สมุดโรงเรียน : ประเภทสมุดวาดเขียน
วาดเขียนใหญ่ รร.อุบลรัตน์.png
  • ปกสมุดวาดเขียน 270g พิมพ์ 1 สี
  • กระดาษวาดเขียนรักโลก 100-150g
  • จำนวนเนื้อ 10 แผ่น รวมปก
  • สั่งผลิตขั้นต่ำ 500  เล่ม
  • ราคาเริ่มต้น 16 บาท
 
สมุดโรงเรียน : ตัวอย่างสมุดนักเรียนสำหรับวาดเขียน
วาดเขียนใหญ่ รร.คลองทวีวัฒนา.
วาดเขียนใหญ่ รร.นครระยองวิทยา
วาดเขียนใหญ่ รร.วัดเศวตฉัตร.p

สมุดวาดเขียนใหญ่ รร.คลองทวีวัฒนา

สมุดวาดเขียนใหญ่ รร.นครระยอง(วัดโขดใต้)

สมุดวาดเขียนใหญ่ รร.วัดเศวตฉัตร

วาดเขียนใหญ่ รร.วัดยายร่ม.png

สมุดวาดเขียนใหญ่ รร.วัดยายร่ม

วาดเขียนใหญ่ รร.คำเที่ยงอนุสร

สมุดวาดเขียนใหญ่ รร.คำเที่ยงอนุสรณ์

วาดเขียนใหญ่ รร.สุวรรณรังสฤษฏ

สมุดวาดเขียนใหญ่ รร.สุวรรณรังสษฎ์วิทยาลัย

วาดเขียนใหญ่ รร.บ้านสันโค้ง.p

สมุดวาดเขียนใหญ่ รร.บ้านสันโค้ง

คำถามถามบ่อยสำหรับสมุดนักเรียน ประเภทวาดเขียน
สมุดนักเรียนประเภทสำหรับวาดเขียน ต่างกับสมุดทั่วไปอย่างไร
สมุดนักเรียนปกติใช้กระดาษปอนด์ซึ่งเป็นกระดาษประเภทเดียวกับที่ใช้ถ่ายเอกสาร   แต่
   กระดาษสำหรับวาดรูป จะต้องใช้กระดาษเฉพาะที่เรียกว่ากระดาษวาดเขียน ซึ่งจะมีความหน้าตั้งแต่ 100-150g หนากว่ากระดาษปอนด์มาก และมีผิวขรุขระ มีเนื้อกระดาษไม่เรียบหรับงานศิลปะที่ต้องมีการใช้สีน้ำ

ซื้อสมุดนักเรียน ประเภทงานวาดรูปอย่างเดียว ต้องเลือกซื้อยังไง
  #วาดรูป ใช้สมุดประเภทกระดาษปอนด์ได้ เพราะจะมีความเรียบ

คุณภาพของสมุดโรงเรียนสำหรับระบายสี ต้องเลือกอย่างไร
#เส้นสมุดนักเรียน เพื่อใช้ระบายสีไม้ สามารถใช้กระดาษปอนด์ได้
   แต่สีน้ำต้องใช้กระดาษวาดเขียน ขั้นต่ำ 100g

ทำไมสมุดนักเรียนสำหรับวาดเขียนแต่ละแบบราคาไม่เท่ากัน เพราะอะไร
#เนื้อกระดาษของสมุดนักเรียนวาดเขียน แกรมไม่เท่ากัน
  ประเภทของกระดาษ บางที่ใช้กระดาษปอนด์ ซึ่ง กระดาษวาดเขียนจะมีราคาสูงกว่า

โรงงานผลิตสมุดนักเรียนสมุดวาดเขียน สำหรับวิชาศิลปะผลิตจากโรงงานผลิตสมุดนักเรียน โดยใช้เนื้อกระดาษวาดเขียน
- สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อ 100 แกรม
- สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อ 120 แกรม
- สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อ 150 แกรม
- สมุดวาดเขียนใหญ่ เนื้อ 100 แกรม
- สมุดวาดเขียนใหญ่ เนื้อ 120 แกรม
- สมุดวาดเขียนใหญ่ เนื้อ 150 แกรม

การระบายสี คือ อะไร
การระบายสี (Painting) เปนการวาดภาพโดยการใชพูกัน หรือแปรง หรือวัสดุอยางอื่นมาระบายใหเกิดเปนภาพ การระบายสีตองใชทักษะการควบคุมสีและเครื่องมือมากกวาการวาดเสน ผลงานการระบายสีจะสวยงาม เหมือนจริงและสมบูรณแบบมากกวาการวาดเสน

สมุดวาดเขียนมีกี่ประเภท
สมุดวาดเขียนมี 2 ประเภท
- สมุดวาดเขียนเล็ก
- สมุดวาดเขียนใหญ่

ราคาสมุดวาดเขียนเล็ก พิมพ์ตราโรงเรียน งานพิมพ์ 1 สี
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 100 แกรม ราคา 8.50 บาท
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 120 แกรม ราคา 9.50 บาท
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 150 แกรม ราคา 10.50 บาท

 

ราคาสมุดวาดเขียนใหญ่ พิมพ์ตราโรงเรียน งานพิมพ์ 1 สี
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 100 แกรม ราคา 15 บาท
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 120 แกรม ราคา 16 บาท
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 150 แกรม ราคา 17 บาท

ขนาดของสมุดวาดเขียน
- ขนาดสมุดวาดเขียนเล็ก กว้าง 19.5 ซม. ยาว 26.5 ซม
- ขนาดสมุดวาดเขียนใหญ่ กว้าง 26.5 ซม. ยาว 37.5 ซม.

สั่งสมุดวาดเขียนขั้นตำ่เท่าไหร่
- สั่งสมุดวาดเขียน งานพิมพ์ 1 สี ขั้นตำ่ 500 เล่ม
- สั่งสมุดวาดเขียน งานพิมพ์ 4 สี ขั้นต่ำ 3,000 เล่ม

ประโยชน์จากการวาดภาพระบายสี 

1.ฝึกความรับผิดชอบ

2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

3.ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ

4.กระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเซลล์สมอง

5.เสริมสร้างจินตนาการ

6.ฝึกการทำงาน

7.สร้างสัมพันธ์กับคนในครอบครัว

เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน
- เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน 100 แกรม
- เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน 120 แกรม
- เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน 150 แกรม

ราคาสมุดวาดเขียนเล็ก พิมพ์ตราโรงเรียน งานพิมพ์ 4 สี
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 100 แกรม ราคา 8.85 บาท
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 120 แกรม ราคา 9.85 บาท
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 150 แกรม ราคา 10.85 บาท

ราคาสมุดวาดเขียนใหญ่ พิมพ์ตราโรงเรียน งานพิมพ์ 4 สี
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 100 แกรม ราคา 15.50 บาท
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 120 แกรม ราคา 16.50 บาท
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 150 แกรม ราคา 17.50 บาท

สั่งสมุดวาดเขียนเล็ก สมุดวาดเขียนใหญ่ รวมยอดได้ไหม
- การสั่งสมุดวาดเขียนเล็ก สมุดวาดเขียนใหญ่ ไม่สามารถสั่งรวมได้นะคะ เพราะเพลทที่พิมพ์คนละเพลทนะคะ

บริการจัดส่งสมุดวาดเขียน
- บริการจัดส่งตามโรงเรียนในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วไทย

สมุดวาดเขียน มี 2 รูปแบบ คือ
1.สมุดวาดเขียนเล็ก
2.สมุดวาดเขียนใหญ่

สมุดวาดเขียนงานพิมพ์ 1 สี มีปกสีพื้น 5 สี ดังนี้
สีเขียว สีม่วง สีชมพู สีเหลือง สีฟ้า

กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก กล่องแป้งหลังเทา 210 แกรม
เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน มี 3 แบบ คือ
เนื้อกระดาษ 100 แกรม
เนื้อกระดาษ 120 แกรม
เนื้อกระดาษ 150 แกรม

ปกสมุดวาดเขียนเล็ก สมุดวาดเขียนใหญ่
ส่วนมากพิมพ์ชื่อโรงเรียน ตราโรงเรียน

หมายเหตุ: สมุดวาดเขียนเล็ก สมุดวาดเขียนใหญ่ ไม่สามารถสั่งรวมกันได้ นะคะ
**สั่งขั้นต่ำ วาดเขียนเล็ก งานพิมพ์ 1 สี 500 เล่ม**
**สั่งขั้นต่ำ วาดเขียนใหญ่ งานพิมพ์ 1 สี 500 เล่ม**
สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536

ไลน์ @schoolshop
#สมุดวาดเขียน
#ผลิตสมุดวาดเขียน
#โรงงานผลิตสมุดวาดเขียน
#Schoolshop

 ศิลปะ คือ อะไร
ศิลปะ คือภาพวาดที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์หรือจิตนาการของมนุษย์  เกิดจากการภาพวาดลายเส้น หรือ ขีดเขียนให้ออกมาเป็นรูปร่างลักษณะ หรือสร้างภาพบอกถึงเอกลักษณ์ และลักษณะของสิ่งของนั้นๆ คนในสมัยก่อนยังไม่มีกระดาษวาดรูป คนในสมัยก่อนมักจะใช้หิน หรือ อะไรที่แข็งแรง ที่ที่สามารถวาดและบอกถึงเรื่องราวนั้นๆได้ อาจใช้ภาพจากจิตนาการ หรือความคิดสร้างสรรค์จากผู้ทำ

สมุดวาดเขียน มี 2 รูปแบบ คือ
1.สมุดวาดเขียนเล็ก
2.สมุดวาดเขียนใหญ่

สมุดวาดเขียนงานพิมพ์ 4 สี ปกด้านหน้าจะมีสีสัน สดใส พิมพ์ชื่อโรงเรียน ตราโรงเรียน
ปกด้านหลังพิมพ์ที่อยู่ของโรงเรียน

กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก กล่องแป้งหลังเทา 210 แกรม
เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน มี 3 แบบ คือ
เนื้อกระดาษ 100 แกรม
เนื้อกระดาษ 120 แกรม
เนื้อกระดาษ 150 แกรม

หมายเหตุ: สมุดวาดเขียนเล็ก สมุดวาดเขียนใหญ่ ไม่สามารถสั่งรวมกันได้ นะคะ

**สั่งขั้นต่ำ วาดเขียนเล็ก งานพิมพ์ 4 สี 3,000 เล่ม**
**สั่งขั้นต่ำ วาดเขียนใหญ่ งานพิมพ์ 4 สี 3,000 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดวาดเขียน
#ผลิตสมุดวาดเขียน
#โรงงานผลิตสมุดวาดเขียน
#Schoolshop

ความสำคัญของการวาดภาพระบายสี
การวาดภาพระบายสีเป็นการวาดภาพหรือระบายสีโดยใช้ดินสอสี สีเทียน สีน้ำ สีโปสเตอร์ พู่กัน ฯลฯ แล้ววาดบนกระดาษหรือวัสดุอย่างอื่น ซึ่งมีประโยชน์ ดังนี้
- ฝึกการลากเส้นและรูปทรงต่างๆ 
- ฝึกการใช้สี ทดลองสี เช่น การผสมสีต่างๆ
- ได้ผ่อนคลายความเครียด ลดความกดดันทางอารมณ์และส่งเสริมให้มีจิตใจที่ดีงาม

SchoolShop  ชุดอุปกรณ์การเรียน สมุดนักเรียน  สมุดพกนักเรียน กระเป๋าโรงเรียน เสื้อพละโรงเรียน แฟ้มผ้าไหม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน