ชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียน

  ชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียน คืออะไร

-
ชุดเครื่องเขียน  คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียน การจดบันทึก รวมถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะ เหมาะสำหรับการเรียนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย สมุดนักเรียน ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด สีไม้ 

ชุดอุปกรณ์การเรียน อาจหมายรวมถึง แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนด้วย

Pic-Untitled-1.webp

ชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียน
มีกี่ระดับ


ชุดเครื่องเขียน มี 4 ระดับ ดังนี้
1. ชุดอุปกรณ์การเรียน 
ระดับอนุบาล
2. ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับประถม
3. ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมตอนต้น
4. ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมตอนปลาย

ชุดเครื่องเขียน ชุดอุกรณ์การเรียนราคาชุดละเท่าไหร่

- ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาล

ราคา 100 บาท
- ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับประถม

ราคา 195 บาท
- ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมตอนต้น

ราคา 210 บาท
-ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมตอนปลาย

ราคา 230 บาท

ชุดเครื่องเขียน จัดเป็นเซ็ทอุปกรณ์การเรียนตามแต่ละระดับชั้นเรียนไดงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คือ
ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 100 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 195 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมต้น 210 บาท
ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมปลาย 230 บาท

ทำไม ต้องจัดชุดเครื่องเขียน และ อุปกรณ์การเรียนกับ SchoolShop

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องเขียนที่ผลิตในประเทศไทย เช่น สินค้าตราม้า มาสเตอร์อาร์ต โยย่า อุปกรณ์การเรียนที่ผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
 

การชำระเงิน ชุดอุปกรณ์การเรียน 
  โรงเรียนชำรระเงินเมื่องบประมาณเรียนฟรีมาถึงโรงเรียน

ทางโรงเรียน สามารถชำระเงินค่า ชุดเครื่องเขียน เมื่องบประมาณมาถึง และ คืนสินค้าได้ตามจำนวนนักเรียนที่ย้ายออก
 

สินค้าในชุดที่สามารถจัดได้ สินค้าหมวด สมุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน แฟ้ม 

สินค้าทั้งหมดที่ใส่ในชุดอุปกรณ์การเรียนได้ มีอะไรบ้าง
 

บริการจัดส่งชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียนมีไหม
- บริการจัดส่งตามโรงเรียนในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

ชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียนใส่อะไรบ้าง
- ชุดอุปกรณ์การเรียน ส่วนมากที่นิยมจัดจะเป็น สมุดนักเรียน ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด สี เป็นต้น

จัดชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียนมีใบเสร็จไหม
- การจัดชุดอุปกรณ์การเรียนมีใบเสร็จรายหัวให้ ตามระดับชั้น

การสั่งจัดชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียนมีส่วนลดไหม
- บริการจัดชุดตามโรงเรียนต้องการ รับส่วนลด 10%-15%-20%- 25%

บริการจัดชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียนมีสั่งขั้นต่ำไหม
- สามารถสั่งได้ เริ่มต้นที่ 50 ชุด

ชุดอุปกรณ์การเรียน สามารถคืนสินค้าได้ไหม
ชุดอุปกรณ์การเรียน สามารถคืนสินค้าได้กรณี นักเรียนย้ายออก ทำให้ชุดอุปกรณ์การเรียนคงเหลือ 
สามารถคืนชุดอุปกรณ์การเรียนได้ทั้งชุดหากเป็นสินค้าประเภทไม่มีตราโรงเรียน 
แต่หากชุดอุปกรณ์การเรียน มีสมุดนักเรียน สมุดโรงเรียนที่พิมพ์โลโก้เฉพาะ ทางร้านจะแยกใบเสร็จออกเป็น2 ส่วน โดยให้คืนรายการเครื่องเขียนได้ แต่ ทางโรงเรียนจะต้องรับสมุดโรงเรียนไว้ที่ห้องสหกรณ์โรงเรียน

 

ตัวอย่าง ชุดเครื่องเขียน

ชุดเครื่องเขียนจัดชุด เซตอนุบาล A1 Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 1-3
(ราคา 100 บาท) SET-A1

