าง? วันนี้ SchoolShop เราจะพามาดูขั้นตอนการทำสมุดนักเรียน

1.นำกระดาษมาพิมพ์ปกสมุดนักเรียน
2.นำกระดาษมาตีเส้นสมุดนักเรียน
3.นำกระดาษที่ผ่านการตีเส้นแล้วมาตัดเพื่อนำไปนับ
4.กระดาษที่ตัดแล้วนำมานับ 19 ใบ และ 39 ใบ เลื่อนไขว้กันไปมา
5.กระดาษที่เลื่อนเสร็จนำมาวางใส่เครื่องพร้อมปกเพื่อเย็บสมุดนักเรียนออกมาเป็นเล่มคู่ แล้วตรวจดูเข็ม นับและตีลงขา
6.สมุดนักเรียนที่เย็บเสร็จแล้ว นำไปเข้าเครื่องตัด เพื่อตัดออกมาให้เป็นเล่มเดี่ยว
7.นำสมุดนักเรียนที่ตัดแล้วมาซีนบรรจุและแพ็ก นำส่งลูกค้า

SchoolShopเราเป็นโรงงานผลิตสมุดนักเรียนโดยตรง มีช่างชำนาญงานออกแบบปกสมุดนักเรียนให้ทันสมัย สวยงาม ราคาเป็นกันเอง มีทีมงานพร้อมส่งทั่วไทย

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#กระบวนการผลิตสมุดนักเรียน
#Schoolshop

วันนี้เราจะมารู้จักกับสมุดนักเรียน 40 แผ่นรวมปก หรือเรียกอีกแบบว่า"สมุดเล่มบาง"
เป็นงานพิมพ์ 1 สี ปกด้านในจะพิมพ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนมากจะพิมพ์พยัญชนะไทย สระไทย สูตรคูณและมาตราต่างๆ
เนื้อกระดาษจะมีทั้งหมด 19 แผ่น หน้าสมุดมี 76 หน้า
กระดาษเขียนลื่น เส้นคมชัด
ปกด้านหน้าจะพิมพ์ชื่อโรงเรียน โลโก้โรงเรียน
เย็บสันลวด 2 เข็ม

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

มีใครรู้บ้างไหม? วีธีการนับกระดาษทำกันยังไง วันนี้เราจะพาไปดูที่SchoolShop กันค่ะ

ขั้นตอนการนับกระดาษ
1.นำกระดาษเข้าเครื่องนับ(ตั้งเครื่องนับตามจำนวน)
- สมุดบาง(40 แผ่นรวมปก) จะนับ 19 ใบ
- สมุดหนา(80 แผ่นรวมปก) จะนับ 39 ใบ
2.เอากระดาษที่นับเสร็จแล้วมาเลื่อนไขว้กันไปมา เพื่อที่จะหยิบได้คล่องมือ ในขั้นตอนการเย็บต่อไป
3.นำกระดาษที่เลื่อนเสร็จแล้ววางลงขาไม้ เพื่อให้เป็นระเบียบ สะดวกในการทำงานขั้นตอนต่อไป

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#กระบวนการผลิตสมุดนักเรียน
#Schoolshop

ขั้นตอนการเย็บสมุดนักเรียน เล่มบาง 40 แผ่น ดังนี้
1.นำเนื้อกระดาษที่ผ่านการนับมามาวางบนเครื่อง
2.นำปกสมุดวางลงใส่เนื้อกระดาษ
3.ตรวจดูเข็มที่เย็บให้ได้ตามมาตรฐาน
4.สมุดที่ผ่านการเย็บและการตรวจเช็คเข็มแล้วมานับก้อนละ 24 เล่ม เพื่อนำไปเข้าเครื่องตัด

สั่งสมุดนักเรียน
งานพิมพ์ 1 สี ขั้นต่ำ 500 เล่ม
บริการจัดส่งทั่วประเทศ

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#กระบวนการผลิตสมุดนักเรียน
#Schoolshop

รู้ไหมก่อนจะได้สมุดนักเรียนเล่มหนา (80 แผ่น) ต้องทำอย่างไร?
วันนี้เราจะมาทำขั้นตอนที่ 1 กันนคะ นั้นก็คือ..

การพับปกสมุดนักเรียน เล่มหนา(80 แผ่น)
1.นำปกที่แห้งแล้วจากเครื่องพิมพ์มากลิ้งให้เป็นรอย
2.นำปกสมุดที่กลิ้งแล้วมาพับตามรอย แบบเบาๆ เพื่อไม่ให้สันสมุดแตก
3.เมื่อปกสมุดพับเสร็จแล้ว จะได้สันสมุด(0.5ซม.) เพื่อนำไปเข้าสันกาว ออกมาเป็นรูปเล่มสมุดนักเรียน

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#กระบวนการผลิตสมุดนักเรียน
#Schoolshop

การพับเนื้อและปกสมุด มีขั้นตอนดังนี้
1.พับครึ่งเนื้อกระดาษและปกสมุดตามแนวยาว
2.นับก้อนละ 24 เล่ม แล้วตีลงขา
3.นำไปเย็บเครื่องเย็บหัวเดียว(เนื่องจากเราเพิ่มจำนวนแผ่นกระดาษมากขึ้น)
4.เย็บเสร็จนำไปเข้าเครื่องตัด

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#กระบวนการผลิตสมุดนักเรียน
#Schoolshop

การตัดสมุดนักเรียน40แผ่น(เล่มบาง)

การตัดสมุดนักเรียน Schoolshop
1.สมุดที่นำมาจากเครื่องเย็บที่ตีขามา
2.ยกขึ้นก้อนละ 24 เล่ม(สมุดเป็นเล่มคู่) เจียนปากสมุดและหัวสมุดให้เรียบร้อย 3.สมุดที่เจียนแล้วนำมาผ่าครึ่งจะได้เป็นสมุดนักเรียน(เล่มเดี่ยว)
4.นับเป็นก้อนแล้วตีลงขาเพื่อนำไปซีนและบรรจุ

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @Schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

การตัดสมุดนักเรียน Schoolshop
1.นำสมุดที่เข้าเล่มทากาวแห้งเสร็จแล้วมาเครื่องตัด
2.ยกขึ้นก้อนละ 20 เล่ม(สมุดเป็นเล่มคู่) เจียนปากสมุดและหัวสมุดให้เรียบร้อย 3.สมุดที่เจียนแล้วนำมาผ่าครึ่งจะได้เป็นสมุดนักเรียน(เล่มเดี่ยว)
4.นับเป็นก้อนแล้วตีลงขาเพื่อนำไปซีนและบรรจุ

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @Schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

SchoolShop เราเป็นโรงงานผลิตสมุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนครบวงจร
เรามีสมุดนักเรียนสำหรับแจกตราโลโก้SchoolShop
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในชนบท

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน #ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

ขั้นตอนการฝานเนื้อสมุดนักเรียน(เล่มหนา 80 แผ่น)
1.นำเนื้อสมุดที่เย็บแล้วมาแบ่งครึ่งให้เท่ากัน
2.ฝานเนื้อทั้ง2ข้างให้เรียบ
3.นับแล้วตีลงขาเพื่อนำไปเข้ากาว

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#กระบวนการผลิตสมุดนักเรียน
#Schoolshop

bottom of page