นโยบายการคืนสินค้า
  • สินค้าจัดส่งในสภาพสมบูรณ์   
             ลูกค้าไม่สามารถคืนสินค้าและคืนเงินได้
  • สินค้ามีตำหนิ                         
             สามารถเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ได้ หรือ
             บริษัทคืนเงินให้ลูกค้าภายในระยะเวลา 30 วัน