1.สมุด 40 แผ่น        3 เล่ม   ราคา 30 บาท
2.วาดเขียนเล็ก         1 เล่ม   ราคา 10 บาท
3.สีไม้สั้นมาสเตอร์อาร์ต  1 กล่อง   ราคา 40 บาท
4.ดินสอดำ HB ตราม้า   3 แท่ง   ราคา 15 บาท
5.ยางลบสเตทเลอร์ B35  1 ก้อน   ราคา 5 บาท

ชุดเครื่องเขียนจัดชุด เซตอนุบาล A2 Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 1-3
(ราคา 100 บาท) SET- A2

1.สมุด 40 แผ่น          3 เล่ม   ราคา 30 บาท
2.สีเทียน 12 สี แท่งใหญ่   1 กล่อง   ราคา 40 บาท
3.ดินสอดำ HB ตราม้า    3 แท่ง   ราคา 15 บาท
4.กบเหลา 2 รู           1 อัน   ราคา 10 บาท
5.ยางลบสเตทเลอร์ B35   1 ก้อน   ราคา 5 บาท

ชุดเครื่องเขียนจัดชุด เซตประถม B1 Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม ป1-ป3
(ราคา 195 บาท) SET-B1

1.สมุด 40 แผ่น             5 เล่ม ราคา 50 บาท
2.สมุด 80 แผ่น             2 เล่ม ราคา 40 บาท
3.สมุดจดการบ้าน           1 เล่ม  ราคา 10 บาท
4.สีไม้ยาว12สี มาสเตอร์อาร์ต  1 กล่อง ราคา 60 บาท
5.ดินสอดำ HB ตราม้า       3 แท่ง ราคา 15 บาท
6.ไม้บรรทัด 12 นิ้ว           1 อัน ราคา 5 บาท
7.กบเหลา 2 รู               1 อัน ราคา 10 บาท
8.ยางลบสเตทเลอร์ B35      1 ก้อน ราคา 5 บาท

ชุดเครื่องเขียนจัดชุด เซตประถม B2 Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม ป1-ป3
(ราคา 195 บาท) SET-B2

1.สมุด 40 แผ่น             4 เล่ม  ราคา 40 บาท
2.สมุด 80 แผ่น             2 เล่ม ราคา 40 บาท
3.วาดเขียนเล็ก              1 เล่ม ราคา 10 บาท
4.สมุดจดการบ้าน           1 เล่ม ราคา 10 บาท
5.สีไม้ยาว12สี มาสเตอร์อาร์ต  1 กล่อง ราคา 60 บาท
6.แฟ้มกระดุม 1 เม็ด          1 แฟ้ม ราคา 15 บาท
7.ยางลบสเตทเลอร์ B35      1 ก้อน ราคา 5 บาท
8.ดินสอดำ HB ตราม้า       3 แท่ง ราคา 15 บาท

ชุดเครื่องเขียนจัดชุด เซตประถม B3 Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม ป1-ป3
(ราคา 195 บาท) SET-B3

1.สมุด 40 แผ่น             7 เล่ม  ราคา 70 บาท
2.รายงาน 30 แผ่น          1 เล่ม  ราคา 25 บาท
3.สมุดจดการบ้าน           1 เล่ม  ราคา 10 บาท
4.สีไม้ยาว12สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง ราคา 60 บาท
5.ดินสอดำ HB ตราม้า       3 แท่ง  ราคา 15 บาท
6.ยางลบสเตทเลอร์ B35      1 ก้อน ราคา 5 บาท
7.ไม้บรรทัดหนา              1 อัน  ราคา 10 บาท

ชุดเครื่องเขียนจัดชุด เซตมัธยม D1 Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมต้น ม1-ม3
(ราคา 210 บาท) SET-D1

