humper#1
humper#1

press to zoom
humper#9
humper#9

press to zoom
humper#6
humper#6

press to zoom
humper#1
humper#1

press to zoom
1/14
สมุดนักเรียน#1.png

ชุดเครื่องเขียน

รับจัดชุดเครื่องเขียน สำหรับโรงเรียนทุกระดับชั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม และ รับส่วนลด คลิ๊ก!!

ชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียน

     ชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียน คืออะไร

ชุดเครื่องเขียน  คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียน การจดบันทึก รวมถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะ เหมาะสำหรับการเรียนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย สมุดนักเรียน ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด สีไม้ 
ชุดอุปกรณ์การเรียน อาจหมายรวมถึง แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนด้วย

ชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียนมีกี่ระดับ

ชุดเครื่องเขียน มี 4 ระดับ ดังนี้

  1. ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาล

  2. ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับประถม

  3. ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมตอนต้น

  4. ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมตอนปลาย

ชุดเครื่องเขียน ชุดอุกรณ์การเรียนราคาชุดละเท่าไหร่

     ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาล

         ราคา   100  บาท
     ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับประถม

         ราคา   195  บาท
     ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมตอนต้น

         ราคา   210  บาท
     ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมตอนปลาย

         ราคา   230  บาท

ชุดเครื่องเขียน จัดเป็นเซ็ทอุปกรณ์การเรียนตามแต่ละระดับชั้นเรียนไดงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

     ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล         

         100  บาท
     ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม         

         195  บาท
     ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมต้น       

         210  บาท
     ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมปลาย   

         230  บาท

ทำไม ต้องจัดชุดเครื่องเขียน และ อุปกรณ์การเรียนกับ SchoolShop

     เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องเขียนที่ผลิตในประเทศไทย เช่น สินค้าตราม้า มาสเตอร์อาร์ต โยย่า อุปกรณ์การเรียนที่ผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล 

ชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียนใส่อะไรบ้าง

     ชุดอุปกรณ์การเรียน ส่วนมากที่นิยมจัดจะเป็น สมุดนักเรียน ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด สี เป็นต้น

จัดชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียนมีใบเสร็จไหม

     การจัดชุดอุปกรณ์การเรียนมีใบเสร็จรายหัวให้ ตามระดับชั้น

การสั่งจัดชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียนมีส่วนลดไหม

     บริการจัดชุดตามโรงเรียนต้องการ รับส่วนลด 10%-15%-20%- 25%

บริการจัดชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียนมีสั่งขั้นต่ำไหม

     สามารถสั่งได้ เริ่มต้นที่ 50 ชุด

ชุดอุปกรณ์การเรียน สามารถคืนสินค้าได้หรือไม่

     ชุดอุปกรณ์การเรียน สามารถคืนสินค้าได้กรณี นักเรียนย้ายออก

ทำให้ชุดอุปกรณ์การเรียนคงเหลือ  

     สามารถคืนชุดอุปกรณ์การเรียนได้ทั้งชุดหากเป็นสินค้าประเภทไม่มีตราโรงเรียน 

แต่หากชุดอุปกรณ์การเรียน มีสมุดนักเรียน สมุดโรงเรียนที่พิมพ์โลโก้เฉพาะ ทางร้านจะแยกใบเสร็จออกเป็น2 ส่วน

โดยให้คืนรายการเครื่องเขียนได้ แต่ ทางโรงเรียนจะต้องรับสมุดโรงเรียนไว้ที่

ห้องสหกรณ์โรงเรียน

ตัวอย่าง ชุดเครื่องเขียน

ชุดเครื่องเขียน SeA#1.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 1- 3 (ราคา 100 บาท) SET - A1

1. สมุด 40 แผ่น 3 เล่ม
2. วาดเขียนเล็ก 1 เล่ม
3. สีไม้สั้นมาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง
4. ดินสอดำ HB ตราม้า  3 แท่ง
5. ยางลบสเตทเลอร์ B35 - 1 ก้อน

30  บาท
10  บาท

40  บาท
15  บาท
5  บาท

ชุดเครื่องเขียน SetA#2.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 1- 3 (ราคา 100 บาท) SET - A2

1. สมุด 40 แผ่น 3 เล่ม
2. สีเทียน 12 สี แท่งใหญ่ 1 กล่อง
3. ดินสอดำ HB ตราม้า 3 แท่ง
4. กบเหลา 2 รู 1 อัน
5. ยางลบสเตทเลอร์ B35 - 1 ก้อน

30  บาท
40  บาท

15  บาท
10  บาท
5  บาท

ชุดเครื่องเขียน SetA#3.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 1- 3 (ราคา 100 บาท) SET - A3

1. สมุดคัดลายมือ 1 เล่ม
2. สีไม้สั้นมาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง
3. วาดเขียนเล็ก 1 เล่ม
4. ดินสอดำ HB ตราม้า 1 แท่ง
5. ยางลบสเตทเลอร์ B35 - 1 ก้อน
6. กบเหลาตราม้า 1 อัน

35  บาท
40  บาท

10  บาท
5  บาท
5  บาท

5  บาท

ชุดเครื่องเขียน SetA#4.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 1- 3 (ราคา 100 บาท) SET - A4

1. สีไม้ยาว12 สี มาสเตอร์อาร์ต  1 กล่อง
2. ดินสอดำ HB ตราม้า 2 แท่ง
3. ดินน้ำมันแผง 1 แผง
4. กบเหลาตราม้า 1 อัน

60  บาท

10  บาท
25  บาท

5  บาท

ชุดเครื่องเขียน SetB#1.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 1- 3 (ราคา 195 บาท) SET - B1

1. สมุด 40 แผ่น 5 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 2 เล่ม

3. สมุดจดการบ้าน 1 เล่ม
4. สีไม้ยาว 12 สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง
5. ดินสอดำ HB ตราม้า 3 แท่ง

6. ไม้บรรทัด 12 นิ้ว

7. กบเหลา 2 รู
8. ยางลบสเตทเลอร์ B35 - 1 ก้อน

50  บาท
40  บาท

10  บาท
60  บาท
15  บาท

5  บาท

10  บาท
5  บาท

ชุดเครื่องเขียน SetB#2.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 1- 3 (ราคา 195 บาท) SET - B2

1. สมุด 40 แผ่น 4 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 2 เล่ม

3. วาดเขียนเล็ก 1 เล่ม
4. สมุดจดการบ้าน 1 เล่ม

5. สีไม้ยาว 12 สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง
6. ดินสอดำ HB ตราม้า 3 แท่ง

7. แฟ้มกระดุม 1 แฟ้ม
8. ยางลบสเตทเลอร์ B35 - 1 ก้อน

40  บาท
40  บาท

10  บาท
10  บาท
60  บาท

15  บาท

15  บาท
5  บาท

ชุดเครื่องเขียน SetB#3.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 1- 3 (ราคา 195 บาท) SET - B3

1. สมุด 40 แผ่น 7 เล่ม

2. สมุดรายงาน 30 แผ่น 1 เล่ม 

3. วาดเขียนเล็ก 1 เล่ม

4. สีไม้สั้นมาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง

5. ดินสอดำ HB ตราม้า 3 แท่ง

6. ยางลบสเตทเลอร์ B35 - 1 ก้อน

7. ไม้บรรทัดหนา 1 อัน

70  บาท
25  บาท

10  บาท
60  บาท
15  บาท

5  บาท

10  บาท

ชุดเครื่องเขียน SetC#1.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 4 - 6 (ราคา 195 บาท) SET - C1

1. สมุด 40 แผ่น 6 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 3 เล่ม 
3. วาดเขียนเล็ก 1 เล่ม
4. ดินสอดำ HB ตราม้า 2 แท่ง

5. ปากกาน้ำเงิน 2 ด้าม
6. ปากกาแดง 1 ด้าม

7. น้ำยาลบคำผิด 1 อัน

8. ไม้บรรทัดสั้น 1 อัน

9. ยางลบสเตทเลอร์ B35 - 1 ก้อน

60  บาท
60  บาท

10  บาท
10  บาท
10  บาท

 5  บาท

25  บาท

10  บาท

5  บาท

ชุดเครื่องเขียน SetC#2.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 4 - 6 (ราคา 195 บาท) SET - C2

