• ปกสมุดวาดเขียน 270g พิมพ์ 1 สี
  • กระดาษวาดเขียนรักโลก 100-150g
  • จำนวนเนื้อ 10 แผ่น รวมปก
  • สั่งผลิตขั้นต่ำ 500  เล่ม
  • ราคาเริ่มต้น 16 บาท
 
สมุดโรงเรียน : ประเภทสมุดวาดเขียน
สมุดโรงเรียน : ตัวอย่างสมุดนักเรียนสำหรับวาดเขียน
วาดเขียนใหญ่ รร.คลองทวีวัฒนา.
วาดเขียนใหญ่ รร.สุวรรณรังสฤษฏ
คำถามถามบ่อยสำหรับสมุดนักเรียน ประเภทวาดเขียน
สมุดนักเรียนประเภทสำหรับวาดเขียน ต่างกับสมุดทั่วไปอย่างไร
 สมุดนักเรียนปกติใช้กระดาษปอนด์ซึ่งเป็นกระดาษประเภทเดียวกับที่ใช้ถ่ายเอกสาร   แต่
   กระดาษสำหรับวาดรูป จะต้องใช้กระดาษเฉพาะที่เรียกว่ากระดาษวาดเขียน ซึ่งจะมีความหน้าตั้งแต่ 100-150g หนากว่ากระดาษปอนด์มาก และมีผิวขรุขระ มีเนื้อกระดาษไม่เรียบหรับงานศิลปะที่ต้องมีการใช้สีน้ำ
ซื้อสมุดนักเรียน ประเภทงานวาดรูปอย่างเดียว ต้องเลือกซื้อยังไง
  #วาดรูป ใช้สมุดประเภทกระดาษปอนด์ได้ เพราะจะมีความเรียบ
คุณภาพของสมุดโรงเรียนสำหรับระบายสี ต้องเลือกอย่างไร
 #เส้นสมุดนักเรียน เพื่อใช้ระบายสีไม้ สามารถใช้กระดาษปอนด์ได้
   แต่สีน้ำต้องใช้กระดาษวาดเขียน ขั้นต่ำ 100g
ทำไมสมุดนักเรียนสำหรับวาดเขียนแต่ละแบบราคาไม่เท่ากัน เพราะอะไร
#เนื้อกระดาษของสมุดนักเรียนวาดเขียน แกรมไม่เท่ากัน
  ประเภทของกระดาษ บางที่ใช้กระดาษปอนด์ ซึ่ง กระดาษวาดเขียนจะมีราคาสูงกว่า

โรงงานผลิตสมุดนักเรียนสมุดวาดเขียน สำหรับวิชาศิลปะผลิตจากโรงงานผลิตสมุดนักเรียน โดยใช้เนื้อกระดาษวาดเขียน

- สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อ 100 แกรม

- สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อ 120 แกรม

- สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อ 150 แกรม

- สมุดวาดเขียนใหญ่ เนื้อ 100 แกรม

- สมุดวาดเขียนใหญ่ เนื้อ 120 แกรม

- สมุดวาดเขียนใหญ่ เนื้อ 150 แกรม