สมุดโรงเรียน : ประเภทสมุดวาดเขียน
วาดเขียนใหญ่ รร.อุบลรัตน์.png
  • ปกสมุดวาดเขียน 270g พิมพ์ 1 สี
  • กระดาษวาดเขียนรักโลก 100-150g
  • จำนวนเนื้อ 10 แผ่น รวมปก
  • สั่งผลิตขั้นต่ำ 500  เล่ม
  • ราคาเริ่มต้น 16 บาท

สอบถามราคาและ
ส่วนลดพิเศษ สำหรับโรงเรียน

 

สมุดโรงเรียน : ตัวอย่างสมุดนักเรียนสำหรับวาดเขียน

วาดเขียนใหญ่ รร.คลองทวีวัฒนา.
วาดเขียนใหญ่ รร.นครระยองวิทยา
วาดเขียนใหญ่ รร.วัดเศวตฉัตร.p

สมุดวาดเขียนใหญ่ รร.คลองทวีวัฒนา

สมุดวาดเขียนใหญ่ รร.นครระยอง(วัดโขดใต้)

สมุดวาดเขียนใหญ่ รร.วัดเศวตฉัตร

วาดเขียนใหญ่ รร.วัดยายร่ม.png

สมุดวาดเขียนใหญ่ รร.วัดยายร่ม

วาดเขียนใหญ่ รร.คำเที่ยงอนุสร

สมุดวาดเขียนใหญ่ รร.คำเที่ยงอนุสรณ์

วาดเขียนใหญ่ รร.สุวรรณรังสฤษฏ

สมุดวาดเขียนใหญ่ รร.สุวรรณรังสษฎ์วิทยาลัย

วาดเขียนใหญ่ รร.บ้านสันโค้ง.p

สมุดวาดเขียนใหญ่ รร.บ้านสันโค้ง

คำถามถามบ่อยสำหรับสมุดนักเรียน ประเภทวาดเขียน
สมุดนักเรียนประเภทสำหรับวาดเขียน ต่างกับสมุดทั่วไปอย่างไร
สมุดนักเรียนปกติใช้กระดาษปอนด์ซึ่งเป็นกระดาษประเภทเดียวกับที่ใช้ถ่ายเอกสาร   แต่
   กระดาษสำหรับวาดรูป จะต้องใช้กระดาษเฉพาะที่เรียกว่ากระดาษวาดเขียน ซึ่งจะมีความหน้าตั้งแต่ 100-150g หนากว่ากระดาษปอนด์มาก และมีผิวขรุขระ มีเนื้อกระดาษไม่เรียบหรับงานศิลปะที่ต้องมีการใช้สีน้ำ

ซื้อสมุดนักเรียน ประเภทงานวาดรูปอย่างเดียว ต้องเลือกซื้อยังไง
  #วาดรูป ใช้สมุดประเภทกระดาษปอนด์ได้ เพราะจะมีความเรียบ

คุณภาพของสมุดโรงเรียนสำหรับระบายสี ต้องเลือกอย่างไร
#เส้นสมุดนักเรียน เพื่อใช้ระบายสีไม้ สามารถใช้กระดาษปอนด์ได้
   แต่สีน้ำต้องใช้กระดาษวาดเขียน ขั้นต่ำ 100g

ทำไมสมุดนักเรียนสำหรับวาดเขียนแต่ละแบบราคาไม่เท่ากัน เพราะอะไร
#เนื้อกระดาษของสมุดนักเรียนวาดเขียน แกรมไม่เท่ากัน
  ประเภทของกระดาษ บางที่ใช้กระดาษปอนด์ ซึ่ง กระดาษวาดเขียนจะมีราคาสูงกว่า

โรงงานผลิตสมุดนักเรียนสมุดวาดเขียน สำหรับวิชาศิลปะผลิตจากโรงงานผลิตสมุดนักเรียน โดยใช้เนื้อกระดาษวาดเขียน
- สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อ 100 แกรม
- สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อ 120 แกรม
- สมุดวาดเขียนเล็ก เนื้อ 150 แกรม


- สมุดวาดเขียนใหญ่ เนื้อ 100 แกรม
- สมุดวาดเขียนใหญ่ เนื้อ 120 แกรม
- สมุดวาดเขียนใหญ่ เนื้อ 150 แกรม

ศิลปะ คือ อะไร
ศิลปะ คือภาพวาดที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์หรือจิตนาการของมนุษย์  เกิดจากการภาพวาดลายเส้น หรือ ขีดเขียนให้ออกมาเป็นรูปร่างลักษณะ หรือสร้างภาพบอกถึงเอกลักษณ์ และลักษณะของสิ่งของนั้นๆ คนในสมัยก่อนยังไม่มีกระดาษวาดรูป คนในสมัยก่อนมักจะใช้หิน หรือ อะไรที่แข็งแรง ที่ที่สามารถวาดและบอกถึงเรื่องราวนั้นๆได้ อาจใช้ภาพจากจิตนาการ หรือความคิดสร้างสรรค์จากผู้ทำ

ทำไมต้องเรียนศิลปะด้วย?
การเรียนรู้ในวิชาศิลปะนั้นเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สำคัญมาก เพราะสามารถช่วยให้ผู้เรียนหรือน้องๆเอกพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงามของผลงานตนเองและผลงานผู้อื่น คุณค่าในผลงานนั้น แถมยังช่วยเสริมผลระยะยาวต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยนะ

การระบายสี คือ อะไร
การระบายสี (Painting) เป็นการวาดภาพโดยการใช้พู่กัน หรือแปรง หรือวัสดุอย่างอื่นมาระบายให้เกิดเป็นภาพ การระบายสีต้องใช้ทักษะการควบคุมสีและเครื่องมือมากกว่าการวาดเส้นผลงานการระบายสีจะสวยงาม เหมือนจริงและสมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเส้น

ราคาสมุดวาดเขียนใหญ่ พิมพ์ตราโรงเรียน งานพิมพ์ 1 สี
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 100 แกรม
ราคา 15 บาท
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 120 แกรม
ราคา 16 บาท
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 150 แกรม
ราคา 17 บาท

ราคาสมุดวาดเขียนเล็ก พิมพ์ตราโรงเรียน งานพิมพ์ 1 สี
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 100 แกรม
ราคา 8.50 บาท
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 120 แกรม
ราคา 9.50 บาท
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 150 แกรม
ราคา 10.50 บาท

เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน
- เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน 100 แกรม
- เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน 120 แกรม
- เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน 150 แกรม

ขนาดของสมุดวาดเขียน
- ขนาดสมุดวาดเขียนเล็ก
กว้าง 19.5 ซม. ยาว 26.5 ซม
- ขนาดสมุดวาดเขียนใหญ่
กว้าง 26.5 ซม. ยาว 37.5 ซม.
- ขนาดสมุดวาดเขียน A4
กว้าง 21 ซม. ยาว 30 ซม.

สั่งสมุดวาดเขียนเล็ก สมุดวาดเขียนใหญ่ รวมยอดได้ไหม
- การสั่งสมุดวาดเขียนเล็ก สมุดวาดเขียนใหญ่ ไม่สามารถสั่งรวมได้นะคะ เพราะเพลทที่พิมพ์คนละเพลทนะคะ

ความสำคัญของการวาดภาพระบายสี
การวาดภาพระบายสีเป็นการวาดภาพหรือระบายสีโดยใช้ดินสอสี สีเทียน สีน้ำ สีโปสเตอร์ พู่กัน ฯลฯ แล้ววาดบนกระดาษหรือวัสดุอย่างอื่น ซึ่งมีประโยชน์ ดังนี้
- ฝึกการลากเส้นและรูปทรงต่างๆ 
- ฝึกการใช้สี ทดลองสี เช่น การผสมสีต่างๆ
- ได้ผ่อนคลายความเครียด ลดความกดดันทางอารมณ์และส่งเสริมให้มีจิตใจที่ดีงาม

ประโยชน์จากการวาดภาพระบายสี 

1.ฝึกความรับผิดชอบ

2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

3.ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ

4.กระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเซลล์สมอง

5.เสริมสร้างจินตนาการ

6.ฝึกการทำงาน

7.สร้างสัมพันธ์กับคนในครอบครัว

กิจกรรมทางด้านศิลปะช่วยอะไรได้บ้าง?

นอกจากนี้เองกิจกรรมทางด้านศิลปะยังช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านสิ่งแวดล้อมก็ดี เทคโนโลยีก็ดี สังคมก็ดี ศิลปะเองนั้นยังช่วยให้น้องๆ มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้นด้วยนะ ซึ่งความเชื่อมั่นและมั่นใจในตนเองนั้นเป็นพื้นฐานหลักในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ด้วย

ราคาสมุดวาดเขียนเล็ก พิมพ์ตราโรงเรียน งานพิมพ์ 4 สี
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 100 แกรม ราคา 8.85 บาท
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 120 แกรม ราคา 9.85 บาท
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 150 แกรม ราคา 10.85 บาท

