บันทึกการอ่าน

ระดับประถมศึกษา

สมุดบันทึกการอ่าน

บันทึกการอ่านได้ ุุ60 เล่ม

ขนาดรูปเล่ม A5 

  จำนวน 60 หน้า ปกพิมพ์ 4 สี เนื้อในพิมพ์ 1 สี 

ราคา  10 บาท

สมุดนักเรียนและเครื่องเขียน 

ที่อยู่ : 9 ซอยสะแกงาม30 แสมดำบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย

LINE_icon01.png