SchoolShop  ชุดอุปกรณ์การเรียน สมุดนักเรียน  สมุดพกนักเรียน กระเป๋าโรงเรียน

สมุดบันทึกการอ่าน

สอบถามราคาและ
ส่วนลดพิเศษ สำหรับโรงเรียน

สมุดการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่านschoolschop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

โดยเฉลี่ยคนเราควรอ่านหนังสือ อย่างน้อยวันละ 8 บรรทัดนะคะทุกคน

ทำไมต้องอ่านหนังสือ?
- การอ่านหนังสือทุกวัน ทำให้เราชอบในการอ่านและการจดบันทึก ทำให้เราได้ฝึกสมองและเปิดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ สร้างเสริมจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้

ขนาดสมุดบันทึกการอ่าน
- กว้าง 14.5 ซม.
- ยาว 21 ซม.

สมุดบันทึกการอ่านมีจำนวนกี่แผ่น
- สมุดบันทึกการอ่าน จำนวน 20 แผ่น
- สมุดบันทึกการอ่าน จำนวน 30 แผ่น
- สมุดบันทึกการอ่าน จำนวน 40 แผ่น

ราคาสมุดบันทึกการอ่าน
ราคาสมุดบันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 1 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 12 บาท
- จำนวน 30 แผ่น ราคา 15 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 18 บาท
ราคาสมุดบันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 4 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 20 บาท

- จำนวน 30 แผ่น ราคา 23 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 25 บาท
ราคาสมุดบันทึกการอ่าน งานพิมพ์ สกรีน 1 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 15
 บาท
- จำนวน 30 แผ่น ราคา 18 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 20 บาท

หัวข้อเนื้อใน สมุดบันทึกการอ่าน
1. ชื่อเรื่อง
2.ชื่อหนังสือ
3.ชื่อผู้แต่ง
4.สำนักพิมพ์
5.ปีที่พิมพ์
6.สาระสำคัญ
7.ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน/นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

สั่งสมุดบันทึกการอ่านขั้นต่ำกี่เล่ม
- สั่งขั้นต่ำ 300 เล่ม

บริการจัดส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- บริการจัดส่งตามโรงเรียนในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วไทย

ความหมายของการอ่าน คืออะไร

การอ่าน คือ กระบวนการที่ผู้อ่านรับรู้สาร ซึ่งเป็นความรู้ ความคิด ความรู้สึกและความคิดเห็นที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

การอ่านหนังสือ และการจดบันทึกการอ่านมีประโยชน์อย่างไร
1.เป็นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์
2.ทำให้มนุษย์เกิดความรู้ ทักษะต่างๆ
3.ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความเพลิดเพลิน
4.เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5.ทำให้ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ

เราควรรู้จัก"คุณสมบัติของผู้อ่านที่ดี"
1.มีนิสัยรักการอ่าน มีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
2.มีความสามารถในการเลือกหนังสือที่ดีอ่าน
3.มีนิสัยใฝ่หาความรู้ ความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
4.มีนิสัยชอบจดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่พบในการอ่านและเห็นว่ามีคุณค่า
5.มีนิสัยหมั่นทบทวน ติดตาม ค้นคว้าเพิ่มเติม

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ "บันทึกการอ่าน"
- บันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 4 สี
ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน มีหลายสี
ส่วนมากจะเน้นสีประจำโรงเรียน

- กระดาษที่พิมพ์ปก 210 แกรม
- กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อ 60-70 แกรม

**สั่งขั้นต่ำ 500 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536

#บันทึกการอ่าน
#บันทึกรักการอ่าน
#สมุดบันทึกการอ่าน

#Schoolshop

สวัสดีคะ เรารู้จักบันทึกการอ่านแล้ว
วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก "เนื้อในบันทึกการอ่าน" กันคะ
เนื้อในบันทึกการอ่าน
เนื้อในบันทึกการอ่านมี 2 รูปแบบ คือ
1.เนื้อในสมุดบันทึกการอ่านทั่วไป
2.เนื้อในสมุดบันทึกการอ่านเฉพาะของโรงเรียน

- กระดาษที่ใช้พิมพ์ เนื้อสมุดการอ่าน 60-70 แกรม
ส่วนมากตัวหนังสือจะเน้นสีดำ สีน้ำเงิน สีม่วง

