SchoolShop  ชุดอุปกรณ์การเรียน สมุดนักเรียน  สมุดพกนักเรียน กระเป๋าโรงเรียน

สมุดบันทึกการอ่าน
สมุดการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่านschoolschop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

โดยเฉลี่ยคนเราควรอ่านหนังสือ อย่างน้อยวันละ 8 บรรทัดนะคะทุกคน

ทำไมต้องอ่านหนังสือ?
- การอ่านหนังสือทุกวัน ทำให้เราชอบในการอ่านและการจดบันทึก ทำให้เราได้ฝึกสมองและเปิดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ สร้างเสริมจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้

ขนาดสมุดบันทึกการอ่าน
- กว้าง 14.5 ซม.
- ยาว 21 ซม.

สมุดบันทึกการอ่านมีจำนวนกี่แผ่น
- สมุดบันทึกการอ่าน จำนวน 20 แผ่น
- สมุดบันทึกการอ่าน จำนวน 30 แผ่น
- สมุดบันทึกการอ่าน จำนวน 40 แผ่น

ราคาสมุดบันทึกการอ่าน
ราคาสมุดบันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 1 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 12 บาท
- จำนวน 30 แผ่น ราคา 15 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 18 บาท
ราคาสมุดบันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 4 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 20 บาท

- จำนวน 30 แผ่น ราคา 23 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 25 บาท
ราคาสมุดบันทึกการอ่าน งานพิมพ์ สกรีน 1 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 15
 บาท
- จำนวน 30 แผ่น ราคา 18 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 20 บาท

หัวข้อเนื้อใน สมุดบันทึกการอ่าน
1. ชื่อเรื่อง
2.ชื่อหนังสือ
3.ชื่อผู้แต่ง
4.สำนักพิมพ์
5.ปีที่พิมพ์
6.สาระสำคัญ
7.ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน/นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

สั่งสมุดบันทึกการอ่านขั้นต่ำกี่เล่ม
- สั่งขั้นต่ำ 300 เล่ม

บริการจัดส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- บริการจัดส่งตามโรงเรียนในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วไทย

ความหมายของการอ่าน คืออะไร

การอ่าน คือ กระบวนการที่ผู้อ่านรับรู้สาร ซึ่งเป็นความรู้ ความคิด ความรู้สึกและความคิดเห็นที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

การอ่านหนังสือ และการจดบันทึกการอ่านมีประโยชน์อย่างไร
1.เป็นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์
2.ทำให้มนุษย์เกิดความรู้ ทักษะต่างๆ
3.ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความเพลิดเพลิน
4.เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5.ทำให้ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ

เราควรรู้จัก"คุณสมบัติของผู้อ่านที่ดี"
1.มีนิสัยรักการอ่าน มีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
2.มีความสามารถในการเลือกหนังสือที่ดีอ่าน
3.มีนิสัยใฝ่หาความรู้ ความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
4.มีนิสัยชอบจดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่พบในการอ่านและเห็นว่ามีคุณค่า
5.มีนิสัยหมั่นทบทวน ติดตาม ค้นคว้าเพิ่มเติม

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ "บันทึกการอ่าน"
- บันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 4 สี
ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน มีหลายสี
ส่วนมากจะเน้นสีประจำโรงเรียน

- กระดาษที่พิมพ์ปก 210 แกรม
- กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อ 60-70 แกรม

**สั่งขั้นต่ำ 500 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536

#บันทึกการอ่าน
#บันทึกรักการอ่าน
#สมุดบันทึกการอ่าน

#Schoolshop

สวัสดีคะ เรารู้จักบันทึกการอ่านแล้ว
วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก "เนื้อในบันทึกการอ่าน" กันคะ
เนื้อในบันทึกการอ่าน
เนื้อในบันทึกการอ่านมี 2 รูปแบบ คือ
1.เนื้อในสมุดบันทึกการอ่านทั่วไป
2.เนื้อในสมุดบันทึกการอ่านเฉพาะของโรงเรียน

- กระดาษที่ใช้พิมพ์ เนื้อสมุดการอ่าน 60-70 แกรม
ส่วนมากตัวหนังสือจะเน้นสีดำ สีน้ำเงิน สีม่วง

**สั่งขั้นต่ำ บันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 1 สี 300 เล่ม**
**สั่งขั้นต่ำ บันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 1 สี 500 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536
#บันทึกการอ่าน
#บันทึกรักการอ่าน
#สมุดบันทึกการอ่าน

#Schoolshop

สวัสดีคะ คุณลูกค้าทุกท่าน
วันนี้เราจะมารู้จักกับ "ปกด้านในบันทึกการอ่าน"กันนะคะ

ปกด้านในบันทึกการอ่าน มี 3 รูปแบบ คือ
1.ปกด้านในแบบธรรมดา(ไม่พิมพ์)
2.ปกด้านในแบบเฉพาะโรงเรียนนั้นๆ
3.ปกด้านในแบบทั่วไป สามารถใช้ได้หลายๆโรงเรียน

- กระดาษที่พิมพ์ปก 210 แกรม

- กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อ 60-70 แกรม

**สั่งขั้นต่ำ บันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 1 สี 300 เล่ม**

**สั่งขั้นต่ำ บันทึกการอ่าน งานพิมพ์ 1 สี 500 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536

#บันทึกการอ่าน
#บันทึกรักการอ่าน
#สมุดบันทึกการอ่าน
#Schoolshop

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมานำเสนอ "'ปกด้านในบันทึกความดี" กันนะคะ
ปกด้านในบันทึกความดี มี 3 แบบ คือ
1. ปกด้านในแบบไม่พิมพ์เลย
2. ปกด้านใบแบบเฉพาะโรงเรียน
3. ปกด้านในทั่วไป ใช้ได้หลายโรงเรียน

**สั่งขั้นต่ำ บันทึกความดีง านพิมพ์ 1 สี 300 เล่ม**
*
**สั่งขั้นต่ำ บันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี 500 เล่ม***

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop


#บันทึกความดี
#สมุดบันทึกความดี
#Schoolshop

สมุดการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg
สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่านschoolshop.jpg

สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดีschoolshop.jpg

สมุดบันทึกความดี

การจดบันทึก คืออะไร
- การจดบันทึก คือ การเขียนข้อความ เพื่อช่วยในการจำ ด้วยการรวบรวมความรู้ ประมวณความคิด และสรุปด้วยความเข้าใจของผู้บันทึกเอง

สมุดบันทึกความดี คืออะไร
- สมุดบันทึกความดี คือ สมุดที่เราจดบันทึกเรื่องราวต่างๆในการทำความดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่างไรบ้าง ในแต่ละวัน

ขนาดสมุดบันทึกความดี
- กว้าง 14.5 ซม.
- ยาว 21 ซม.

สมุดบันทึกความดีมีจำนวนกี่แผ่น
- สมุดบันทึกความดี จำนวน 20 แผ่น
- สมุดบันทึกความดี จำนวน 30 แผ่น
- สมุดบันทึกความดี จำนวน 40 แผ่น

ราคาสมุดบันทึกความดี
ราคาสมุดบันทึกความดี งานพิมพ์ 1 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 12 บาท
- จำนวน 30 แผ่น ราคา 15 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 18 บาท
ราคาสมุดบันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 20 บาท
- จำนวน 30 แผ่น ราคา 23 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 25 บาท
ราคาสมุดบันทึกความดี งานพิมพ์ สกรีน 1 สี
- จำนวน 20 แผ่น ราคา 15 บาท
- จำนวน 30 แผ่น ราคา 18 บาท
- จำนวน 40 แผ่น ราคา 20 บาท

หัวข้อเนื้อใน สมุดบันทึกความดี
1.วัน เดือน ปี
2.พฤติกรรมการทำความดี
3.พยานในการทำความดี เช่น คุณครู ผู้ปกครอง

- จุดประสงค์ในการจดบันทึกการอ่าน เพื่อส่งเสริมการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

- จุดประสงค์ในการจดบันทึกความดี เพื่อการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับตนเอง 

การอ่านหนังสือและการจดบันทึกการอ่านมีความสำคัญอย่างไร
การอ่านทำให้เรารู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ผู้อ่านมีความสุข ช่วยพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา อาชีพ และคุณภาพชีวิต ทำให้เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์

โครงการ"รักการอ่าน" มีความเกี่ยวกับบันทึกการอ่านอย่างไร

- การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น หากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่าน เพื่อให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย        

เราจะมาแนะนำ "วิธีการเขียนบันทึกการอ่าน" กันนะคะ
1.ระบุวัน เดือน ปีที่บันทึก
2.บอกที่มาหนังสือเรื่อง หน้า และรายละเอียดอื่นๆ
3.บันทึกเป็นข้อความ หรือแผนภาพ
4.ใช้สำนวนภาษาของผู้บันทึกเอง
5.สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็นลงในบันทึก

 

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ "บันทึกความดี"
- บันทึกความดี งานพิมพ์ 1 สี
ปกสีพื้นมี 7 สี ดังนี้
สีชมพู สีม่วง สีส้ม สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว สีแดง

บันทึกความดี มี 3 รูปแบบ คือ
1. แบบปกเฉพาะ ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็น ปรัชญา คำขวัญ เพลงมาร์ช
2.แบบปกทั่วไป ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็น
พระราชนิพนธ์
3.แบบปกทั่วไป ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังไม่พิมพ์

**สั่งบันทึกความดี งานพิมพ์ 1 สี ขั้นต่ำ 300 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536

#บันทึกความดี
#สมุดบันทึกความดี
#Schoolshop

 

วันนี้เราจะมารู้จัก"บันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี"
บันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี มี 3 รูปแบบ คือ
1.บันทึกความดีทั่วไป ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็น
ค่านิยม 12 ประการ
2.บันทึกความดีเฉพาะโรงเรียน ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังปรัชญาโรงเรียน
3.บันทึกความดีทั่วไป ปกด้านหน้าจะเป็นลายการ์ตูนไม่พิมพ์ชื่อโรงเรียน ปกด้านหลังเป็นเพลงเด็กดี

**สั่งบันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี ขั้นต่ำ 500 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536

#บันทึกความดี
#สมุดบันทึกความดี
#Schoolshop

 

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ "บันทึกความดี งานพิมพ์สีพิเศษ" กันนะคะ

ข้อแตกต่างงานพิมพ์สี 1 สี และงานพิมพ์สีพิเศษ คือ
- งานพิมพ์1 สี จะเน้นพิมพ์ชื่อโรงเรียนเป็นสีน้ำเงิน
- งานพิมพ์สีพิเศษ จะเน้นพิมพ์สีปกและตัวหนังสือเป็นสีโทนเดียวกัน คะ

บันทึกความดี มี 3 รูปแบบ คือ
1. แบบปกเฉพาะ ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็นเด็กเอ๋ยเด็กดี ปรัชญา คำขวัญโรงเรียน สีชมพู
2.แบบปกเฉพาะ ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็นประชาคมอาเซียนและที่อยู่โรงเรียน สีม่วง
3.แบบปกทั่วไป ปกด้านหน้าพิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้านหลังเป็นอธิบายความดี สีส้ม

สนใจสอบถามข้อมูล
Line ID:@Schoolshop
โทร.091-5544536


#บันทึกความดี
#สมุดบันทึกความดี
#Schoolshop

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาแนะนำ "เนื้อในบันทึกความดี" กันคะ
เนื้อในบันทึกความดี ใช้เนื้อกระดาษ 60 แกรม

เนื้อในบันทึกความดี มี 3 รูปแบบ คือ
1.เนื้อในเฉพาะโรงเรียน มีใบแทรก 1 คู่ เนื้อหาข้างในพิมพ์ บันทึกข้อมูลส่วนตัว
บันทึกความดี ด้านหลังสรุปการประเมิรการทำความดี
2. เนื้อในเฉพาะโรงเรียน มีใบแทรก 1 คู่ เนื้อหาข้างในพิมพ์ คำนำ ข้อมูลส่วนตัว
บันทึกความดี ด้านหลังสรุปการทำความดี
3.เนื้อในทั่วไป ไม่มีใบแทรก เนื้อหาข้างในพิมพ์ แบบบันทึกความดี สามารถใช้ได้หลายโรงเรียน

**สั่งขั้นต่ำ บันทึกความดี งานพิมพ์ 1 สี 300 เล่ม**
***สั่งขั้นต่ำ บันทึกความดี งานพิมพ์ 4 สี 500 เล่ม***

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดนักเรียน
#ผลิตสมุดนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดนักเรียน
#สมุดโรงเรียน
#ผลิตสมุดโรงเรียน
#โรงงานผลิตสมุดโรงเรียน
#สมุดนักเรียนพิมพ์ตราโรงเรียน
#บันทึกความดี
#Schoolshop

สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาแนะนำ "บันทึกการอ่าน"

บันทึกการอ่าน มี 3 รูปแบบ คือ
1.บันทึกการอ่านงานพิมพ์ 1 สี
2.บันทึกการอ่านงานพิมพ์ 4 สี
3.บันทึกการอ่านงานพิมพ์สีพิเศษ หรืองานสกรีน

เนื้อในบันทึกการอ่านมี 2 รูปแบบ คือ
1.เนื้อใน บันทึกการอ่านทั่วไป
2.เนื้อใน บันทึกการอ่านเฉพาะของโรงเรียน

ปกด้านในบันทึกการอ่านมี 3 รูปแบบ คือ
1.ปกด้านในไม่พิมพ์เลย
2.ปกด้านในเฉพาะโรงเรียน
3.ปกด้านในทั่วไป สามารถใช้ได้หลายโรงเรียน

สีที่ใช้พิพม์ส่วนมากจะเป็น สีดำ สีน้ำเงิน และสีม่วง

- บันทึกกการอ่าน จำนวน 20 แผ่น
- บันทึกกการอ่าน จำนวน 30 แผ่น
- บันทึกกการอ่าน จำนวน 40 แผ่น

ขนาดบันทึกการอ่าน
- ยาว 21 ซม.
- กว้าง 14.5 ซม.

กระดาษที่ใช้พิมพ์
- ปกสมุดบันทึกการอ่าน 210 แกรม
- เนื้อสมุดบันทึกการอ่าน 60 แกรม

หมายเหตุ : เนื้อการอ่านแต่ละโรงเรียนอาจไม่เหมือนกันนะคะ

**สั่งสมุดบันทึการอ่าน ขั้นต่ำ งานพิมพ์ 1 สี 300 เล่ม**

**สั่งสมุดบันทึการอ่าน ขั้นต่ำ งานพิมพ์ 4 สี 500 เล่ม**

#บันทึกการอ่าน
#บันทึกรักการอ่าน
#สมุดบันทึกการอ่าน
#Schoolshop