ที่อยู่ : 9 ซอยสะแกงาม30 แสมดำบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย

9 Sakae Ngam 30 Alley, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150 

LINE_icon01.png
ปพ.5 คือ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนของแต่ละห้องเรียน
ตัวอย่าง ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา
ปพ5 วัดสิงห์ PIC-SET#1_190712_0023_edite
ปพ.5 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร(ไฟล์ละเอียดสูง)
ปพ5 สะพือวิทยาคาร ปกนอก.jpg
ปพ 5 สะพือวิทยาคารปกใน.jpg