ที่อยู่ : 9 ซอยสะแกงาม30 แสมดำบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย

9 Sakae Ngam 30 Alley, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150 

LINE_icon01.png

แบบ ปพ5 ปพ6 ปพ8 ที่ต้องรู้

  ปพ. หรือเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3 แบบสำคัญ

ปพ.5 คือ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

ปพ.6 คือ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 

ปพ.8 คือ ระเบียนสะสม