Home#3.png

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

จัดจำหน่ายแฟ้มสะสมผลงาน แฟ้มปกหนังพิมพ์ทอง แฟ้มสอดใส้แฟ้มพิมพ์ตราโรงเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม และ รับส่วนลด คลิ๊ก!!

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

     แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน / แฟ้มสะสมผลงาน คืออะไร
แฟ้มโรงเรียน / แฟ้มสะสมผลงาน คือ แหล่งรวบรวมเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อใช้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ  ทักษะ  และพัฒนาการของนักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน  ใช้ในการจัดระเบียบ เรียบเรียงผลงานอย่างเป็นระบบ

#2 หน้าแฟม.png

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน/แฟ้มสะสมผลงานจำเป็นต้องมีหรือไม่?

     ในปัจจุบันนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน จำเป็นต้องมีแฟ้มสะสมผลงานของตัวเอง เพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์สำหรับการประเมินผลการเรียน การทำงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้

#1 หน้าแฟม.png

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน คือ อะไร

     แฟ้มสะสมงานนักเรียน จะเป็นแหล่งสะสมงาน หรือหลักฐานที่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จะนําไปใช้ประกอบในการประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียน ซึ่งสามารถ ประเมินได้หลายคุณลักษณะ แฟ้มสะสมงานในวงการอาชีพ และแฟ้มสะสมงานของนักเรียนมีส่วน ต่างกัน คือ แฟ้มสะสมงานในวงการอาชีพมีไว้เพื่อประโยชน์ในการประเมินแบบรวมสรุป (summative evaluation) ส่วนแฟ้มสะสมงานของนักเรียนมีไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้ประเมินผล ย่อย (formative evaluation) แต่ก็มีส่วนที่เหมือนกัน นั่นคือ เป็นแหล่งสะสมผลงาน หรือหลักฐาน ที่เป็นเครื่องแสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะของเจ้าของแฟ้มสะสมงา

ชนิดของแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนแฟ้มสะสมผลงาน

 1. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน   3  ห่วง

 2. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน   3  ห่วง ปกหนัง PVC

 3. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  20 ไส้ปก A4 สอด

 4. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  20 ไส้ซองนามบัตร

 5. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  10 ไส้ ปก A4 สอด

 6. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  10 ไส้ ซองนามบัตร

 7. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  แฟ้มกระดุม A4 แบบใส

 8. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  แฟ้มกระดุม F4แบบใส

 9. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  แฟ้มกระดุม A4 ลายการ์ตูน

 10. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  แฟ้มกระดุม F4 ลายการ์ตูน

 11. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  แฟ้มซอง A4

องค์ประกอบหลักๆ ของแฟ้มสะสมงานนักเรียน

1. หน้าปก

     ควรออกแบบให้สะดุดตา แบบเห็นปุ๊บแล้วคนหยิบขึ้นมาอ่านปั๊บเลย ถ้าหน้าตาดีก็ใส่รูปตัวเองลงไป present ตัวเองเต็มที่ เข้าใจง่าย สรุปเนื้อหาและมีรายละเอียดครบถ้วน คือ แฟ้มเป็นของใคร เรียนที่ไหน ผลงานที่เคยทำ รางวัลที่เคยได้รับ ฯลฯ 

(แต่ต้องเน้นส่วนที่เป็นตัวของเราให้ได้มากที่สุด ทำออกมาให้เป็นตัวของตัวเอง)

2. ประวัติส่วนตัว

     นำเสนอข้อมูลตัวเองเต็มที่เลย รวมถึงประวัติทางด้านสถานศึกษาด้วย ถ้าจะให้ดีขอแนะนำว่าให้ทำเป็น 2 ชุด คือ ส่วนที่เป็นภาษาไทยและส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการแสดงถึงความสามารถของเราและความเป็นสากล  เพราะบางทีคนที่อ่านแฟ้มของเราอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะ แล้วยังช่วยทำให้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

3. ประวัติทางด้านการศึกษา

     ให้เรียงลำดับจากการศึกษาระดับต่ำสุดจนกระทั่งปัจจุบัน และต้องสรุปผลการเรียนที่ได้มาครั้งล่าสุดด้วย ควรเน้นเป็นส่วนท้ายให้เห็นเด่นชัดที่สุด (อาจมีเอกสารรับรองผลการเรียนแนบมาด้วยก็ได้ จะดีมาก)

4. รางวัลและผลงานที่ได้รับ

     เขียนในลักษณะเรียงลำดับการได้รับจากปี พ.ศ. (ในส่วนนี้ไม่แนะนำว่าต้องใส่เกียรติบัตรลงไป เพราะอาจทำให้แฟ้มดูไม่มีจุดเด่นเพราะมันแย่งกันเด่นหมด ซึ่งจะทำให้คนอ่านไม่รู้ว่าควรต้องอ่านตรงไหนดีก่อน)

5. รางวัลและผลงานที่ประทับใจ

     เป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับและเกิดความภาคภูมิแบบสุดๆ รางวัลแบบนี้แหละที่เป็นรางวัลแห่งชีวิตที่เราภูมิใจสุดๆ (ควรใส่หลักฐานลงไปประกอบด้วยเพื่อความน่าเชื่อถือ อาจมีรูปถ่ายประกอบมาด้วยจะดีมาก)

6. กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน

     อาทิเช่น เป็นประธานนักเรียน กิจกรรมในชมรมหรืออย่างอื่น ใส่เพื่อให้รู้ว่าเรามีประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักการทำงานเป็นทีม หรือตรงส่วนนี้จะใช้เป็นงานพิเศษที่กำลังทำก็ได้ หากเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย จะทำให้ผลงานมีคุณค่ามากขึ้น คนหยิบขึ้นมาอ่านจะเห็นคุณค่าของเราตรงนี้

7. ผลงานตัวอย่าง

     คืองานหรือรายงานที่คิดว่าภาคภูมิใจมากที่สุดจากการเรียนที่ผ่านมา เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ รายงานการวิจัยต่างๆ อาจจะนำเสนอ 5 รายวิชาหลักที่เราเคยทำก็ได้ เป็นต้น

8. ความสามารถพิเศษต่างๆ

     ควรโชว์ความสามารถพิเศษที่คนทั่วไปไม่มีหรือมีคนทำน้อย และต้องเป็นความสามารถพิเศษที่สอดคล้องกับคณะ ที่เราต้องการศึกษาต่อหรือถ้าไม่มีก็เป็นความสามารถพิเศษทั่วๆ ไป เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี กีฬา ฯลฯ

#1 หน้าแฟม.png

ประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน มีกี่ประเภท
ประเภทของแฟ้มสะสมงานแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ

1. แฟ้มสะสมงานส่วนบุคคล ( Personal Portfolio )

     เป็นแฟ้มที่แสดงข้อมูล เกี่ยวกับตัวเจ้าของแฟ้ม เช่น พรสวรรค์ กีฬา งานอดิเรก สัตว์เลี้ยง การท่องเที่ยว และ การร่วม กิจกรรมชุมชน

2. แฟ้มสะสมงานเชิงวิชาชีพ ( Professional Portfolio )

     เป็นแฟ้มที่แสดงผล งานเกี่ยวกับอาชีพ เช่น แฟ้มสะสมงานเพื่อใช้ในการสมัครงาน แฟ้มสะสมงานเพื่อเสนอขอเลื่อนระดับ


3. แฟ้มสะสมงานเชิงวิชาการ ( Academic Portfolio )

หรือแฟ้มสําหรับ นักเรียน ( Student Portfolio )

     เป็นแฟ้มที่แสดงผลเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น แฟ้มสะสมงานเพื่อใช้ ประเมินผลการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ แฟ้มสะสมงานเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลปลายภาค/ ปลายปี


4. แฟ้มสะสมงานส าหรับโครงการ ( ProJect Portfolio )

     มีลักษณะคล้าย ภาพยนตร์ สารคดี โดยเป็นแฟ้มที่แสดงถึงความพยายามหรือขั้นตอนการทํางานในโครงการหนึ่ง ๆ หรือ ในการศึกษาส่วนบุคคล ( Independent Study ) เช่น แฟ้มโครงงานวิทยาศาสตร์ ในแฟ้ม ประกอบด้วยภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และ แสดงขั้นตอนต่างๆ ในการดําเนินงานจนได้ผลผลิตที่ต้องการ


5. แฟ้มสะสมงานนักเรียน

     เป็นแฟ้มสะสมงานของนักเรียนแต่ละคน ที่แสดงถึง ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย ความสําเร็จ ตลอดถึงพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน

ประโยชน์ของแฟ้มสะสมผลงาน

     แฟ้มสะสมงานมีประโยชน์ในการแสดง หรือ นําเสนอผลงานของนักเรียนที่ สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน เพราะแฟ้มสะสมงานให้ข้อมูลที่ครบถ้วนกว่า ผลการทดสอบด้วยการทดสอบ การจัดทําแฟ้มต้องอาศัยความคิด ความรู้ ความอดทน วิจารณญาณ ความอุตสาหะ ทักษะต่างๆ ของเจ้าของแฟ้ม ดังนั้น แฟ้มสะสมงานจึง สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายประการ

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน หมายถึงอะไร

    แฟ้มสะสมงานนักเรียน(Student Portfolio) หมายถึง ที่เก็บหลักฐานผลงานของนักเรียน ที่ทำการสะสมงานอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายแสดงถึงความสามารถ พัฒนาการ ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ ในส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของการเรียนรู้ในวิชาเรียน ยังเป็นหลักฐานที่สะท้อนการประเมินตนเองของนักเรียนด้วย 

ความสำคัญของแฟ้มสะสมงาน

แฟ้มสะสมงานเป็นการรวบรวมข้อมูลจาก

 1. ตัวอย่างผลงานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ (Process Samples)

 2. ตัวอย่างผลงานที่เป็นผลผลิต (Product Samples)

 3. การสังเกตของครู (Teacher Observations )

 4. ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลาย

 5. ข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

แฟ้มสะสมผลงานงาน (PORTFOLIO)

     หมายถึง สิ่งที่เก็บรวบรวมตัวอย่าง( Samples ) หรือ หลักฐาน ( Evideness )

ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ ความพยายาม ความถนัด ของบุคคลหรือ ประเด็นที่ต้องจัดทําแฟ้มสะสมงานไว้อย่างเป็นระบบ

จุดเด่นของแฟ้มสะสมงานนักเรียน 

 1. เพิ่มแรงจูงในในการเรียนของนักเรียน และมีความคิดสร้างสรรค์

 2. พัฒนาทักษะทางวิชาการระดับสูงแก่นักเรียน

 3. พัฒนาทักษะการทำงานเป็นหมู่คณะเพื่อให้งานสำเร็จ

 4. เป็นการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้จากนามธรรมไปสู่รูปธรรม

 5. แสดงพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับปรุงตลอดเวลา

 6. วัดความสามารถของนักเรียนได้หลายด้าน

 7. นักเรียนมีความสุขในการทำแฟ้มสะสมงานของตน

 8. งานทุกชิ้นสามารถเขียนชื่อ วัน เดือน ปี ได้

 9. การประเมินจากแฟ้มสะสมงานเป็นการเปิดเผยตรงไปตรงมา

 10. แฟ้มสะสมงามสามารถนำผลงานมาปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้

ทำไมต้องทำแฟ้มสะสมงาน ?

     กล่าวง่ายๆ ถ้าน้องๆ นักเรียนไม่มีแฟ้มสะสมผลงงานเป็นของตนเอง ก็จะขาดหลักฐานการทำงานของน้องๆ นักเรียนนั่นเองคะ
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อตัวน้องๆ นักเรียนเอง เพราะคือการบัทึกสิ่งที่น้องๆ ได้เรียนรู้มาคะ แต่ที่แตกต่างกันออกไปคือ เราจะต้องมีผู้ที่ประเมินแฟ้มของเรานั่นเองคะ
ผู้ที่จะประเมินแฟ้มสะสมผลงาน นั่นก็คือ คุณครู ผู้ปกครอง เพื่อนๆ และสุดท้ายคือตัวน้องๆนักเรียนเองคะ

องค์ประกอบของแฟ้มสะสมงานนักเรียน

    แฟ้มสะสมงานนักเรียนอาจมีรูปร่างอย่างไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการเก็บสะสม โดยยึดหลักการใช้สะดวก และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

ส่วนที่ 1   คำนำ สารบัญ ประวัติส่วนตัว เก็บรายจุดประสงค์การเรียนรู้ ชิ้นงาน งานที่ทำในห้องเรียน ซึ่งครู และนักเรียนร่วมกันคัดเลือก

ส่วนที่ 2   ตัวบ่งชี้ประกอบงาน แบบรายงานแสดงรายละเอียดของงาน จำนวนหนังสือที่อ่าน เวลาที่ใช้ในการ ทำงาน คะแนนจากแบบทดสอบ การบ้าน แบบสำรวจรายการของครู บันทึกประจำวันเกี่ยวกับงาน/วิชาของ นักเรียน

ส่วนที่ 3   เกณฑ์การตัดสินแฟ้มสะสมงาน และข้อมูลประเมินของครู ตนเอง เพื่อน ผู้ปกครอง และผู้สนใจอื่น ๆ รวมทั้งภาคผนวก (ถ้ามี)

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน สั่งขั้นต่ำกี่แฟ้ม

     ขั้นต่ำ 100 แฟ้ม (จริงๆแล้ว สั่งน้อยได้ แต่มันไม่คุ้มค่าบล๊อคพิมพ์)

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน แบบไหนดี

    สั่งตามจำนวนผลงานนักเรียน เช่น 20 ใบงาน ก็ต้องมี 20  ซอง A4 

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน สั่งกับ SchoolShop ดียังไง
ได้สินค้าตรงปก ราคาดี มีบริการหลังการขาย

ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน
ลักษณะของแฟ้มสะสมงาน แฟ้มสะสมงาน มีลักษณะสําคัญๆ พอสรุปได้ดังนี้

1. แฟ้มสะสมงานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการสอนเป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดี เพราะ นักเรียนแต่ละคนจะมีแฟ้มสะสมงานเป็นของตนเอง มีการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นลักษณะเฉพาะของ ตนเอง ครูจะทราบ จุดเด่นและจุดด้อยของนักเรียนแต่คนจากแฟ้มสะสมงานผลงานในแฟ้มสะสมงานจะ มุ่งตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของการสอนที่ระบุว่า อย่างไร (how) มากกว่าอะไร (what)


2. แฟ้มสะสมงานจะเน้นผลผลิตของงานมากกว่ากระบวนการทํางาน อย่างไรก็ตาม สําหรับ ประเด็นนี้ ฟาร์ และโทน ( Farr and Tone, 1994 : 58-59) มีความเห็นว่าถ้าเป็นแฟ้มสะสมงานทาง วิชาชีพ เช่น พวกจิตรกร ช่างภาพ ก็ควรใช้แฟ้มสะสมงานที่สามารถทําให้มองเห็นกระบวนการ ความก้าวหน้า และพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียนได้ นอกจากนั้น ยังทําให้ครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน แฟ้มสะสมงานที่เน้นผลผลิต เรียกว่า Show Portfolios หรือ Final Portfolios แฟ้มสะสมงานที่เน้นกระบวนการ เรียนว่า Working Portfolios Page 4 รายวิชา แฟ้มสะสมงาน (ทร02015)


3. แฟ้มสะสมงานจะเน้นจุดเด่นมากกว่าจุดด้อยของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความชื่น ชมในผลงานของตนเอง สําหรับจุดอ่อนนั้น ครูก็จะนําไปวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ ทดสอบแบบเดิมมักตรวจหาความผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของนักเรียน


4. แฟ้มสะสมงานจะเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งนักเรียนจะเป็นผู้วางแผนลงมือทําผลงาน ประเมินและปรับปรุงผลงานด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีครูจะช่วยชี้แนะ นักเรียนเป็นเจ้าของผลงาน เจ้าของแฟ้มสะสมงาน ผลงานของนักเรียนต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสภาพชีวิตจริงๆ


5. แฟ้มสะสมงานช่วยสื่อความหมายในเรื่องความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนใน เรื่องต่างๆ รวมทั้งความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเรียนแก่คนอื่น เช่น ผู้ปกครอง นักแนะแนว ครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
6. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานยังมีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่น หรือความเห็นที่สอดคล้องกัน ในการประเมิน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินไม่ค่อยชัดเจน หากผู้ประเมินยึด องค์ประกอบของการประเมินต่างกัน จะมีผลทําให้ความเชื่อมั่น หรือความสอดคล้องของการประเมิน มีค่าต่ำ

ขนาดของแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

1. แฟ้ม 20 ใส้ เติมใส้ไม่ได้ มีซองนามบัตรแบบใส
ขนาด : กว้าง 36 ซม.ยาว 25 ซม.

2. แฟ้ม 20 ใส้ เติมใส้ไม่ได้ มีปกสอด A4 
ขนาด : กว้าง 36 ซม.ยาว 25 ซม.

3. แฟ้ม 10 ใส้ เติมใส้ได้ มีปกสอด A4 
ขนาด : กว้าง 36 ซม.ยาว 25 ซม.

4. แฟ้ม 10 ใส้ เติมใส้ได้ มีซองนามบัตรแบบใส 
ขนาด : กว้าง 36 ซม.ยาว 25 ซม.

5. แฟ้มซอง A4 
ขนาด : กว้าง 22 ซม. ยาว 31 ซม.

6. แฟ้มเชือกขยายข้าง (ขยายได้ 1 นิ้ว) 
ขนาด : กว้าง 24.5 ซม. ยาว 32.5 ซม.

7. แฟ้มกระดุมแบบใส
ขนาด : กว้าง 35 ซม. ยาว 25 ซม.

8. แฟ้ม 3 ห่วง ปกหนัง PVC เติมใส้ได้ 
ขนาด : กว้าง 26 ซม. ยาว 32 ซม.

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนSchoolshop มี 3 รูปแบบ ดังนี้
1.แฟ้ม 10 ใส้ สามารถเติมใส้ได้สูงสุดถึง 30 ใส้
2.แฟ้ม 20 ใส้ ไม่สามารถเติมใส้ได้
3.แฟ้ม 3 ห่วง ปกหนัง PVC เติมใส่ได้เยอะมากๆ
ด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน โลโก้โรงเรียน

#แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
#แฟ้มพิมพ์ทอง
#แฟ้มโรงเรียน
#Schoolshop

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนSchoolshop มี 3 รูปแบบ ดังนี้
1.แฟ้ม 10 ใส้ สามารถเติมใส้ได้สูงสุดถึง 30 ใส้
2.แฟ้ม 20 ใส้ ไม่สามารถเติมใส้ได้
3.แฟ้ม 3 ห่วง ปกหนัง PVC เติมใส่ได้เยอะมากๆ
ด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน โลโก้โรงเรียน

#แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
#แฟ้มพิมพ์ทอง
#แฟ้มโรงเรียน
#Schoolshop

แฟ้มซองใส่เอกสารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีความคงทน สะดวกในการใส่เอกสาร สะดวกในการพกพา จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ ป้องกันความเสียหายจากความชื้น ผุ่นละออง มีหลากหลายรูปแบบ หลายขนาดให้เลือก ใช้ตามความต้องการ

แฟ้มสะสมผลงานปกหนังPVC.jpg

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ปกหนังPVC