1. สมุด 40 แผ่น 4 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 2 เล่ม
3. ปากกาน้ำเงิน 3 ด้าม
4. ปากกาแดง 2 ด้าม
5. สีไม้สั้น 12สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง
6. วงเวียน 1 ชุด
7. ชุดเรขาแฟนซี  1 ชุด
8. ยางลบหมึกแบบถูก 1 อัน

40  บาท
40  บาท

15  บาท
10  บาท
40  บาท

25  บาท

10  บาท

15  บาท

ชุดเครื่องเขียน SetC#3.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 4 - 6 (ราคา 195 บาท) SET - C3

1. สมุด 40 แผ่น 7 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 2 เล่ม
3. สมุดจดการบ้าน 1 เล่ม
4. รายงาน 20 แผ่น  1 เล่ม
5. วาดเขียนใหญ่ 1 เล่ม
6. ปากกาน้ำเงิน 2 ด้าม
8. ไม้บรรทัดหนา 1 อัน
9. ดินสอ 2B แรเงา 2 แท่ง
10. ยางลบสเตทเลอร์ B35 - 1 ก้อน

70  บาท
40  บาท

10  บาท
20  บาท
15  บาท

10  บาท

5  บาท

10  บาท

5  บาท

ชุดเครื่องเขียน SetD#1.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยม 1 - 3 (ราคา 210 บาท) SET - D1

1. สมุด 40 แผ่น 6 เล่ม
2. รายงาน 20 แผ่น 1 เล่ม
3. ปากกาน้ำเงิน 5 ด้าม
4. ปากกาแดง 4 ด้าม
5. น้ำยาลบคำผิด 1 อัน
6. สีไม้ยาว 12 สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง

60  บาท
20  บาท

25  บาท
20  บาท
25  บาท

60  บาท

ชุดเครื่องเขียน SetD#2.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยม 1 - 3 (ราคา 210 บาท) SET - D2

1. สมุด 40 แผ่น 3 เล่ม  ราคา 
2. สมุด 80 แผ่น 3 เล่ม  ราคา
3. สีไม้ยาว12สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง
4. ปากกาน้ำเงิน 3 ด้าม
5. ปากกาแดง 2 ด้าม
6. ดินสอ 2B แรเงา 1 แท่ง
7. ไม้โปรแทรกเตอร์ 1 อัน
8. น้ำยาลบคำผิด 1 อัน

30  บาท
60  บาท

60  บาท
15  บาท
10  บาท

5  บาท

5  บาท

25  บาท

ชุดเครื่องเขียน SetD#3.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยม 1 - 3 (ราคา 210 บาท) SET - D3

1. สมุด 40 แผ่น 5 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 3 เล่ม
3. ไม้บรรทัด 1 อัน
4. วาดเขียนใหญ่ 1 เล่ม
5. ดินสอ 2B แรเงา 2 แท่ง
6. ปากกาน้ำเงิน 2 ด้าม
7. ปากกาแดง 1 ด้าม
8. น้ำยาลบคำผิด 1 อัน
9. รายงาน 20 แผ่น 1 เล่ม
10. ชุดเรขาแฟนซี 1 ชุด

50  บาท
60  บาท

5  บาท
15  บาท
10  บาท

10  บาท

5  บาท

25  บาท

20  บาท

10  บาท

ชุดเครื่องเขียน SetD#3.jpg
ชุดเครื่องเขียน SetE#1.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยม 4 - 6 (ราคา 230 บาท) SET - E1

1. สมุด 40 แผ่น 8 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 3 เล่ม
3. รายงาน 20 แผ่น 1 เล่ม
4. ปากกาน้ำเงิน 5 ด้าม
5. ปากกาแดง 4 ด้าม
6. น้ำยาลบคำผิด 1 อัน

80  บาท
60  บาท

20  บาท
25  บาท
20  บาท

25  บาท

ชุดเครื่องเขียน SetE#2.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยม 4 - 6 (ราคา 230 บาท) SET - E2

1. สมุด 40 แผ่น 6 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 4 เล่ม
3. ปากกาน้ำเงิน 4 ด้าม
4. ปากกาแดง 3 ด้าม
5. ดินสอ 2B แรงเงา 1 แท่ง
6. ไม้โปรแทรกเตอร์ 1 อัน
7. น้ำยาลบคำผิด 1 อัน
8. รายงาน 20 แผ่น 1 เล่ม

60  บาท
80  บาท

20  บาท
15  บาท
5  บาท

5  บาท

25  บาท

20  บาท

ชุดเครื่องเขียน SetE#3.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยม 4 - 6 (ราคา 230 บาท) SET - E3

1. สมุด 40 แผ่น 6 เล่ม
2. สมุด 80 แผ่น 3 เล่ม
3. ไม้บรรทัด 1 อัน
4. วาดเขียนใหญ่  1 เล่ม
5. ดินสอ 2B แรเงา 2 ด้าม
6. ปากกาน้ำเงิน 4 ด้าม
7. ปากกาแดง  1 ด้าม
8. น้ำยาลบคำผิด 1 อัน
9. รายงาน 20 แผ่น 1 เล่ม
10. ชุดเรขาแฟนซี 1 ชุด

60  บาท
60  บาท

6  บาท
15  บาท
10  บาท

20  บาท

5  บาท

25  บาท

20  บาท

10  บาท

อุปกรณ์การเรียนประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?

    อุปกรณ์การเรียนเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องใช้ในการทำงานให้เสร็จและช่วยให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากกระบวนการเรียนการสอน เมื่อนักเรียนเคลื่อนย้ายไปตามเส้นทางการศึกษาประเภทของอุปกรณ์การเรียนที่พวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตามมีบางอย่างที่อาจจำเป็นจากปีแรกผ่านมหาวิทยาลัย เหล่านี้รวมถึงกระดาษหนังสือและอุปกรณ์การเขียน

     ในช่วงปีแรก ๆ อุปกรณ์การเรียนหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ นักเรียนมักจะต้องมีดินสอสีกรรไกรกาวและกระดาษก่อสร้าง พวกเขามักจะต้องเขียนกระดาษและดินสอ อย่างไรก็ตามกระดาษได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยเส้นขนาดใหญ่และมีความกว้างมากกว่าความยาว ดินสอมักจะมีขนาดใหญ่กว่าดินสอที่จะใช้ในภายหลังในชีวิต

     เมื่อนักเรียนก้าวเข้าสู่ปีแรก ๆ พวกเขามักจะเริ่มใช้สมุดบันทึกและกระดาษแผ่นรอง พวกเขาอาจจำเป็นต้องทำการมอบหมายบางอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยปากกา ดินสอสีที่พวกเขาเคยใช้มักจะถูกแทนที่ด้วยดินสอสีและเครื่องหมาย

     พวกเขามักจะเริ่มมีหนังสือเรียนสำหรับวิชาต่างๆ ในบางโรงเรียนสิ่งเหล่านี้จะถูกยืมให้กับนักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีอื่นนักเรียนจะต้องซื้อหนังสือ

     ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาการใช้งานอุปกรณ์ศิลปะโดยทั่วไปลดน้อยลงและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นมากขึ้นกลายเป็นพื้นฐานและมาตรฐานเป็นเวลาหลายปี รายการดังกล่าวรวมถึงโฟลเดอร์สารยึดเกาะและการ์ดบันทึกย่อ การแนะนำชั้นเรียนพิเศษเช่นภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีอาจจำเป็นต้องซื้อรายการพิเศษบางอย่างเช่นพจนานุกรมหลายภาษาและชุดเครื่องมือ

   โรงเรียนมัธยมอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นสามารถเริ่มแตกต่างกันอย่างมาเนื่องจากมักจะมีตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการเรียน ตัวอย่างเช่นขึ้นอยู่กับการเลือกคณิตศาสตร์นักเรียนอาจต้องใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์กระดาษกราฟหรือเข็มทิศ ชั้นเรียนภาษาอังกฤษขั้นสูงอาจต้องซื้อนวนิยายและผลงานวรรณกรรม

     เมื่อนักเรียนเริ่มการศึกษาวิทยาลัยอุปกรณ์การเรียนมักจะมีราคาแพงกว่ามาก ยืมหนังสือ ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปทุกชั้นเรียนจะต้องซื้อหนังสือเรียนหรือสมุดงานหนึ่งเล่มขึ้นไป นักเรียนอาจต้องการแผ่นรองกฎหมายเครื่องบันทึกขนาดเล็กและพจนานุกรมเฉพาะ

    อาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่นผู้ที่มีความสำคัญในการถ่ายภาพมักจะต้องซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพของตัวเองรวมถึงกล้องฟิล์มและกระดาษพิมพ์ ผู้ที่สำคัญในศิลปะการทำอาหารมักจะต้องซื้อมีด, เครื่องวัดอุณหภูมิอาหารและเครื่องแบบ

อุปกรณ์การเรียนมีความสำคัญอย่างไร

     อุปกรณ์การสอนจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้น เพราะอุปกรณ์การสอนจะเป็นจุดรวมความสนใจ สามารถเพิ่มความเป็นรูปธรรม และความเป็นจริงต่อการเรียนรู้มากขึ้นอุปกรณ์การสอนจะเป็นเรื่องกระตุ้นขึ้น ให้ผู้เรียนเกิดความคิด มองเห็นความสำคัญของเรื่องราว ซึ่งอุปกรณ์การสอน จะประสบผลตามจุดมุ่งหมายของการเรียน
การสอน ได้มากน้อยเพียงใด

ประโยชน์ในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน

     - เป็นการเตรียมพร้อมในการเรียน

     - ช่วยให้ไม่ลืมสมุด หนังสือ หรืออุปกรณ์การเรียนที่ต้องใช้ในแต่ละวัน

    - ทำให้ไม่ต้องหิ้ว หรือแบกกระเป๋านักเรียนหนักเกินไป

วันนี้เราจะมาเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนกันนะคะ
ดังนั้นอันดับแรกเราจึงควรเตรียมเซตอุปกรณ์การเรียนในแต่ละระดับชั้นให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน กันนะคะ

10 อุปกรณ์การเรียนที่ขาดไม่ได้

     การพกอุปกรณ์การเรียนไปเรียนทุกครั้งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเรียนได้มากยิ่งขึ้นค่ะ เรามาลองลิสต์รายการอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่า

1. กล่องดินสอ

     เป็นอุปกรณ์เก็บเครื่องเขียนหลัก ๆ ที่ ต้องเตรียมเข้าไปในห้องเรียน กล่องดินสอสามารถช่วยเราจัดเก็บระเบียบปากกา ดินสอ และ อุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมายค่ะ

2. กระเป๋า

     การเรียนแต่ละวิชา มีทั้ง หนังสือ ชีท อุปรณ์มากมาย กระเป๋าเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะนักศึกษาควรเลือกกระเป๋าที่มีขนาดพอดีกับสิ่งของที่เรามักจะพกพาอยู่เสมอ ขนาดกระเป๋าควรใส่สิ่งของขนาด A4 ขึ้นไปได้จะดีมาก ที่สำคัญอย่าลืมเผื่อช่องใส่ขวดน้ำและขนมนะคะ

3. ไม้บรรทัด

     นักศึกษาบางคนต้องการความเป๊ะของตัวอักษรที่เขียนไป การมีไม้บรรทัดก็ช่วยให้เราขีดเขียนได้ตรงและสร้างความมั่นใจมากขึ้น วิชาของ CoC หลายวิชาก็ยังมีการทำงานโดยใช้การขีดเขียนค่ะ ดังนั้นการพกไม้บรรทัดก็จะช่วยเราได้เยอะเลยค่ะ

4. ปากกาไฮไลท์

     เป็นอุปกรณ์การเขียนที่ใช้ไฮไลท์ใจความสำคัญในการเรียน ในบทที่มีความสำคัญ หรือแนวข้อสอบ รู้หรือไม่คะว่าการใช้อุปกรณ์ปากกาไฮไลท์สามารถช่วยเพิ่มความจำได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะ

5. ยางลบ

     บอกเลยเจ้าสิ่งนี้จำเป็นมาก ทั้งตอนเรียนและตอนทำข้อสอบค่ะ ทุกคนไม่มีใครไม่เคยเขียนผิด ดังนั้นการมียางลบดีดี มีคุณภาพ ลบสะอาดสักแท่งหนึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากค่ะ ปัจจุบันมียางลบหลากหลายแบบให้เลือกใช้ ลองตัดสินใจซื้อมาพกพาไปเรียนกันนะคะ