1.สมุด 40 แผ่น             6 เล่ม ราคา 60 บาท
2.รายงาน 20 แผ่น          1 เล่ม ราคา 20 บาท
3.ปากกาน้ำเงิน              5 ด้าม ราคา 25 บาท
4.ปากกาแดง                4 ด้าม ราคา 20 บาท
5.น้ำยาลบคำผิด            1 อัน  ราคา 25 บาท
6.สีไม้ยาว12สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง ราคา 60 บาท

ชุดเครื่องเขียนจัดชุด เซตมัธยม D2 Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมต้น ม1-ม3
(ราคา 210 บาท) SET-D2

1.สมุด 40 แผ่น            3 เล่ม  ราคา 30 บาท
2.สมุด 80 แผ่น            3 เล่ม  ราคา 60 บาท
3.สีไม้ยาว12สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง  ราคา 60 บาท
4.ปากกาน้ำเงิน             3 ด้าม  ราคา 15 บาท
5.ปากกาแดง               2 ด้าม  ราคา 10 บาท
6.ดินสอ 2B แรเงา          1 แท่ง  ราคา 5 บาท
7.ไม้โปรแทรกเตอร์          1 อัน  ราคา 5 บาท
8.น้ำยาลบคำผิด            1 อัน  ราคา 25 บาท

 

ชุดเครื่องเขียนจัดชุด เซตมัธยม D3 Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมต้น ม1-ม3
(ราคา 210 บาท) SET-D3

1.สมุด 40 แผ่น         5 เล่ม  ราคา 50 บาท
2.สมุด 80 แผ่น         3 เล่ม  ราคา 60 บาท
3.ไม้บรรทัด             1 อัน  ราคา 5 บาท
4.วาดเขียนใหญ่         1 เล่ม  ราคา 15 บาท
5.ดินสอ 2B แรเงา        2 แท่ง  ราคา 10 บาท
6.ปากกาน้ำเงิน           2 ด้าม  ราคา 10 บาท
7.ปากกาแดง             1 ด้าม  ราคา 5 บาท
8.น้ำยาลบคำผิด          1 อัน   ราคา 25 บาท
9.รายงาน 20 แผ่น        1 เล่ม  ราคา 20 บาท
10.ชุดเรขาแฟนซี          1 ชุด   ราคา 10 บาท

ชุดเครื่องเขียนจัดชุด เซตอนุบาล A3 Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 1-3
(ราคา 100 บาท) SET- A3

1.สมุดคัดลายมือ         1 เล่ม   ราคา 35 บาท
2.สีไม้สั้นมาสเตอร์อาร์ต    1 กล่อง   ราคา 40 บาท
3.วาดเขียนเล็ก            1 เล่ม   ราคา 10 บาท
4.ดินสอดำ HB ตราม้า     1 แท่ง   ราคา 5 บาท
5.ยางลบสเตทเลอร์ B35    1 ก้อน   ราคา 5 บาท
6.กบเหลาตราม้า           1 อัน   ราคา 5 บาท

ชุดเครื่องเขียนจัดชุด เซตอนุบาล A4 Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 1-3
(ราคา 100 บาท) SET- A4

1.สีไม้ยาว12สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง  ราคา 60 บาท
2.ดินสอดำ HB ตราม้า      2 แท่ง  ราคา 10 บาท
3.ดินน้ำมันแผง             1 แผง  ราคา 25 บาท
4.กบเหลาตราม้า            1 อัน  ราคา 5 บาท

ชุดเครื่องเขียนจัดชุด เซตประถม C1 Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน ระดับ ป4-ป6
(ราคา 195 บาท) SET-C1

1.สมุด 40 บาท         6 เล่ม  ราคา 60 บาท
2.สมุด 80 บาท         3 เล่ม  ราคา 60 บาท
3.วาดเขียนเล็ก          1 เล็ม  ราคา 10 บาท
4.ดินสอดำ HB ตราม้า   2 แท่ง  ราคา 10 บาท
5.ยางลบสเตทเลอร์ B35  1 ก้อน ราคา 5 บาท
6.ปากกาน้ำเงิน          2 ด้าม ราคา 10 บาท
7.ปากกาแดง            1 ด้าม  ราคา 5 บาท
8.น้ำยาลบคำผิด         1 อัน  ราคา 25 บาท
9.ไม้บรรทัดสั้น          1 อัน  ราคา 10 บาท

ชุดเครื่องเขียนจัดชุด เซตประถม C2 Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน ระดับ ป4-ป6
(ราคา 195 บาท) SET-C2

1.สมุด 40 บาท            4 เล่ม  ราคา 40 บาท
2.สมุด 80 บาท            2 เล่ม  ราคา 40 บาท
3.ปากกาน้ำเงิน             3 ด้าม ราคา 15 บาท
4.ปากกาแดง               2 ด้าม ราคา 10 บาท
5.สีไม้สั้น12สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง ราคา 40 บาท
6.วงเวียน                  1 ชุด  ราคา 25 บาท
7.ชุดเรขาแฟนซี             1 ชุด  ราคา 10 บาท
8.ยางลบหมึกแบบถูก        1 อัน  ราคา 15 บาท

ชุดเครื่องเขียนจัดชุด เซตประถม C3 Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน ระดับ ป4-ป6
(ราคา 195 บาท) SET-C3

1.สมุด 40 แผ่น          7 เล่ม  ราคา 70 บาท
2.สมุด 80 แผ่น          2 เล่ม  ราคา 40 บาท
3.สมุดจดการบ้าน        1 เล่ม  ราคา 10 บาท
4.รายงาน 20 แผ่น       1 เล่ม  ราคา 20 บาท
5.วาดเขียนใหญ่          1 เล่ม  ราคา 15 บาท
6.ปากกาน้ำเงิน           2 ด้าม ราคา 10 บาท
7.ปากกาแดง             1 ด้าม  ราคา 5 บาท
8.ไม้บรรทัดหนา          1 อัน  ราคา 10 บาท
9.ดินสอ 2B แรเงา        2 แท่ง  ราคา 10 บาท
10.ยางลบสเตทเลอร์ B35  1 ก้อน  ราคา 5 บาท

ชุดเครื่องเขียนจัดชุด เซตมัธยม E1 Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมปลาย ม4-ม6
(ราคา 230 บาท) SET-E1

1.สมุด 40 แผ่น      8 เล่ม     ราคา 80 บาท
2.สมุด 80 แผ่น      3 เล่ม     ราคา 60 บาท
3.รายงาน 20 แผ่น    1 เล่ม     ราคา 20 บาท
4.ปากกาน้ำเงิน        5 ด้าม   ราคา 25 บาท
5.ปากกาแดง         4 ด้าม    ราคา 20 บาท
6.น้ำยาลบคำผิด      1 อัน      ราคา 25 บาท

ชุดเครื่องเขียนจัดชุด เซตมัธยม E2 Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมปลาย ม4-ม6
(ราคา 230 บาท) SET-E2

1.สมุด 40 แผ่น       6 เล่ม   ราคา 60 บาท
2.สมุด 80 แผ่น       4 เล่ม   ราคา 80 บาท
3.ปากกาน้ำเงิน        4 ด้าม   ราคา 20 บาท
4.ปากกาแดง          3 ด้าม   ราคา 15 บาท
5.ดินสอ 2B แรงเงา     1 แท่ง    ราคา 5 บาท
6.ไม้โปรแทรกเตอร์      1 อัน    ราคา 5 บาท
7.น้ำยาลบคำผิด        1 อัน    ราคา 25 บาท
8.รายงาน 20 แผ่น      1 เล่ม    ราคา 20 บาท

ชุดเครื่องเขียนจัดชุด เซตมัธยม E3 Schoolshop

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมปลาย ม4-ม6
(ราคา 230 บาท) SET-E3

1.สมุด 40 แผ่น        6 เล่ม  ราคา 60 บาท
2.สมุด 80 แผ่น       3 เล่ม   ราคา 60 บาท
3.ไม้บรรทัด           1 อัน    ราคา 5 บาท
4.วาดเขียนใหญ่       1 เล่ม    ราคา 15 บาท
5.ดินสอ 2B แรเงา     2 ด้าม    ราคา 10 บาท
6.ปากกาน้ำเงิน        4 ด้าม    ราคา 20 บาท
7.ปากกาแดง          1 ด้าม    ราคา 5 บาท
8.น้ำยาลบคำผิด      1 อัน      ราคา 25 บาท
9.รายงาน 20 แผ่น    1 เล่ม     ราคา 20 บาท
10.ชุดเรขาแฟนซี      1 ชุด      ราคา 10 บาท

อุปกรณ์การเรียนประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?

