แบบ ปพ5 ปพ6 ปพ8 ที่ต้องรู้

ปพ. หรือเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3 แบบสำคัญ

 

ปพ.5 คือ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

ปพ.6 คือ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 

ปพ.8 คือ ระเบียนสะสม 

ปพ.5 คือ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนของแต่ละห้องเรียน
ตัวอย่าง ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา
ปพ5 วัดสิงห์ PIC-SET#1_190712_0023_edite
ตัวอย่างสมุดประเมินผล ระดับชั้นอนุบาล
ปพ.5 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร(ไฟล์ละเอียดสูง)
ปพ5 สะพือวิทยาคาร ปกนอก.jpg
ปพ 5 สะพือวิทยาคารปกใน.jpg
 ปพ.6 คือ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
 ปพ.6 ระดับประถมศึกษา 
ปพ6 ประถมต้น นอกหน้า.jpg
ปพ6 ประถม รร.ลำปางวิทยา นอกหน้า.jpg
ปพ6 ประถมปลาย รร.บ้านไทยสามัคคี นอกหน้า.
นอกหน้า.jpg
ปพ6 ประถม รร.วัดดวงแข นอกหน้า.jpg
ปพ6 ประถม รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ นอกหน้า.
ปพ6 ประถม รร.พหลโยธิน นอกหน้า.jpg
ปพ6 ประถม รร.ประชาอุทิศ จันทาบอนุสรณ์ นอ
 ปพ.6 ระดับมัธยมศึกษา 
ปพ6 แบบประเมินผลการเรียน รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี
นอกหน้า.jpg
ปพ6 มัธยม รร.มัธยมตระการพืชผล นอกหน้า-ต้
ปพ6 มัธยม รร.ประชาอุทิศ จันทาบอนุสรณ์ นอ
ปพ6 มัธยม รร.สะพือวิทยาคาร นอกหน้า.jpg
แบบประเมินผลการเรียน ราคาเท่าไหร่
แบบประเมินผลแต่ละแบบ มีเนื้อหา รูปแบบ ต่างกัน      
ปพ5        20 บาท
ปพ6        30 บาท
ปพ6 แบบปกหนัง
ขนาดA4 เนื้อหา8 หน้า.          500 เล่ม    75 บาท
มีซองพลาสติก 10 ซอง.        1000 เล่ม    65 บาท
               
               

SchoolShop

SHOP NOW