SchoolShop  ชุดอุปกรณ์การเรียน สมุดนักเรียน  สมุดพกนักเรียน กระเป๋าโรงเรียน ปพ8 ระเบียนสะสม สมุดพกนักเรียน

ปพ 8 ระเบียนสะสม
การสั่งผลิตแบบประเมินผลการเรียน สามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้
เช่น หัวข้อการประเมิน จำนวนบรรทัด การเพิ่มรายวิชา
แบบประเมินผล ปพ5.webp
 ปพ 8 หรือ ระเบียนสะสม
ปพ. หรือ เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปพ.8 คือ ระเบียนสะสม 
school.jpg
school ปพ.jpg
ปพ8 ระเบียนสะสม ราคาเท่าไหร่ ?
     ราคาขึ้นอยู่กับ
          จำนวนหน้าของแบบประเมินผลการเรียน(ปพ) c]และใส้ในพลาสติกของ ปพ
          จำนวนเล่ม ปพ ที่สั่งซื้อ
ปพ8  จำนวนสั่งผลิต แบบ เท่าไหร่ ถึงเหมาะสม
     เริ่มต้น ปพ อย่างน้อย 300 เล่ม 
ปพ8 ระเบียนสะสม ใช้เวลาผลิต
     หลักจากสรุปแบบเสร็จ ใช้เวลา 3 สัปดาห์
 
ปพ8 ระเบียนสะสม ต้องระวังก่อนสั่งผลิต 
     1.ระวังสั่งผลิตแบบประเมินผลการเรียน แล้ว ไส้ในพลาสติกแลบ
     2.แบบประเมินผลการเรียน ใส่ในพลาสติกควรใช้เกรดA
     3.ห้ามใช้ซองพลาสติกแบบที่ขาดแล้วเป็นรอยฉีกยาว   
 ปพ8 ระเบียนสะสม แบบ 2สี มีความแตกต่างอย่างไรกับ แบบประเมินผลการเรียน(ปพ8 ระเบียนสะสม) แบบ 1 สี
     มีกระบวนการผลิต มากขึ้น แต่ใช้ประโยชน์ในการแยกระดับชั้น
 
ปพ8 ระเบียนสะสม สั่งผลิตแเหมาะกับโรงเรียนไหนบ้าง
     แบบประเมินผลการเรียน(ปพ) เหมาะกับโรงเรียนที่ต้องการปรับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่อยากใช้ตัวชี้วัดจากเกณฑ์เดิม โดยเฉพาะ ช่วงเวลาที่ต้องเรียนออนไลน์ที่ทำให้เกณฑ์ชี้วัดของการเรียน ต่างไปอย่างมาก

ปกสมุดพกนักเรียน หรือ ปพ. กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก คือ
- กระดาษการ์ดสี 180 แกรม
- กระดาษอาร์ตมัน 180 แกรม
- กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม
- กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 210 แกรม

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดพกอนุบาล
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

สวัสดีคะ เราจะมาทำความรู้จักกับ"สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ. " กันนะคะ
สมุดพกนักเรียน ปพ.5 คือ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
สมุดพกนักเรียน ปพ.6 คือ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

ปกที่ใช้พิมพ์สมุดพกนักเรียน งานพิมพ์ 1 สี คือ
- กระดาษการ์ดสี 180 แกรม

สีที่ใช้พิมพ์ปก คือ สีฟ้า สีชมพู สีม่วง สีเขียว สีเหลือง

สีที่ใช้พิมพ์ตราโรงเรียน คือ สีดำ และสีน้ำเงิน

สมุดพกนักเรียน มีทั้งแบบเย็บสันลวดและแบบพับ

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดพกอนุบาล
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

สมุดพกนักเรียน ปพ. ปกพลาสติก

สีที่ใช้พิมพ์ปก ดังนี้
สีฟ้า สีบานเย็น สีส้ม สีแดง สีชมพู สีกรม

ส่วนมากจะเน้นปั๊มทอง ปั๊มเงิน ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดพกอนุบาล
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

เนื้อในสมุดพกนักเรียน หรือ ปพ.
ส่วนมากจะเป็นเนื้อเฉพาะของโรงเรียน แต่ละโรงเรียนรายละเอียดจะไม่เหมือนกัน
จะมีซองพลาสติกใส A4 ไว้เก็บผลงานนักเรียน

กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อใน
- กระดาษปอนด์ 70-80 แกรม

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดพกอนุบาล
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

สมุดพกนักเรียน ปพ. งานพิมพ์ 4 สี
วิธีการพิมพ์ สมุดพกนักเรียน ปพ 4 สี
1. กระดาษปกสีขาว
2.เอากระดาษปกสีขาวไปพิมพ์ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน
3.แม่สีที่ใช้พิมพ์ คือ สีฟ้า สีแดง สีเหลือง สีดำ
รูปแบบสมุดพกนักเรียนก็จะมีสีที่สดใส

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดสมุดพกอนุบาล
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

สมุดพกนักเรียน ปพ.แบบเจาะหน้าต่าง
ด้านหน้าพิมพ์ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เจาะหน้าปกรูปแบบสีเหลี่ยม
ด้านในจะมีลิ้นแฟ้มสำหรับเจาะเอกสารใส่ข้างใน

กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก คือ
- กระดาษการ์ดสี 180 แกรม
- กระดาษอาร์ตมัน 180 แกรม
- กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม
- กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 210 แกรม

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดพกอนุบาล
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

สมุดพกนักเรียน ปพ5 คือ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

สมุดพกนักเรียน ปพ6 คือ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

สมุดพกนักเรียน ปพ8 คือ ระเบียนสะสม

 

สมุดพกนักเรียน งานพิมพ์ 1 สี

-กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก คือ กระดาษการ์ดสี 180 แกรม

-สีที่ใช้พิมพ์ปก คือ สีฟ้า สีชมพู สีเขียว สีเหลือง

-สีที่ใช้พิมพ์ตราโรงเรียน คือ สีดำ และสีน้ำเงิน

-สมุดพกนักเรียน มีทั้งแบบเย็บสันลวดและแบบพับ

 

กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อใน

-กระดาษปอนด์ 70-80 แกรม

 

เนื้อในสมุดพกนักเรียน หรือ ปพ.

-ส่วนมากจะเป็นเนื้อเฉพาะของโรงเรียน แต่ละโรงเรียนรายละเอียดจะไม่เหมือนกัน จะมีซองพลาสติกใส A4 ไว้เก็บผลงานนักเรียน

 

**สั่งสมุดพกนักเรียน หรือปพ.ขั้นต่ำ 300 เล่ม**

 

สนใจสอบถามข้อมูล

โทร 091-554-4536

ไลน์ @Schoolshop

 

#สมุดพกนักเรียน

#ปพ5

#ปพ6

#ปพ8

#ระเบียนสะสม

#สมุดสมุดพกอนุบาล

#ผลิตสมุดพกนักเรียน

#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน

#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย

#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

#Schoolshop