**สั่งขั้นต่ำ บันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 1 สี 300 เล่ม**
**สั่งขั้นต่ำ บันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 1 สี 500 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536
#บันทึกการอ่าน
#บันทึกรักการอ่าน
#สมุดบันทึกการอ่าน

#Schoolshop

สวัสดีคะ คุณลูกค้าทุกท่าน
วันนี้เราจะมารู้จักกับ "ปกด้านในบันทึกการอ่าน"กันนะคะ

ปกด้านในบันทึกการอ่าน มี 3 รูปแบบ คือ
1.ปกด้านในแบบธรรมดา(ไม่พิมพ์)
2.ปกด้านในแบบเฉพาะโรงเรียนนั้นๆ
3.ปกด้านในแบบทั่วไป สามารถใช้ได้หลายๆโรงเรียน

- กระดาษที่พิมพ์ปก 210 แกรม

- กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อ 60-70 แกรม

**สั่งขั้นต่ำ บันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 1 สี 300 เล่ม**

**สั่งขั้นต่ำ บันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 1 สี 500 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536

#บันทึกการอ่าน
#บันทึกรักการอ่าน
#สมุดบันทึกการอ่าน
#Schoolshop

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาแนะนำ "บันทึกการอ่าน"

บันทึกการอ่าน มี 3 รูปแบบ คือ
1.บันทึกการอ่านงานพิมพ์ 1 สี
2.บันทึกการอ่านงานพิมพ์ 4 สี
3.บันทึกการอ่านงานพิมพ์สีพิเศษ หรืองานสกรีน

เนื้อในบันทึกการอ่านมี 2 รูปแบบ คือ
1.เนื้อใน บันทึกการอ่านทั่วไป
2.เนื้อใน บันทึกการอ่านเฉพาะของโรงเรียน

ปกด้านในบันทึกการอ่านมี 3 รูปแบบ คือ
1.ปกด้านในไม่พิมพ์เลย
2.ปกด้านในเฉพาะโรงเรียน
3.ปกด้านในทั่วไป สามารถใช้ได้หลายโรงเรียน

สีที่ใช้พิพม์ส่วนมากจะเป็น สีดำ สีน้ำเงิน และสีม่วง

- บันทึกกการอ่าน จำนวน 20 แผ่น
- บันทึกกการอ่าน จำนวน 30 แผ่น
- บันทึกกการอ่าน จำนวน 40 แผ่น

ขนาดบันทึกการอ่าน
- ยาว 21 ซม.
- กว้าง 14.5 ซม.

กระดาษที่ใช้พิมพ์
- ปกสมุดบันทึกการอ่าน 210 แกรม
- เนื้อสมุดบันทึกการอ่าน 60 แกรม

หมายเหตุ : เนื้อการอ่านแต่ละโรงเรียนอาจไม่เหมือนกันนะคะ

**สั่งสมุดบันทึการอ่าน ขั้นต่ำ งานพิมพ์ 1 สี 300 เล่ม**

**สั่งสมุดบันทึการอ่าน ขั้นต่ำ งานพิมพ์ 4 สี 500 เล่ม**

#บันทึกการอ่าน
#บันทึกรักการอ่าน
#สมุดบันทึกการอ่าน
#Schoolshop

เขียนใจความสำคัญของบันทึกการอ่าน
1.เขียนบทนำด้วยการบอกเล่าข้อมูลเพื่อแนะนำหนังสือ.
ในย่อหน้าแรก คุณควรบอกเล่าชื่อของผู้แต่งหนังสือและชื่อหนังสือ โดยควรเปิดย่อหน้าบทนำด้วยการเขียนประโยคที่จะดึงความสนใจของผู้อ่าน เช่น ยกข้อความที่น่าสนใจจากหนังสือมา เมื่อจะปิดย่อหน้า การเขียนประโยคหนึ่งประโยคที่สรุปเรื่องราวของหนังสือทั้งหมดออกมาได้อย่างกว้างๆ ก็นับเป็นวิธีการที่ดี
2.เขียนอธิบายฉากของหนังสือ. 
การเขียนอธิบายฉากเป็นวิธีการที่ดีในการเขียนใจความสำคัญของบันทึกการอ่านเพราะฉากจะช่วยให้คุณเขียนถึงอภิปรายถึงเรื่องต่างๆ ในบันทึกได้ พยายามเขียนอธิบายสถานที่ที่หนังสืออ้างถึงเพื่อที่อาจารย์ของคุณจะได้เข้าใจชัดเจนว่าคุณกำลังอ้างอิงถึงสถานที่ใด หากเรื่องราวเกิดขึ้นในฟาร์มก็เขียนและอธิบายตามนั้นเลย หรือหากสถานที่เป็นสถานที่ในจินตนาการหรือโลกอนาคตก็ต้องเขียนให้ชัดเจนเช่นกัน
3.เขียนสรุปเรื่องราวคร่าวๆ. 
นี่คือจุดที่คุณจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในหนังสือที่อ่านกันแน่ สรุปเรื่องราวของคุณควรจะเอ่ยถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหนังสือและผลกระทบที่เหตุการณ์มีต่อตัวละคร โดยเนื้อหาส่วนนี้ควรจะใกล้เคียงกับเนื้อหาแบบละเอียดในหนังสือให้มากที่สุด

4.แนะนำตัวละครหลัก. 
เมื่อคุณเขียนแนะนำตัวละครแต่ละตัวในบันทึกการอ่าน อย่าลืมเขียนแนะนำว่าพวกเขาเป็นใครและทำไมถึงสำคัญกับหนังสือเล่มนี้ คุณอาจจะยกทั้งย่อหน้าเพื่ออธิบายตัวละครหลักโดยให้ความสำคัญกับทุกอย่างตั้งแต่ว่าพวกเขาหน้าตาเป็นอย่างไร รวมไปถึงการกระทำซึ่งส่งผลสำคัญต่อเรื่องของตัวละครเหล่านั้นด้วยก็ได้

5.วิเคราะห์หาแนวคิดหลักหรือประเด็นถกเถียงสำคัญในย่อหน้าสรุปใจความสำคัญของหนังสือ.
มองหา “แนวคิดสำคัญ” ในขณะที่อ่านหนังสือไปด้วย เมื่ออ่านงานเขียนประเภทเรื่องแต่ง ให้ความสำคัญกับการกระทำของตัวละครและดูว่าการกระทำเกิดขึ้นตามแบบแผนใดหรือไม่ ในการอ่านงานเขียนที่ไม่ใช่เรื่องแต่ง มองหาประเด็นสำคัญและประเด็นถกเถียงหลักที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อ ลองคิดดูว่าผู้เขียนต้องการจะพิสูจน์หรือนำเสนอสิ่งใดกัน?
6.ให้ความเห็นถึงวิธีการเขียนและโทนเสียงที่ใช้.
 ลองอ่านทวนอีกครั้งและให้ความสำคัญกับองค์ประกอบการเขียน เช่น การเลือกใช้คำ ถามตัวเองว่าหนังสือเขียนโดยใช้โทนเสียงแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ สังเกตดูว่าผู้เขียนดูจะสนับสนุนแนวคิดหรือข้อถกเถียงใดเป็นพิเศษหรือไม่ ลองคิดว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรเมื่ออ่านส่วนต่างๆ ของหนังสือเพื่อที่จะได้อธิบายถึงโทนเสียงที่หนังสือใช้ได้

วิธีการเขียนบันทึกการอ่าน
การเขียนบันทึกการอ่านอาจฟังดูไม่ค่อยน่าสนุกในตอนแรก แต่การเขียนบันทึกการอ่านนั้นจะช่วยเปิดโอกาสให้คุณได้เข้าใจงานเขียนและนักเขียนอย่างถ่องแท้ การเขียนบันทึกการอ่านไม่เหมือนกับการเขียนแนะนำหนังสือตรงที่คุณต้องเขียนสรุปเนื้อหาของหนังสืออย่างตรงไปตรงมา สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือยกหนังสือขึ้นมาและเริ่มต้นอ่านซะ จากนั้นก็เขียนสรุปบันทึกลงรายละเอียดและเขียนความเห็นของคุณขณะที่ค่อยๆ อ่านไป สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณเขียนโครงร่างได้น่าเชื่อถือและเขียนบันทึกการอ่านได้ราบรื่นมากขึ้น
1.ทำตามคำสั่งของงานที่ได้รับมอบหมาย.
อ่านเอกสารสรุปสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียดและหากมีคำถามอะไรก็จดไว้แล้วยกมือถามอาจารย์ในห้องเรียนหรือหลังเลิกเรียนเพื่อจะได้หายข้องใจ คุณจะต้องรู้ว่าบันทึกต้องมีความยาวเท่าไหร่ ส่งวันไหน และมีข้อบังคับในการเขียนอย่างไร เช่น ต้องเว้นบรรทัดสองบรรทัดหรือไม่ เป็นต้น

2.อ่านหนังสือทั้งเล่มจนจบ.
นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยล่ะ ก่อนที่จะคิดว่าจะเขียนบันทึกอย่างไร คุณต้องนั่งลงและอ่านหนังสือเสียก่อน หาที่สงบๆ ที่คุณจะมีสมาธิสำหรับการอ่านและไม่ว่อกแว่กต่อสิ่งอื่น คุณจะได้คิดถึงแต่งานที่จะเขียนขณะอ่านหนังสือไปด้วย ขณะอ่านก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับปมเรื่องหรือตัวละครที่มีบทบาทสำคัญด้วยล่ะ

3.ตั้งใจจดบันทึกขณะอ่าน.
เตรียมดินสอ ปากกาไฮไลต์และกระดาษโน้ตสำหรับแปะไว้ให้พร้อมขณะอ่านหนังสือ หากคุณชอบจดบันทึกลงโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์มากกว่าก็เปิดโปรแกรมบันทึกรอไว้และจดบันทึกลงไปเลย หากคุณเจออะไรที่สร้างความสงสัยหรือทำให้สับสนก็ทำเครื่องหมายไว้ และเมื่อผู้เขียนบรรยายถึงปมหลักของเนื้อเรื่องหรือตัวละครสำคัญก็ทำเครื่องหมายไว้เช่นกัน จากนั้นก็เริ่มหาข้อมูลสนับสนุนหรือราละเอียดที่คุณจะนำไปใช้ในบันทึกการอ่านโดยใส่เครื่องหมายวงเล็บหรือแปะกระดาษโน้ตไว้ตรงข้อความหรือตัวอย่างดีๆ ในหนังสือ

4.สร้างโครงร่าง.
โดยโครงร่างควรเป็นการเขียนไล่เรียงออกมาเป็นย่อหน้าตามที่คุณต้องการให้งานเขียนของคุณดำเนินไป ระบุลงไปที่แต่ละย่อหน้าด้วยว่าคุณจะหยิบยกประเด็นไหนและใส่รายละเอียดอะไรจากหนังสือลงไปบ้าง โดยจำไว้ว่าโครงร่างนั้นอาจเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อคุณเริ่มเขียนจริงๆ เพราะการเขียนมักจะเป็นสิ่งที่จุดประกายความคิดในตัวของมันเอง ดังนั้น เวลาวางแผนการเขียนก็ต้องรู้จักยืดหยุ่น

5.สอดแทรกตัวอย่างและข้อความจากในหนังสือลงไปในงานเขียน.
ขณะวางโครงร่าง ลองจับคู่ประเด็นทั่วๆ ไปที่คุณสรุปออกมากับรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงจากหนังสือ การทำอย่างนี้จะแสดงให้อาจารย์เห็นว่าคุณไม่ได้แค่อ่านหนังสือแต่เข้าใจหนังสือจริงๆ พยายามยกตัวอย่างให้หลากหลายและยกข้อความออกมาแค่เพียงสั้นๆ พอ

6.อย่าพยายามเขียนครอบคลุมไปเสียทุกเรื่อง.
เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะหยิบยกทุกประเด็นในหนังสือออกมาอธิบายได้อย่างถี่ถ้วน ดังนั้น อย่าพยายามทั้งๆ ที่รู้ว่าต้องล้มเหลวเลย ทางที่ดีคือคุณควรตั้งใจเขียนบันทึกโดยใส่ประเด็นสำคัญๆ ของหนังสือและทำให้ผู้อ่านเข้าใจหนังสืออย่างแท้จริงดีกว่า

 

จบบันทึกการอ่าน
1.เขียนสรุปอย่างกระชับ.
ย่อหน้าสรุปคือสิ่งที่คุณสรุปทุกอย่างให้ผู้อ่าน ใส่ประโยคสั้นๆ สักสองสามประโยคเพื่อสรุปเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือ นอกจากนั้น คุณอาจจะเขียนประโยคปิดด้วยการบอกว่าคุณจะแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้คนอ่านหรือไม่และเพราะอะไร
2.แก้ไขงานเขียน.
อ่านทวนงานเขียนสักสองครั้งเป็นอย่างน้อย โดยครั้งแรกที่อ่าน คุณควรให้ความสำคัญกับการพิจารณาว่าโครงร่างของงานเขียนนั้นเหมาะสมหรือไม่และแต่ละย่อหน้าชัดเจนดีพอหรือยัง ส่วนในครั้งที่สองจึงตรวจทานเพื่อหาข้อผิดพลาดหรือคำผิดเล็กๆ น้อยๆ เช่น เครื่องหมายวรรคตอนที่หายไป ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายจุลภาคหรือเครื่องหมายคำพูด หรือจะอ่านออกเสียงงานเขียนออกมาดูก็ได้ คุณรู้ได้ว่าสิ่งที่เขียนฟังดูขัดหูหรือไม่

3.ขอให้คนอื่นช่วยอ่านงานของคุณ.
ไปหาคนในครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนรวมชั้นและขอให้คนๆ นั้นช่วยอ่านบันทึกการอ่านของคุณให้หน่อย บอกอีกฝ่ายว่าคุณจะรู้สึกซาบซึ้งมากหากอีกฝ่ายจะกรุณาจดความเห็นและช่วยแก้คำผิดตรงขอบกระดาษให้หน่อย หลังจากนั้น คุณอาจพูดคุยกับอีกฝ่ายเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ด้วย
4.ตระเตรียมบันทึกที่เสร็จแล้วให้พร้อม.
หลังจากได้แก้ข้อผิดพลาดทั้งหมดแล้ว พิมพ์บันทึกที่แก้เสร็จแล้วออกมา อ่านทวนช้าๆ อย่างระมัดระวัง มองหาคำผิดหรือข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ เปรียบเทียบบันทึกกับเอกสารอธิบายงานอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามสิ่งที่อาจารย์ต้องการจริงๆ

สมุดการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

การจดบันทึก คืออะไร
- การจดบันทึก คือ การเขียนข้อความ เพื่อช่วยในการจำ ด้วยการรวบรวมความรู้ ประมวณความคิด และสรุปด้วยความเข้าใจของผู้บันทึกเอง

สมุดบันทึกความดี คืออะไร
- สมุดบันทึกความดี คือ สมุดที่เราจดบันทึกเรื่องราวต่างๆในการทำความดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่างไรบ้าง ในแต่ละวัน

ขนาดสมุดบันทึกความดี
- กว้าง 14.5 ซม.
- ยาว 21 ซม.

สมุดบันทึกความดีมีจำนวนกี่แผ่น
- สมุดบันทึกความดี จำนวน 20 แผ่น
- สมุดบันทึกความดี จำนวน 30 แผ่น
- สมุดบันทึกความดี จำนวน 40 แผ่น

ราคาสมุดบันทึกความดี
ราคาสมุดบันทึกความดี งานพิมพ์ 1 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 12 บาท
- จำนวน 30 แผ่น ราคา 15 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 18 บาท
ราคาสมุดบันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 20 บาท
- จำนวน 30 แผ่น ราคา 23 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 25 บาท
ราคาสมุดบันทึกความดี งานพิมพ์ สกรีน 1 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 15 บาท
- จำนวน 30 แผ่น ราคา 18 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 20 บาท

หัวข้อเนื้อใน สมุดบันทึกความดี
1.วัน เดือน ปี
2.พฤติกรรมการทำความดี
3.พยานในการทำความดี เช่น คุณครู ผู้ปกครอง

- จุดประสงค์ในการจดบันทึกการอ่าน เพื่อส่งเสริมการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

- จุดประสงค์ในการจดบันทึกความดี เพื่อการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับตนเอง 

การอ่านหนังสือและการจดบันทึกการอ่านมีความสำคัญอย่างไร
การอ่านทำให้เรารู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ผู้อ่านมีความสุข ช่วยพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา อาชีพ และคุณภาพชีวิต ทำให้เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์

โครงการ"รักการอ่าน" มีความเกี่ยวกับบันทึกการอ่านอย่างไร

- การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น หากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่าน เพื่อให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย        

เราจะมาแนะนำ "วิธีการเขียนบันทึกการอ่าน" กันนะคะ
1.ระบุวัน เดือน ปีที่บันทึก
2.บอกที่มาหนังสือเรื่อง หน้า และรายละเอียดอื่นๆ
3.บันทึกเป็นข้อความ หรือแผนภาพ
4.ใช้สำนวนภาษาของผู้บันทึกเอง
5.สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็นลงในบันทึก

 

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ "บันทึกความดี"
- บันทึกความดี งานพิมพ์ 1 สี
ปกสีพื้นมี 7 สี ดังนี้
สีชมพู สีม่วง สีส้ม สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว สีแดง

บันทึกความดี มี 3 รูปแบบ คือ
1. แบบปกเฉพาะ ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็น ปรัชญา คำขวัญ เพลงมาร์ช
2.แบบปกทั่วไป ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็น
พระราชนิพนธ์
3.แบบปกทั่วไป ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังไม่พิมพ์

**สั่งบันทึกความดี งานพิมพ์ 1 สี ขั้นต่ำ 300 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536

#บันทึกความดี
#สมุดบันทึกความดี
#Schoolshop

 

วันนี้เราจะมารู้จัก"บันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี"
บันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี มี 3 รูปแบบ คือ
1.บันทึกความดีทั่วไป ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็น
ค่านิยม 12 ประการ
2.บันทึกความดีเฉพาะโรงเรียน ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังปรัชญาโรงเรียน
3.บันทึกความดีทั่วไป ปกด้านหน้าจะเป็นลายการ์ตูนไม่พิมพ์ชื่อโรงเรียน ปกด้านหลังเป็นเพลงเด็กดี

**สั่งบันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี ขั้นต่ำ 500 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536

#บันทึกความดี
#สมุดบันทึกความดี
#Schoolshop

 

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ "บันทึกความดี งานพิมพ์สีพิเศษ" กันนะคะ

ข้อแตกต่างงานพิมพ์สี 1 สี และงานพิมพ์สีพิเศษ คือ
- งานพิมพ์1 สี จะเน้นพิมพ์ชื่อโรงเรียนเป็นสีน้ำเงิน
- งานพิมพ์สีพิเศษ จะเน้นพิมพ์สีปกและตัวหนังสือเป็นสีโทนเดียวกัน คะ

บันทึกความดี มี 3 รูปแบบ คือ
1. แบบปกเฉพาะ ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็นเด็กเอ๋ยเด็กดี ปรัชญา คำขวัญโรงเรียน สีชมพู
2.แบบปกเฉพาะ ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็นประชาคมอาเซียนและที่อยู่โรงเรียน สีม่วง
3.แบบปกทั่วไป ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็นอธิบายความดี สีส้ม

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536


#บันทึกความดี
#สมุดบันทึกความดี
#Schoolshop

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาแนะนำ "เนื้อในบันทึกความดี" กันคะ
เนื้อในบันทึกความดี ใช้เนื้อกระดาษ 60 แกรม

เนื้อในบันทึกความดี มี 3 รูปแบบ คือ
1.เนื้อในเฉพาะโรงเรียน มีใบแทรก 1 คู่ เนื้อหาข้างในพิมพ์ บันทึกข้อมูลส่วนตัว
บันทึกความดี ด้านหลังสรุปการประเมิรการทำความดี
2. เนื้อในเฉพาะโรงเรียน มีใบแทรก 1 คู่ เนื้อหาข้างในพิมพ์ คำนำ ข้อมูลส่วนตัว
บันทึกความดี ด้านหลังสรุปการทำความดี
3.เนื้อในทั่วไป ไม่มีใบแทรก เนื้อหาข้างในพิมพ์ แบบบันทึกความดี สามารถใช้ได้หลายโรงเรียน

**สั่งขั้นต่ำ บันทึกความดี งานพิมพ์ 1 สี 300 เล่ม**
***สั่งขั้นต่ำ บันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี 500 เล่ม***

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#บันทึกความดี
#Schoolshop

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมานำเสนอ "'ปกด้านในบันทึกความดี" กันนะคะ
ปกด้านในบันทึกความดี มี 3 แบบ คือ
1. ปกด้านในแบบไม่พิมพ์เลย
2. ปกด้านใบแบบเฉพาะโรงเรียน
3. ปกด้านในทั่วไป ใช้ได้หลายโรงเรียน

**สั่งขั้นต่ำ บันทึกความดีง านพิมพ์ 1 สี 300 เล่ม**
*
**สั่งขั้นต่ำ บันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี 500 เล่ม***

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop


#บันทึกความดี
#สมุดบันทึกความดี
#Schoolshop

คนไทยกับนิสัยรักการอ่าน
"การอ่านหนังสือนั้นไม่ว่าจะเป็น 7 บรรทัด หรือ 12 บรรทัด ไม่สำคัญเท่าว่า "เขาอ่านอะไรอยู่" อ่านไปเพื่ออะไร หรืออ่านไปใช้ในการปรับทัศนคติ สร้างฐานความคิดที่ใกล้เคียงกัน ในบรรยากาศของความใฝ่รู้ และเข้างรายละเอียดข้อเท็จจริงอย่างกว้างขวางเสมอกัน คิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ให้เกิดขึ้นให้ได้"

บันทึกการอ่านมีกี่รูปแบบ?
บันทึกการอ่าน มี 3 รูปแบบ คือ 

1.บันทึกการอ่านงานพิมพ์ 1 สี
2.บันทึกการอ่านงานพิมพ์ 4 สี
3.บันทึกการอ่านงานพิมพ์สีพิเศษ หรืองานสกรีน

เนื้อในบันทึกการอ่านมีกี่แบบ?
 เนื้อในบันทึกการอ่านมี 2 รูปแบบ คือ
1.เนื้อใน บันทึกการอ่านทั่วไป
2.เนื้อใน บันทึกการอ่านเฉพาะของโรงเรียน
 

ปกด้านในบันทึกการอ่านมีกี่แบบ?
ปกด้านในบันทึกการอ่านมี 3 รูปแบบ คือ

1.ปกด้านในไม่พิมพ์เลย
2.ปกด้านในเฉพาะโรงเรียน
3.ปกด้านในทั่วไป สามารถใช้ได้หลายโรงเรียน

ประโยชน์ของบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดี เป็นสมุดบันทึกการร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละภาคเรียนให้ครบทุกด้าน ทั้งความดีต่อตนเอง ความดีต่อครอบครัว ความดีต่อโรงเรียน และความดีต่อสังคม
 

  • กระตุ้นให้นักเรียนฝึกหัดคัดลายมือ และรักษาความสะอาด ฝึกหัดคัดลายมือให้สวยงามอ่านง่าย

  • กระตุ้นให้เด็กคิดถึงสิ่งดี ระลึกถึงพระคุณพ่อแม่และผู้มีอุปการะคุณ พูดดี และทำดี จะได้มีเรื่องราวบันทึกลงในสมุดบันทึกความดี

  • การกระตุ้นให้เด็กฝึกหัดทักษะการเขียน จะทำให้เกิดทักษะในการคิด ในการจับประเด็นเป็น จากสังเกต

  • ฝึกการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 

  • ครูผู้ปกครองควรให้กำลังใจด้วยการเขียนชื่นชม
     

สมุดบันทึกการอ่าน Schoolshop
เหมาะสำหรับเด็กในวัยเรียน
ปกหน้าพิมพ์ตราโรงเรียน สวย และ เด่นมากๆ จะเห็นได้ชัด
เนื้อการอ่านจะใช้กระดาษถนอมสายตาอย่างดี
พิมพ์ด้วยหมึกสีดำ เขียนดี เขียนลื่น

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#บันทึกการอ่าน
#บันทึกรักการอ่าน
#สมุดบันทึกการอ่าน
#Schoolshop

สมุดบันทึกการอ่านSchoolShop.jpg