ราคาสมุดวาดเขียนใหญ่ พิมพ์ตราโรงเรียน งานพิมพ์ 4 สี
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 100 แกรม
ราคา 15.50 บาท
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 120 แกรม
ราคา 16.50 บาท
- สมุดวาดเขียนเล็กเนื้อกระดาษ 150 แกรม
ราคา 17.50 บาท

สมุดวาดเขียนมีกี่ประเภท
สมุดวาดเขียนมี 3 ประเภท
- สมุดวาดเขียนเล็ก
- สมุดวาดเขียนใหญ่
- สมุดวาดเขียน A4

สั่งสมุดวาดเขียนขั้นตำ่เท่าไหร่
- สั่งสมุดวาดเขียน งานพิมพ์ 1 สี
ขั้นตำ่ 500 เล่ม
- สั่งสมุดวาดเขียน งานพิมพ์ 4 สี
ขั้นต่ำ 3,000 เล่ม

บริการจัดส่งสมุดวาดเขียน
- บริการจัดส่งตามโรงเรียนในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วไทย

กระดาษที่ใช้พิมพ์ปกสมุดวาดเขียน
-กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 210 แกรม

สมุดวาดเขียน มี 2 รูปแบบ คือ
1.สมุดวาดเขียนเล็ก
2.สมุดวาดเขียนใหญ่

สมุดวาดเขียนงานพิมพ์ 1 สี มีปกสีพื้น 5 สี ดังนี้
สีเขียว สีม่วง สีชมพู สีเหลือง สีฟ้า

กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก กล่องแป้งหลังเทา 210 แกรม
เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน มี 3 แบบ คือ
เนื้อกระดาษ 100 แกรม
เนื้อกระดาษ 120 แกรม
เนื้อกระดาษ 150 แกรม

ปกสมุดวาดเขียนเล็ก สมุดวาดเขียนใหญ่
ส่วนมากพิมพ์ชื่อโรงเรียน ตราโรงเรียน

หมายเหตุ: สมุดวาดเขียนเล็ก สมุดวาดเขียนใหญ่ ไม่สามารถสั่งรวมกันได้ นะคะ
**สั่งขั้นต่ำ วาดเขียนเล็ก งานพิมพ์ 1 สี 500 เล่ม**
**สั่งขั้นต่ำ วาดเขียนใหญ่ งานพิมพ์ 1 สี 500 เล่ม**
สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดวาดเขียน
#ผลิตสมุดวาดเขียน
#โรงงานผลิตสมุดวาดเขียน
#Schoolshop

การบรรจุ การแพ็ค สมุดนักเรียน schoolshop
การบรรจุสมุดนักเรียน schoolshop
สมุดเล่มบาง บรรจุ 20 เล่ม/ห่อ
สมุดเล่มหนา บรรจุ 10 เล่ม/ห่อ

การแพ็คสมุดนักเรียน schoolshop
สมุดเล่มบาง บรรจุ 300/ห่อ
สมุดเล่มหนา บรรจุ 150/ห่อ

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#Schoolshop

สมุดวาดเขียน มี 2 รูปแบบ คือ
1.สมุดวาดเขียนเล็ก
2.สมุดวาดเขียนใหญ่

สมุดวาดเขียนงานพิมพ์ 4 สี ปกด้านหน้าจะมีสีสัน สดใส พิมพ์ชื่อโรงเรียน ตราโรงเรียน
ปกด้านหลังพิมพ์ที่อยู่ของโรงเรียน

กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก กล่องแป้งหลังเทา 210 แกรม
เนื้อกระดาษสมุดวาดเขียน มี 3 แบบ คือ
เนื้อกระดาษ 100 แกรม
เนื้อกระดาษ 120 แกรม
เนื้อกระดาษ 150 แกรม

หมายเหตุ: สมุดวาดเขียนเล็ก สมุดวาดเขียนใหญ่ ไม่สามารถสั่งรวมกันได้ นะคะ

**สั่งขั้นต่ำ วาดเขียนเล็ก งานพิมพ์ 4 สี 3,000 เล่ม**
**สั่งขั้นต่ำ วาดเขียนใหญ่ งานพิมพ์ 4 สี 3,000 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดวาดเขียน
#ผลิตสมุดวาดเขียน
#โรงงานผลิตสมุดวาดเขียน
#Schoolshop

สมุดวาดเขียนโรงเรียนศรีวรลักษณ์.jpg

SchoolShop  ชุดอุปกรณ์การเรียน สมุดนักเรียน  สมุดพกนักเรียน กระเป๋าโรงเรียน เสื้อพละโรงเรียน แฟ้มผ้าไหม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน