SchoolShop  ชุดอุปกรณ์การเรียน สมุดนักเรียน  สมุดพกนักเรียน กระเป๋าโรงเรียน

สมุดพกนักเรียน
แบบประเมินผลการเรียน
การสั่งผลิตสมุดพกนักเรียน  สามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้
เช่น หัวข้อการประเมิน จำนวนบรรทัด การเพิ่มรายวิชา
แบบประเมินผล ปพ5.webp
สมุดพกนักเรียน ปพ5 ปพ6 ปพ8
ปพ. หรือ เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  ปพ.5 คือ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
               บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

  ปพ.6 คือ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 

  ปพ.8 คือ ระเบียนสะสม 
Screen Shot 2564-11-16 at 16.30.36.png
school.jpg
school ปพ.jpg
ปพ.5 คือ สมุดพกนักเรียน ที่แสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนของแต่ละห้องเรียน
ตัวอย่าง ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา
ตัวอย่างสมุดประเมินผล ระดับชั้นอนุบาล
IMG_2656.png
ปพ.5 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร(ไฟล์ละเอียดสูง)
ปพ5 สะพือวิทยาคาร ปกนอก.jpg
ปพ5 วัดสิงห์ PIC-SET#1_190712_0023_edite
ปพ 5 สะพือวิทยาคารปกใน.jpg
ปพ.6 คือ สมุดพกนักเรียนรายคน แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
ปพ.6 ระดับประถมศึกษา 
ปพ6 ประถมต้น นอกหน้า.jpg
ปพ6 ประถมปลาย รร.บ้านไทยสามัคคี นอกหน้า.
ปพ6 ประถม รร.วัดดวงแข นอกหน้า.jpg
ปพ6 ประถม รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ นอกหน้า.
ปพ6 ประถม รร.ลำปางวิทยา นอกหน้า.jpg
นอกหน้า.jpg
ปพ6 ประถม รร.พหลโยธิน นอกหน้า.jpg
ปพ6 ประถม รร.ประชาอุทิศ จันทาบอนุสรณ์ นอ
แบบประเมินผลการเรียน ราคาเท่าไหร่ ?
     ราคาขึ้นอยู่กับ
          จำนวนหน้าของแบบประเมินผลการเรียน(ปพ) c]และใส้ในพลาสติกของ ปพ
          จำนวนเล่ม ปพ ที่สั่งซื้อ
จำนวนสั่งผลิต แบบ ปพ เท่าไหร่ ถึงเหมาะสม
     เริ่มต้น ปพ อย่างน้อย 300 เล่ม 
สมุดพกนักเเรียนแต่ละแบบ มีเนื้อหา รูปแบบ ต่างกัน 
ปพ4        30 บาท          
ปพ5        15 บาท
ปพ6        30 บาท
ปพ8        25 บาท

ปพ6 แบบปกหนัง
ขนาดA4 เนื้อหา8 หน้า.          500 เล่ม    75 บาท
มีซองพลาสติก 10 ซอง.        1000 เล่ม    65 บาท
ข้อระวังก่อนสั่งผลิต แบบประเมินผลกาเรียน ปพ
     1.ระวังสั่งผลิตแบบประเมินผลการเรียน แล้ว ไส้ในพลาสติกแลบ
     2.แบบประเมินผลการเรียน ใส่ในพลาสติกควรใช้เกรดA
     3.ห้ามใช้ซองพลาสติกแบบที่ขาดแล้วเป็นรอยฉีกยาว   
ปพ5.0 คือ แบบประเมินผลการเรียน ปพ.รุ่นที่ดีที่สุดของเรา
     ปรับเปลี่ยนเนื้อหาแบบประเมินผลการเรียนได้
     ไส้ในพลาสติกเกรดA
 
ผลิต แบบประเมินผล ปพ ใช้เวลา
     หลักจากสรุปแบบเสร็จ ใช้เวลา 3 สัปดาห์
 
ผลิตแบบประเมินผลการเรียน (ปพ) แบบ 2สี มีความแตกต่างอย่างไรกับ แบบประเมินผลการเรียน(ปพ) แบบ 1 สี
     มีกระบวนการผลิต มากขึ้น แต่ใช้ประโยชน์ในการแยกระดับชั้น
 
ผลิตแบบประเมินผลการเรียน เหมาะกับโรงเรียนไหนบ้าง
     แบบประเมินผลการเรียน(ปพ) เหมาะกับโรงเรียนที่ต้องการปรับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่อยากใช้ตัวชี้วัดจากเกณฑ์เดิม โดยเฉพาะ ช่วงเวลาที่ต้องเรียนออนไลน์ที่ทำให้เกณฑ์ชี้วัดของการเรียน ต่างไปอย่างมาก
ผลิตแบบประเมินผลการเรียน ต่างระดับชั้นกัน เช่น ประถมต้น กับ ประถมปลาย ได้ไหม
     ได้คะ หลายโรงเรียน สั่ง

สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ. กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก คือ
- กระดาษการ์ดสี 180 แกรม
- กระดาษอาร์ตมัน 180 แกรม
- กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม
- กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 210 แกรม
#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดพกอนุบาล
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

สมุดพกนักเรียน ปกหนัง หรือ  ปพ. ปกพลาสติก

สีที่ใช้พิมพ์ปก ดังนี้
สีฟ้า สีบานเย็น สีส้ม สีแดง สีชมพู สีกรม

ส่วนมากจะเน้นปั๊มทอง ปั๊มเงิน ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดพกอนุบาล
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

สมุดพกนักเรียน ปพ. งานพิมพ์ 4 สี
วิธีการพิมพ์ สมุดพกนักเรียน ปพ 4 สี
1. กระดาษปกสีขาว
2.เอากระดาษปกสีขาวไปพิมพ์ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน
3.แม่สีที่ใช้พิมพ์ คือ สีฟ้า สีแดง สีเหลือง สีดำ
รูปแบบสมุดพกนักเรียนก็จะมีสีที่สดใส

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดสมุดพกอนุบาล
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

สมุดพกนักเรียน ปพ5 คือ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
สมุดพกนักเรียน ปพ6 คือ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
สมุดพกนักเรียน ปพ8 คือ ระเบียนสะสม

สมุดพกนักเรียน งานพิมพ์ 1 สี
-กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก คือ กระดาษการ์ดสี 180 แกรม
-สีที่ใช้พิมพ์ปก คือ สีฟ้า สีชมพู สีเขียว สีเหลือง
-สีที่ใช้พิมพ์ตราโรงเรียน คือ สีดำ และสีน้ำเงิน
-สมุดพกนักเรียน มีทั้งแบบเย็บสันลวดและแบบพับ

กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อใน
-กระดาษปอนด์ 70-80 แกรม

เนื้อในสมุดพกนักเรียน หรือ ปพ.
-ส่วนมากจะเป็นเนื้อเฉพาะของโรงเรียน แต่ละโรงเรียนรายละเอียดจะไม่เหมือนกัน จะมีซองพลาสติกใส A4 ไว้เก็บผลงานนักเรียน

**สั่งสมุดพกนักเรียน หรือปพ.ขั้นต่ำ 300 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @Schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#ระเบียนสะสม
#สมุดสมุดพกอนุบาล
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

รูปแบบของสมุดพกนักเรียน หรือ ปพ. มีอะไรบ้าง
ปพ1 คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน
ปพ2 คือ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
ปพ3 คือ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
ปพ4 คือ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
ปพ5 คือ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ปพ6 คือ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
ปพ7 คือ ใบรับรองผลการศึกษา
ปพ8 คือ ระเบียนสะสม
ปพ9 คือ สมุดบันทึกผลการเรียน

สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ. คืออะไร

แบบ ปพ. หรือเรียกเต็มๆ ว่า เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสำคัญที่สถานศึกษาต้องจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้

- บันทึกข้อมูลในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ได้แก่ แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา

- ติดต่อสื่อสาร รายงานข้อมูล และผลการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ระเบียนสะสม

- จัดทำและออกหลักฐานแสดงวุฒิและหรือรับรองผลการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน

ทำไมนักเรียนต้องมีสมุดพกนักเรียน
หลายคนคงสงสัยว่าทำไมนักเรียนต้องมีสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือที่เรียกกันว่า "สมุดพก" เหตุก็เพราะว่าการศึกษาในประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการเปลี่ยนวิธีการประเมินผลให้ครอบคลุม และเป็นระบบ สามารถทราบพัฒนาการและความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนในทุกๆ ด้าน และนำผลการประเมินแจ้งให้กับผู้เรียนและผู้ปกครองรับทราบ เพื่อช่วยกันพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เต็มที่ ดังนั้นการจัดทำสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

สมุดพกนักเรียน แต่ละแบบคืออะไรบ้าง
สวัสดีคะ เราจะมาทำความรู้จักกับ"สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ. " กันนะคะ
สมุดพกนักเรียน ปพ.5 คือ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
สมุดพกนักเรียน ปพ.6 คือ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

ปกที่ใช้พิมพ์สมุดพกนักเรียน งานพิมพ์ 1 สี คือ
- กระดาษการ์ดสี 180 แกรม

สีที่ใช้พิมพ์ปก คือ สีฟ้า สีชมพู สีม่วง สีเขียว สีเหลือง

สีที่ใช้พิมพ์ตราโรงเรียน คือ สีดำ และสีน้ำเงิน

สมุดพกนักเรียน มีทั้งแบบเย็บสันลวดและแบบพับ

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดพกอนุบาล
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

เนื้อในสมุดพกนักเรียน หรือ ปพ.
ส่วนมากจะเป็นเนื้อเฉพาะของโรงเรียน แต่ละโรงเรียนรายละเอียดจะไม่เหมือนกัน
จะมีซองพลาสติกใส A4 ไว้เก็บผลงานนักเรียน

กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อใน
- กระดาษปอนด์ 70-80 แกรม

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดพกอนุบาล
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

สมุดพกนักเรียน ปพ.แบบเจาะหน้าต่าง
ด้านหน้าพิมพ์ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เจาะหน้าปกรูปแบบสีเหลี่ยม
ด้านในจะมีลิ้นแฟ้มสำหรับเจาะเอกสารใส่ข้างใน

กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก คือ
- กระดาษการ์ดสี 180 แกรม
- กระดาษอาร์ตมัน 180 แกรม
- กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม
- กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 210 แกรม

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดพกอนุบาล
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ. คืออะไร
ปพ. หรือเรียกเต็มๆ ว่า เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสำคัญที่สถานศึกษาต้องจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา

สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ. มีความสำคัญอย่างไร

สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) มีความสำคัญ คือ

เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้เรียนในแต่ละระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาภาคบังคับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความสำเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครทำงาน หรือดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) มีความสำคัญ คือ

เป็นเอกสารที่สถานบันการศึกษาออกให้กับผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อนำใช้เป็นหลักฐานในการแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตนเองที่ได้เรียนจบมานั่นเอง

สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ.3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา มีความสำคัญ คือ

เป็นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองว่าได้เรียนจบในหลักสูตรจริง ต่อเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ

สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความสำคัญ คือ

เป็นเอกสารรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สถานศึกษากำหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ เพื่อการแก้ปัญหา หรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ที่ใช้แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น สถานศึกษาต้องจัดทำเอกสารนี้ให้ผู้เรียนทุกๆ คน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียนเพื่อประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครเข้าทำงาน

สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ.5 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มีความสำคัญ คือ

เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน

สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล มีความสำคัญ คือ

เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ของผู้เรียน

สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา

มีความสำคัญ คือ

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้ว

สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ.8 ระเบียนสะสม

มีความสำคัญ คือ

เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและผลงานด้านต่างๆ ของผู้เรียน ทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุกๆ ด้าน

สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ.9 สมุดบันทึกผลการเรียน

มีความสำคัญ คือ

เป็นสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ที่สถานศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกรายการรายวิชาต่างๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละชั้นปี ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการประเมินการเรียนของแต่ละรายวิชา และสถานศึกษาออกให้ผู้เรียนสำหรับใช้ศึกษาและนำไปแสดงให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้ทราบ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่างๆ ของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนแต่ละรายวิชา กรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษาข้อมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม่