top of page

สมุดนักเรียน "​ สมุดวาดเขียน "

สคูลช็อป... เกิดมาเพื่อการผลิตสมุดนักเรียนจริง ๆ

สมุดวาดเขียน#2.jpg
  • ปกสมุดวาดเขียน 270g พิมพ์ 1 สี

  • กระดาษวาดเขียนรักโลก 100-150g

  • จำนวนเนื้อ 10 แผ่น รวมปก

  • สั่งผลิตขั้นต่ำ 500  เล่ม

  • ราคาเริ่มต้น 16 บาท

สอบถามราคา
ส่วนลดพิเศษ สำหรับโรงเรียน

วาดเขียน ผลงาน

สมุดวาดเขียน : ตัวอย่างสมุดนักเรียนสำหรับวาดเขียน

สมุดวาดเขียนใหญ่.png

สมุดวาดเขียนใหญ่
รร.อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)

สมุดวาดเขียนใหญ่ 2.png

สมุดวาดเขียนใหญ่
รร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 

สมุดวาดเขียนใหญ่ 3.png

สมุดวาดเขียนใหญ่
รร.วัดเศวตฉัตร

สมุดวาดเขียนใหญ่ 8.png

สมุดวาดเขียนใหญ่
รร.วัดยายร่ม

สมุดวาดเขียนใหญ่ 5.png

สมุดวาดเขียนใหญ่
รร.ศรีวิทยา

สมุดวาดเขียนใหญ่ 7.png

สมุดวาดเขียนใหญ่
รร.คำเที่ยงอนุสสรณ์

คำถามถามบ่อยสำหรับ
สมุดนักเรียน ประเภทวาดเขียน

สมุดนักเรียนปกติใช้กระดาษปอนด์ซึ่งเป็นกระดาษประเภทเดียวกับที่ใช้ถ่ายเอกสาร   แต่   กระดาษสำหรับวาดรูป จะต้องใช้กระดาษเฉพาะที่เรียกว่ากระดาษวาดเขียน ซึ่งจะมีความหน้าตั้งแต่ 100-150g หนากว่ากระดาษปอนด์มาก และมีผิวขรุขระ มีเนื้อกระดาษไม่เรียบหรับงานศิลปะที่ต้องมีการใช้สีน้ำ

#วาดรูป ใช้สมุดประเภทกระดาษปอนด์ได้ เพราะจะมีความเรียบ

ทำไมสมุดนักเรียนสำหรับวาดเขียนแต่ละแบบราคาไม่เท่ากัน เพราะอะไร

#เนื้อกระดาษของสมุดนักเรียนวาดเขียน แกรมไม่เท่ากัน
ประเภทของกระดาษ บางที่ใช้กระดาษปอนด์ ซึ่ง กระดาษวาดเขียนจะมีราคาสูงกว่า

โรงงานผลิตสมุดนักเรียนสมุดวาดเขียน
สำหรับวิชาศิลปะผลิตจากโรงงานผลิตสมุดนักเรียน
โดยใช้เนื้อกระดาษวาดเขียน

- สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อ 100 แกรม
- สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อ 120 แกรม
- สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อ 150 แกรม


- สมุดวาดเขียนใหญ่ เนื้อ 100 แกรม
- สมุดวาดเขียนใหญ่ เนื้อ 120 แกรม
- สมุดวาดเขียนใหญ่ เนื้อ 150 แกรม

ศิลปะ คือ อะไร

ศิลปะ คือภาพวาดที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์หรือจิตนาการของมนุษย์  เกิดจากการภาพวาดลายเส้น หรือ ขีดเขียนให้ออกมาเป็นรูปร่างลักษณะ หรือสร้างภาพบอกถึงเอกลักษณ์ และลักษณะของสิ่งของนั้นๆ คนในสมัยก่อนยังไม่มีกระดาษวาดรูป คนในสมัยก่อนมักจะใช้หิน หรือ อะไรที่แข็งแรง ที่ที่สามารถวาดและบอกถึงเรื่องราวนั้นๆได้ อาจใช้ภาพจากจิตนาการ หรือความคิดสร้างสรรค์จากผู้ทำ

ทำไมต้องเรียนศิลปะด้วย?

การเรียนรู้ในวิชาศิลปะนั้นเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สำคัญมาก เพราะสามารถช่วยให้ผู้เรียนหรือน้องๆเอกพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงามของผลงานตนเองและผลงานผู้อื่น คุณค่าในผลงานนั้น แถมยังช่วยเสริมผลระยะยาวต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยนะ

การระบายสี คือ อะไร

การระบายสี (Painting) เป็นการวาดภาพโดยการใช้พู่กัน หรือแปรง หรือวัสดุอย่างอื่นมาระบายให้เกิดเป็นภาพ การระบายสีต้องใช้ทักษะการควบคุมสีและเครื่องมือมากกว่าการวาดเส้นผลงานการระบายสีจะสวยงาม เหมือนจริงและสมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเส้น

ความสำคัญของการวาดภาพระบายสี

การวาดภาพระบายสีเป็นการวาดภาพหรือระบายสีโดยใช้ดินสอสี สีเทียน สีน้ำ สีโปสเตอร์ พู่กัน ฯลฯ แล้ววาดบนกระดาษหรือวัสดุอย่างอื่น ซึ่งมีประโยชน์ ดังนี้
- ฝึกการลากเส้นและรูปทรงต่างๆ 
- ฝึกการใช้สี ทดลองสี เช่น การผสมสีต่างๆ
- ได้ผ่อนคลายความเครียด ลดความกดดันทางอารมณ์และส่งเสริมให้มีจิตใจที่ดีงาม

สอบถามราคา
ส่วนลดพิเศษ สำหรับโรงเรียน

สมุดวาดเขียนโรงเรียนศรีวรลักษณ์.jpg
สมุดวาดเขียนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร.jpg

สมุดวาดเขียน
โรงเรียนศรีวรลักษณ์

สมุดวาดเขียน
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

กิจกรรมทางด้านศิลปะช่วยอะไรได้บ้าง?

นอกจากนี้เองกิจกรรมทางด้านศิลปะยังช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านสิ่งแวดล้อมก็ดี เทคโนโลยีก็ดี สังคมก็ดี ศิลปะเองนั้นยังช่วยให้น้องๆ มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้นด้วยนะ ซึ่งความเชื่อมั่นและมั่นใจในตนเองนั้นเป็นพื้นฐานหลักในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ด้วย

ประโยชน์จากการวาดภาพระบายสี

1.ฝึกความรับผิดชอบ

2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

3.ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ

4.กระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเซลล์สมอง

5.เสริมสร้างจินตนาการ

6.ฝึกการทำงาน

7.สร้างสัมพันธ์กับคนในครอบครัว

เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน

- เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน 100 แกรม
- เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน 120 แกรม
- เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน 150 แกรม

สมุดวาดเขียนมีกี่ประเภท

สมุดวาดเขียนมี 3 ประเภท
- สมุดวาดเขียนเล็ก
- สมุดวาดเขียนใหญ่
- สมุดวาดเขียน A4

ขนาดของสมุดวาดเขียน

- ขนาดสมุดวาดเขียนเล็ก
กว้าง 19.5 ซม. ยาว 26.5 ซม
- ขนาดสมุดวาดเขียนใหญ่
กว้าง 26.5 ซม. ยาว 37.5 ซม.
- ขนาดสมุดวาดเขียน A4
กว้าง 21 ซม. ยาว 30 ซม.

สมุดวาดเขียน ฅ.ฅนอาสา.jpg
สมุดวาดเขียนโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม.jpg

สมุดวาดเขียน
โรงเรียน ชมรม ฅ.ฅนอาสา

สมุดวาดเขียน
โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

กระดาษที่ใช้พิมพ์ปกสมุดวาดเขียน

-กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 270 แกรม

ราคาสมุดวาดเขียนใหญ่ พิมพ์ตราโรงเรียน งานพิมพ์ 4 สี

สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 100 แกรม

ราคา 15.50 บาท
สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 120 แกรม

ราคา 16.50 บาท
สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 150 แกรม

ราคา 17.50 บาท

ราคาสมุดวาดเขียนใหญ่ พิมพ์ตราโรงเรียน งานพิมพ์ 1 สี

สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 100 แกรม

ราคา 15 บาท
สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 120 แกรม

ราคา 16 บาท
สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 150 แกรม

ราคา 17 บาท

ราคาสมุดวาดเขียนเล็ก พิมพ์ตราโรงเรียน งานพิมพ์ 4 สี

สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 100 แกรม

ราคา 8.85 บาท
สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 120 แกรม

ราคา 9.85 บาท
สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 150 แกรม

ราคา 10.85 บาท

สมุดวาดเขียนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร.jpg
สมุดวาดเขียนทั่วไป.jpg

สมุดวาดเขียน
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

สมุดวาดเขียน
ขายทั่วไปSchoolShop

ราคาสมุดวาดเขียนเล็ก พิมพ์ตราโรงเรียน งานพิมพ์ 1 สี

สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 100 แกรม
ราคา 8.50 บาท
สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 120 แกรม
ราคา 9.50 บาท
สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 150 แกรม
ราคา 10.50 บาท

สั่งสมุดวาดเขียนเล็ก สมุดวาดเขียนใหญ่ รวมยอดได้ไหม

- การสั่งสมุดวาดเขียนเล็ก สมุดวาดเขียนใหญ่ ไม่สามารถสั่งรวมได้นะคะ
เพราะเพลทที่พิมพ์คนละเพลทนะคะ

สั่งสมุดวาดเขียนขั้นต่ำเท่าไหร่

- สั่งสมุดวาดเขียน งานพิมพ์ 1 สี
ขั้นตำ่ 500 เล่ม
- สั่งสมุดวาดเขียน งานพิมพ์ 4 สี
ขั้นต่ำ 3,000 เล่ม

สมุดวาดเขียน มี 2 รูปแบบ คือ
1.สมุดวาดเขียนเล็ก
2.สมุดวาดเขียนใหญ่

สมุดวาดเขียนงานพิมพ์ 4 สี ปกด้านหน้าจะมีสีสัน สดใส พิมพ์ชื่อโรงเรียน ตราโรงเรียน
ปกด้านหลังพิมพ์ที่อยู่ของโรงเรียน

กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก กล่องแป้งหลังเทา 210 แกรม
เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน มี 3 แบบ คือ
เนื้อกระดาษ 100 แกรม
เนื้อกระดาษ 120 แกรม
เนื้อกระดาษ 150 แกรม

หมายเหตุ: สมุดวาดเขียนเล็ก สมุดวาดเขียนใหญ่ ไม่สามารถสั่งรวมกันได้ นะคะ

**สั่งขั้นต่ำ วาดเขียนเล็ก งานพิมพ์ 4 สี 3,000 เล่ม**
**สั่งขั้นต่ำ วาดเขียนใหญ่ งานพิมพ์ 4 สี 3,000 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดวาดเขียน
#ผลิตสมุดวาดเขียน
#โรงงานผลิตสมุดวาดเขียน
#Schoolshop

สมุดวาดเขียน มี 2 รูปแบบ คือ
1.สมุดวาดเขียนเล็ก
2.สมุดวาดเขียนใหญ่

สมุดวาดเขียนงานพิมพ์ 1 สี มีปกสีพื้น 5 สี ดังนี้
สีเขียว สีม่วง สีชมพู สีเหลือง สีฟ้า

กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก กล่องแป้งหลังเทา 210 แกรม
เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน มี 3 แบบ คือ
เนื้อกระดาษ 100 แกรม
เนื้อกระดาษ 120 แกรม
เนื้อกระดาษ 150 แกรม

ปกสมุดวาดเขียนเล็ก สมุดวาดเขียนใหญ่
ส่วนมากพิมพ์ชื่อโรงเรียน ตราโรงเรียน

หมายเหตุ: สมุดวาดเขียนเล็ก สมุดวาดเขียนใหญ่ ไม่สามารถสั่งรวมกันได้ นะคะ
**สั่งขั้นต่ำ วาดเขียนเล็ก งานพิมพ์ 1 สี 500 เล่ม**
**สั่งขั้นต่ำ วาดเขียนใหญ่ งานพิมพ์ 1 สี 500 เล่ม**
สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดวาดเขียน
#ผลิตสมุดวาดเขียน
#โรงงานผลิตสมุดวาดเขียน
#Schoolshop

การบรรจุ การแพ็ค สมุดนักเรียน schoolshop
การบรรจุสมุดนักเรียน schoolshop
สมุดเล่มบาง บรรจุ 20 เล่ม/ห่อ
สมุดเล่มหนา บรรจุ 10 เล่ม/ห่อ

การแพ็คสมุดนักเรียน schoolshop
สมุดเล่มบาง บรรจุ 300/ห่อ
สมุดเล่มหนา บรรจุ 150/ห่อ

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

สมุดวาดเขียนใหญ่ พิมพ์ตราโรงเรียน
เนื้อกระดาษขาวนวล ระบายสีได้สวยโดดเด่น

ขั้นตอนการเข้าเล่ม
1.พับปกสมุดวาดเขียน
2.นับจำนวนแผ่นพับเนื้อกระดาษ (เนื้อกระดาษมีทั้ง 100g 120g และ 150g)
3.นำปกและเนื้อกระดาษที่พับแล้วมาเข้าเล่ม(ทีละเล่ม)
4.นับเป็นก้อนและตีลงขาเพื่อนำไปเย็บ(เย็บลวด 2 เข็ม)
5.เย็บเสร็จนับเป็นก้อนแล้วตีลงขา เพื่อนำไปเข้าเครื่องตัด

หมายเหตุ: สมุดวาดเขียนเล็ก สมุดวาดเขียนใหญ่ ไม่สามารถสั่งรวมกันได้ นะคะ

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดวาดเขียน
#ผลิตสมุดวาดเขียน
#โรงงานผลิตสมุดวาดเขียน
#สมุดวาดภาพระบายสี
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

bottom of page