นโยบายการคืนสินค้า
  • สินค้าจัดส่งในสภาพสมบูรณ์   
             ลูกค้าไม่สามารถคืนสินค้าและคืนเงินได้
  • สินค้ามีตำหนิ                         
             สามารถเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ได้ หรือ
             บริษัทคืนเงินให้ลูกค้าภายในระยะเวลา 30 วัน

SCHOOLSHOP สมุดนักเรียนและเครื่องเขียน 

ที่อยู่ : 9 ซอยสะแกงาม30 แสมดำบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย

LINE_icon01.png