คุณสาว  อำไพ   เขต กรุงเทพฯ / ลูกค้า ตัวแทน 

TEL : 094 554 4534

คุณนวล  ศรีนวล เขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

TEL : 091 554 4537

ฝ่ายขาย

คุณเล็ก  อรสา  อินทร์ม่วง 

คุณแม๊ะ  พรวนา ลี่แตง

คุณต่อ  ประยูร  แสงโสด

คุณเมย์  แพงคำ  เพลียจัน

Social Facebook & Youtube