วิชาการ

school.jpg
แฟ้ม School#1.jpg
แฟ้มผ้าไหม School#1.jpg
 

แบบประเมินผลการเรียน

school.jpg
school ปพ.jpg
IMG_2656.png

ปพ. หรือเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปพ.5 คือ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

               บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

ปพ.6 คือ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 

ปพ.8 คือ ระเบียนสะสม 

แบบ ปพ5 ปพ6 ปพ8

การสั่งผลิต แบบประเมินผล สามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้

เช่น หัวข้อการประเมิน จำนวนบรรทัด การเพิ่มรายวิชา

ปพ.5 คือ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนของแต่ละห้องเรียน
ตัวอย่าง ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา
ปพ5 วัดสิงห์ PIC-SET#1_190712_0023_edite
ตัวอย่างสมุดประเมินผล ระดับชั้นอนุบาล
ปพ.5 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร(ไฟล์ละเอียดสูง)
ปพ5 สะพือวิทยาคาร ปกนอก.jpg
ปพ 5 สะพือวิทยาคารปกใน.jpg
แบบประเมินผลการเรียน ราคาเท่าไหร่
แบบประเมินผลแต่ละแบบ มีเนื้อหา รูปแบบ ต่างกัน      
ปพ5        20 บาท
ปพ6        30 บาท
ปพ6 แบบปกหนัง
ขนาดA4 เนื้อหา8 หน้า.          500 เล่ม    75 บาท
มีซองพลาสติก 10 ซอง.        1000 เล่ม    65 บาท
               
               

แฟ้มโรงเรียน 

 
Shop#3-1.jpg
Shop#3-2.jpg
Shop#3-3.jpg

ประกาศณียบัตรผ้าไหม

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.ชุลีมาสก์ศึกษาschoo

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.ชุลีมาสก์ศักษา

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.บ้านกกค้อกกโพธิ์sch

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.บ้านกกค้อกกโพธิ์

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.ยางวิทยาคมschoolsho

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.ยางวิทยาคม

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.อนุบาลคลองมะเดื่อsc

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.อนุบาลคลองมะเดื่อ

 
แฟ้มประกาศนียบัตร รร.วัดบางหญ้าแพรกschoo
แฟ้มประกาศนียบัตร รร.อนุบาลชุมพลบุรีscho
แฟ้มประกาศนียบัตร วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
แฟ้มประกาศนียบัตร รร.หอวังปทุมธานีschool

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.วัดบางหญ้าแพรก

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.อนุบาลชุมพลบุรี

แฟ้มประกาศนียบัตร วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.หอวังปทุมธานี

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.ศิริพรระยองschoolsh

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.ศิริพรระยอง

แฟ้มประกาสนียบัตร รร.นครขอนแก่นschoolsho

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.นครขอนแก่น

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.ปรีดาวิทย์schoolsho

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.ปรีดาวิทย์

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.ฝั่งแดงวิทยาสรรค์sc

แฟ้มประกาศนียบัตร รร.ฝั่งแดงวิทยาสรรค์