ที่อยู่ : 9 ซอยสะแกงาม30 แสมดำบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย

9 Sakae Ngam 30 Alley, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150 

LINE_icon01.png
 ปพ.6 คือ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
 ปพ.6 ระดับประถมศึกษา 
 ปพ.6 ระดับมัธยมศึกษา