6. สมุดจด

     มีคนเคยบอกว่าคนที่พกสมุดจดไปเรียนจะเป็นคนที่เรียนเก่ง ซึ่งในเวลาที่เราเรียนหนังสือหลายคนมักเลือกการจดลงสมุดประกอบไปกับการฟังอาจารย์สอนในชั้นเรียน เพื่อจะได้นำมาทบทวนบทเรียนได้ ว่าแล้วลองสังเกตกันดูนะคะ ในห้องเรียนของเรามีใครพกสมุดจดบ้าง เราจะทำตามก็ดีไม่หยอกนะคะ

7. ลิควิดเปเปอร์

     อุปกรณ์นี้สำคัญพอ ๆ กับยางลบเลยค่ะ เมื่อเราเขียนด้วยปากกาแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้น การมีลิควิดเปเปอร์ก็ช่วยกู้ชีพเราได้นะคะ…ปัจจุบันในท้องตลาด ผลิตภัณฑ์ลบคำผิดมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งแบบน้ำ แบบเทป ลองพกพาไว้สักอันในวันที่นั่งจดเลกเชอร์ก็น่าจะช่วยเราได้เมื่อเกิดความผิดพลาดค่ะ

 

8. ดินสอ

     ในเวลาที่เราต้องรีบจดเนื้อหาหรือแนวข้อสอบ ดินสอมักช่วยชีวิตเราได้เสมอนะคะ ข้อดีของดินสอคือใช้ง่าย ลบง่ายค่ะ ปัจจุบันน้อง ๆ นักศึกษามักพกดินสอกด อย่างไรก็ตาม พกดินสอกดแล้วก็อย่าลืมพกไส้ดินสอด้วยนะคะ

 

9. ปากกา

     ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ปากกาเปรียบเสมือนอาวุธเลยค่ะ ต้องพกพาไว้ตลอด ใช้ตั้งแต่กรอกข้อมูลแบบฟอร์มต่าง ๆ การจดโน๊ต ทำงานส่งในห้องเรียน ไปจนถึงใช้เขียนข้อสอบ ใน CoC แทบจะทุกวิชาต้องใช้ปากกาทำข้อสอบ เพราะฉะนั้นอย่าลืมพกปากกาสำรองด้วยนะคะ

 

10.หนังสือเรียนหรือชีทเรียน

     ในแต่ละวิชาโดยเฉพาะที่ CoC จะมีหนังสือเรียนหรือชีทให้กับนักศึกษาเพื่อจะได้ดูและจดโน๊ตประกอบไปด้วยตอนอาจารย์สอน หลายวิชามีการแจกชีทหรือหนังสือล่วงหน้าค่ะ ดังนั้นนักศึกษาทุกคนห้ามลืมพกหนังสือมาเรียนนะคะ

เครื่องเขียน คืออะไร?

     ถ้าพูดคำว่า”เครื่องเขียน” คุณจะนึกถึงสิ่งของชิ้นไหนเป็นชิ้นแรกจะเป็น ปากกา ดินสอ หรือ ปากกาเน้นข้อความ ล้วนทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นเครื่องเขียน เพราะเครื่องเขียนนั้นสามารถครอบคลุมได้เกือบทุกชิ้นขออุปกรณ์ทำงาน มันหมายความว่าแม้แต่อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ ที่ผู้คนมองข้ามอย่าง ยางลบ และ ปากกาลบคำผิดหรือ 

อุปกรณ์ลบคำผิด ก็นับเป็นเครื่องเขียน ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เอาไว้เขียน แต่มันก็สามารถเอามาประกอบการเขียนได้ ดังนั้นการมีอุปกรณ์เครื่องเขียนให้เลือกใช้หลายๆประเภทจึงมีความสำคัญต่อการเรียนหรือทำงานมากเพราะ อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น

ทำไมจึงมีงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน?

     งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้า ดินน้ามันไร้สารพิษ กรรไกรสาหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน ฯลฯ ในอัตราดังนี้

1.ระดับก่อนประถมศึกษา (ระดับอนุบาล)

     ได้รับงบประมาณรายบุคคล รายละ 200 บาท/คน

รายปี (ภาคเรียนละ 100 บาท/คน)

2.ระดับประถมศึกษา

     ได้รับงบประมาณรายบุคคล รายละ 390 บาท/คน

รายปี (ภาคเรียนละ 195 บาท/คน)

3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     ได้รับงบประมาณรายบุคคล รายละ 420 บาท/คน

รายปี (ภาคเรียนละ 210 บาท/คน)

4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     ได้รับงบประมาณรายบุคคล รายละ 460 บาท/คน

รายปี (ภาคเรียนละ 230 บาท/คน)

Schoolshop เรารับจัดชุดเครื่องเขียนนักเรียน
มีทุกระดับชั้น ดังนี้
ระดับอนุบาล 100 บาท
ระดับประถม 195 บาท
ระดับมัธยมต้น 210 บาท
ระดับมัธยมปลาย 230 บาท
สามารถเปลี่ยนแปลงเครื่องเขียนได้ ใช้ได้ทั้งเทอม
สั่งตอนนี้รับส่วนลดทันที 20% - 25%

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#ชุดอุปกรณ์การเรียน
#เซทอุปกรณ์การเรียน
#ชุดเครื่องเขียน
#เซทเครื่องเขียน
#Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน จัดเป็นเซ็ทอุปกรณ์การเรียนตามแต่ละระดับชั้นเรียนไดงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คือ
ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 100 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 195 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมต้น 210 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมปลาย 230 บาท

ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 1-3
(ราคา 100 บาท) SET-A1
1.สมุด 40 แผ่น 3 เล่ม ราคา 30 บาท
2.วาดเขียนเล็ก 1 เล่ม ราคา 10 บาท
3.สีไม้สั้นมาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง ราคา 40 บาท
4.ดินสอดำ HB ตราม้า 3 แท่ง ราคา 15 บาท
5.ยางลบสเตทเลอร์ B35 1 ก้อน ราคา 5 บาท

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#ชุดเครื่องเขียน
#ชุดอุปกรณ์การเรียน
#เซทอุปกรณ์การเรียน
#เซทเครื่องเขียน
#Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน จัดเป็นเซ็ทอุปกรณ์การเรียนตามแต่ละระดับชั้นเรียนไดงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คือ
ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 100 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 195 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมต้น 210 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมปลาย 230 บาท

ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 1-3
(ราคา 100 บาท) SET- A2
1.สมุด 40 แผ่น 3 เล่ม ราคา 30 บาท
2.สีเทียน 12 สี แท่งใหญ่ 1 กล่อง ราคา 40 บาท
3.ดินสอดำ HB ตราม้า 3 แท่ง ราคา 15 บาท
4.กบเหลา 2 รู 1 อัน ราคา 10 บาท
5.ยางลบสเตทเลอร์B35 1 ก้อน ราคา 5 บาท

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#ชุดเครื่องเขียน
#ชุดอุปกรณ์การเรียน
#เซทอุปกรณ์การเรียน
#เซทเครื่องเขียน
#Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน จัดเป็นเซ็ทอุปกรณ์การเรียนตามแต่ละระดับชั้นเรียนไดงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คือ
ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 100 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 195 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมต้น 210 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมปลาย 230 บาท

ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 1-3
(ราคา 100 บาท) SET- A3
1.สมุดคัดลายมือ 1 เล่ม ราคา 35 บาท
2.สีไม้สั้นมาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง ราคา 40 บาท
3.วาดเขียนเล็ก 1 เล่ม ราคา 10 บาท
4.ดินสอดำ HB ตราม้า 1 แท่ง ราคา 5 บาท
5.ยางลบสเตทเลอร์ B35 1 ก้อน ราคา 5 บาท
6.กบเหลาตราม้า 1 อัน ราคา 5 บาท

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#ชุดเครื่องเขียน
#ชุดอุปกรณ์การเรียน
#เซทอุปกรณ์การเรียน
#เซทเครื่องเขียน
#Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน จัดเป็นเซ็ทอุปกรณ์การเรียนตามแต่ละระดับชั้นเรียนไดงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คือ
ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 100 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 195 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมต้น 210 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมปลาย 230 บาท

ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 1-3
(ราคา 100 บาท) SET- A4
1.สีไม้ยาว12สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง ราคา 60 บาท
2.ดินสอดำ HB ตราม้า 2 แท่ง ราคา 10 บาท
3.ดินน้ำมันแผง 1 แผง ราคา 25 บาท
4.กบเหลาตราม้า 1 อัน ราคา 5 บาท

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#ชุดเครื่องเขียน
#ชุดอุปกรณ์การเรียน
#เซทอุปกรณ์การเรียน
#เซทเครื่องเขียน
#Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน จัดเป็นเซ็ทอุปกรณ์การเรียนตามแต่ละระดับชั้นเรียนไดงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คือ
ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 100 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 195 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมต้น 210 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมปลาย 230 บาท

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม ป1-ป3
(ราคา 195 บาท) SET-B1
1.สมุด 40 แผ่น 5 เล่ม ราคา 50 บาท
2.สมุด 80 แผ่น 2 เล่ม ราคา 40 บาท
3.สมุดจดการบ้าน 1 เล่ม ราคา 10 บาท
4.สีไม้ยาว12สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง ราคา 60 บาท
5.ดินสอดำ HB ตราม้า 3 แท่ง ราคา 15 บาท
6.ไม้บรรทัด 12 นิ้ว 1 อัน ราคา 5 บาท
7.กบเหลา 2 รู 1 อัน ราคา 10 บาท
8.ยางลบสเตทเลอร์ B35 1 ก้อน ราคา 5 บาท

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#ชุดเครื่องเขียน
#ชุดอุปกรณ์การเรียน
#เซทอุปกรณ์การเรียน
#เซทเครื่องเขียน
#Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน จัดเป็นเซ็ทอุปกรณ์การเรียนตามแต่ละระดับชั้นเรียนได้งบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คือ
ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 100 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 195 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมต้น 210 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมปลาย 230 บาท

ชุดเครื่องเขียน ระดับ ป4-ป6
(ราคา 195 บาท) SET-C1
1.สมุด 40 บาท 6 เล่ม ราคา 60 บาท
2.สมุด 80 บาท 3 เล่ม ราคา 60 บาท
3.วาดเขียนเล็ก 1 เล่ม ราคา 10 บาท
4.ดินสอดำ HB ตราม้า 2 แท่ง ราคา 10 บาท
5.ยางลบสเตทเลอร์B35 1 ก้อน ราคา 5 บาท
6.ปากกาน้ำเงิน 2 ด้าม ราคา 10 บาท
7.ปากกาแดง 1 ด้าม ราคา 5 บาท
8.น้ำยาลบคำผิด 1 อัน ราคา 25 บาท
9.ไม้บรรทัดสั้น 1 อัน ราคา 10 บาท

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#ชุดเครื่องเขียน
#ชุดอุปกรณ์การเรียน
#เซทอุปกรณ์การเรียน
#เซทเครื่องเขียน
#Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน จัดเป็นเซ็ทอุปกรณ์การเรียนตามแต่ละระดับชั้นเรียนได้งบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คือ
ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 100 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 195 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมต้น 210 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมปลาย 230 บาท

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมต้น ม1-ม3
(ราคา 210 บาท) SET-D1
1.สมุด 40 แผ่น 6 เล่ม ราคา 60 บาท
2.รายงาน 20 แผ่น 1 เล่ม ราคา 20 บาท
3.ปากกาน้ำเงิน 5 ด้าม ราคา 25 บาท
4.ปากกาแดง 4 ด้าม ราคา 20 บาท
5.น้ำยาลบคำผิด 1 อัน ราคา 25 บาท
6.สีไม้ยาว12สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง ราคา 60 บาท

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#ชุดเครื่องเขียน
#ชุดอุปกรณ์การเรียน
#เซทอุปกรณ์การเรียน
#เซทเครื่องเขียน
#Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน จัดเป็นเซ็ทอุปกรณ์การเรียนตามแต่ละระดับชั้นเรียนได้งบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คือ
ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 100 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 195 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมต้น 210 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมปลาย 230 บาท

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมปลาย ม4-ม6
(ราคา 230 บาท) SET-E1
1.สมุด 40 แผ่น 8 เล่ม ราคา 80 บาท
2.สมุด 80 แผ่น 3 เล่ม ราคา 60 บาท
3.รายงาน 20 แผ่น 1 เล่ม ราคา 20 บาท
4.ปากกาน้ำเงิน 5 ด้าม ราคา 25 บาท
5.ปากกาแดง 4 ด้าม ราคา 20 บาท
6.น้ำยาลบคำผิด 1 อัน ราคา 25 บาท

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#ชุดเครื่องเขียน
#ชุดอุปกรณ์การเรียน
#เซทอุปกรณ์การเรียน
#เซทเครื่องเขียน
#Schoolshop