 

อุปกรณ์การเรียนเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องใช้ในการทำงานให้เสร็จและช่วยให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากกระบวนการเรียนการสอน เมื่อนักเรียนเคลื่อนย้ายไปตามเส้นทางการศึกษาประเภทของอุปกรณ์การเรียนที่พวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตามมีบางอย่างที่อาจจำเป็นจากปีแรกผ่านมหาวิทยาลัย เหล่านี้รวมถึงกระดาษหนังสือและอุปกรณ์การเขียน

ในช่วงปีแรก ๆ อุปกรณ์การเรียนหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ นักเรียนมักจะต้องมีดินสอสีกรรไกรกาวและกระดาษก่อสร้าง พวกเขามักจะต้องเขียนกระดาษและดินสอ อย่างไรก็ตามกระดาษได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยเส้นขนาดใหญ่และมีความกว้างมากกว่าความยาว ดินสอมักจะมีขนาดใหญ่กว่าดินสอที่จะใช้ในภายหลังในชีวิต

เมื่อนักเรียนก้าวเข้าสู่ปีแรก ๆ พวกเขามักจะเริ่มใช้สมุดบันทึกและกระดาษแผ่นรอง พวกเขาอาจจำเป็นต้องทำการมอบหมายบางอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยปากกา ดินสอสีที่พวกเขาเคยใช้มักจะถูกแทนที่ด้วยดินสอสีและเครื่องหมาย

พวกเขามักจะเริ่มมีหนังสือเรียนสำหรับวิชาต่างๆ ในบางโรงเรียนสิ่งเหล่านี้จะถูกยืมให้กับนักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีอื่นนักเรียนจะต้องซื้อหนังสือ

ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาการใช้งานอุปกรณ์ศิลปะโดยทั่วไปลดน้อยลงและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นมากขึ้นกลายเป็นพื้นฐานและมาตรฐานเป็นเวลาหลายปี รายการดังกล่าวรวมถึงโฟลเดอร์สารยึดเกาะและการ์ดบันทึกย่อ การแนะนำชั้นเรียนพิเศษเช่นภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีอาจจำเป็นต้องซื้อรายการพิเศษบางอย่างเช่นพจนานุกรมหลายภาษาและชุดเครื่องมือ

ในโรงเรียนมัธยมอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นสามารถเริ่มแตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากมักจะมีตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการเรียน ตัวอย่างเช่นขึ้นอยู่กับการเลือกคณิตศาสตร์นักเรียนอาจต้องใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์กระดาษกราฟหรือเข็มทิศ ชั้นเรียนภาษาอังกฤษขั้นสูงอาจต้องซื้อนวนิยายและผลงานวรรณกรรม

เมื่อนักเรียนเริ่มการศึกษาวิทยาลัยอุปกรณ์การเรียนมักจะมีราคาแพงกว่ามาก ยืมหนังสือ ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปทุกชั้นเรียนจะต้องซื้อหนังสือเรียนหรือสมุดงานหนึ่งเล่มขึ้นไป นักเรียนอาจต้องการแผ่นรองกฎหมายเครื่องบันทึกขนาดเล็กและพจนานุกรมเฉพาะ

อาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่นผู้ที่มีความสำคัญในการถ่ายภาพมักจะต้องซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพของตัวเองรวมถึงกล้องฟิล์มและกระดาษพิมพ์ ผู้ที่สำคัญในศิลปะการทำอาหารมักจะต้องซื้อมีด, เครื่องวัดอุณหภูมิอาหารและเครื่องแบบ