สมุดวาดเขียน
  • ปกสมุดวาดเขียน 270g พิมพ์ 1 สี
  • กระดาษวาดเขียนรักโลก 100-150g
  • จำนวนเนื้อ 10 แผ่น รวมปก
  • สั่งผลิตขั้นต่ำ 500  เล่ม
  • ราคา 16 บาท
 
วาดเขียนใหญ่ รร.คลองทวีวัฒนา.
วาดเขียนใหญ่ รร.สุวรรณรังสฤษฏ

โรงงานผลิตสมุดนักเรียน

สมุดวาดเขียน สำหรับวิชาศิลปะผลิตจากโรงงานผลิตสมุดนักเรียน โดยใช้เนื้อกระดาษสำหรับวาดเขียนโดยเฉพาะ

- สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อ 100 แกรม

- สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อ 120 แกรม

- สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อ 150 แกรม

- สมุดวาดเขียนใหญ่ เนื้อ 100 แกรม

- สมุดวาดเขียนใหญ่ เนื้อ 120 แกรม

- สมุดวาดเขียนใหญ่ เนื้อ 150 แกรม

SCHOOLSHOP สมุดนักเรียนและเครื่องเขียน 

ที่อยู่ : 9 ซอยสะแกงาม30 แสมดำบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย

LINE_icon01.png