SchoolShop  ชุดอุปกรณ์การเรียน สมุดนักเรียน  สมุดพกนักเรียน กระเป๋าโรงเรียน

ปพ6 สมุดพกนักเรียน
การสั่งผลิตสมุดพกนักเรียน  สามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้
เช่น หัวข้อการประเมิน จำนวนบรรทัด การเพิ่มรายวิชา
แบบประเมินผล ปพ5.webp
สมุดพกนักเรียน ปพ6 คือ อะไร


  ปพ.6 คือ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 

 
school.jpg
school ปพ.jpg
ปพ6 คือ สมุดพกนักเรียนรายคน แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
ปพ6 ระดับประถมศึกษา 
ปพ6 ประถมต้น นอกหน้า.jpg
ปพ6 ประถม รร.ลำปางวิทยา นอกหน้า.jpg
ปพ6 ประถมปลาย รร.บ้านไทยสามัคคี นอกหน้า.
นอกหน้า.jpg
ปพ6 ประถม รร.วัดดวงแข นอกหน้า.jpg
ปพ6 ประถม รร.พหลโยธิน นอกหน้า.jpg
ปพ6 ประถม รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ นอกหน้า.
ปพ6 ประถม รร.ประชาอุทิศ จันทาบอนุสรณ์ นอ
ปพ6 ราคาเท่าไหร่ ?
     ราคาขึ้นอยู่กับ
          จำนวนหน้าของแบบประเมินผลการเรียน(ปพ) c]และใส้ในพลาสติกของ ปพ
          จำนวนเล่ม ปพ ที่สั่งซื้อ
จำนวนสั่งผลิต แบบ ปพ6 เท่าไหร่ ถึงเหมาะสม
     เริ่มต้น ปพ อย่างน้อย 300 เล่ม 
แบบประเมินผลแต่ละแบบ มีเนื้อหา รูปแบบ ต่างกัน      
ปพ5        20 บาท
ปพ6        30 บาท

ปพ6 แบบปกหนัง
ขนาดA4 เนื้อหา8 หน้า.          500 เล่ม    75 บาท
มีซองพลาสติก 10 ซอง.        1000 เล่ม    65 บาท
ข้อระวังก่อนสั่งผลิต แบบประเมินผลการเรียน ปพ
     1.ระวังสั่งผลิตแบบประเมินผลการเรียน แล้ว ไส้ในพลาสติกแลบ
     2.แบบประเมินผลการเรียน ใส่ในพลาสติกควรใช้เกรดA
     3.ห้ามใช้ซองพลาสติกแบบที่ขาดแล้วเป็นรอยฉีกยาว   
ปพ5.0 คือ แบบประเมินผลการเรียน ปพ.รุ่นที่ดีที่สุดของเรา
     ปรับเปลี่ยนเนื้อหาแบบประเมินผลการเรียนได้
     ไส้ในพลาสติกเกรดA
 
ผลิต แบบประเมินผล ปพ ใช้เวลา
     หลักจากสรุปแบบเสร็จ ใช้เวลา 3 สัปดาห์
 
ผลิตแบบประเมินผลการเรียน (ปพ) แบบ 2สี มีความแตกต่างอย่างไรกับ แบบประเมินผลการเรียน(ปพ) แบบ 1 สี
     มีกระบวนการผลิต มากขึ้น แต่ใช้ประโยชน์ในการแยกระดับชั้น
 
ผลิตแบบประเมินผลการเรียน เหมาะกับโรงเรียนไหนบ้าง
     แบบประเมินผลการเรียน(ปพ) เหมาะกับโรงเรียนที่ต้องการปรับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่อยากใช้ตัวชี้วัดจากเกณฑ์เดิม โดยเฉพาะ ช่วงเวลาที่ต้องเรียนออนไลน์ที่ทำให้เกณฑ์ชี้วัดของการเรียน ต่างไปอย่างมาก
ผลิตแบบประเมินผลการเรียน ต่างระดับชั้นกัน เช่น ประถมต้น กับ ประถมปลาย ได้ไหม
     ได้คะ หลายโรงเรียน สั่ง

สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ. กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก คือ
- กระดาษการ์ดสี 180 แกรม
- กระดาษอาร์ตมัน 180 แกรม
- กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม
- กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 210 แกรม
#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดพกอนุบาล
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

สมุดพกนักเรียน แต่ละแบบคืออะไรบ้าง
สวัสดีคะ เราจะมาทำความรู้จักกับ"สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ. " กันนะคะ
สมุดพกนักเรียน ปพ.5 คือ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
สมุดพกนักเรียน ปพ.6 คือ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

ปกที่ใช้พิมพ์สมุดพกนักเรียน งานพิมพ์ 1 สี คือ
- กระดาษการ์ดสี 180 แกรม

สีที่ใช้พิมพ์ปก คือ สีฟ้า สีชมพู สีม่วง สีเขียว สีเหลือง

สีที่ใช้พิมพ์ตราโรงเรียน คือ สีดำ และสีน้ำเงิน

สมุดพกนักเรียน มีทั้งแบบเย็บสันลวดและแบบพับ

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดพกอนุบาล
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

สมุดพกนักเรียน ปกหนัง หรือ  ปพ. ปกพลาสติก

สีที่ใช้พิมพ์ปก ดังนี้
สีฟ้า สีบานเย็น สีส้ม สีแดง สีชมพู สีกรม

ส่วนมากจะเน้นปั๊มทอง ปั๊มเงิน ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดพกอนุบาล
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

เนื้อในสมุดพกนักเรียน หรือ ปพ.
ส่วนมากจะเป็นเนื้อเฉพาะของโรงเรียน แต่ละโรงเรียนรายละเอียดจะไม่เหมือนกัน
จะมีซองพลาสติกใส A4 ไว้เก็บผลงานนักเรียน

กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อใน
- กระดาษปอนด์ 70-80 แกรม

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดพกอนุบาล
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

สมุดพกนักเรียน ปพ. งานพิมพ์ 4 สี
วิธีการพิมพ์ สมุดพกนักเรียน ปพ 4 สี
1. กระดาษปกสีขาว
2.เอากระดาษปกสีขาวไปพิมพ์ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน
3.แม่สีที่ใช้พิมพ์ คือ สีฟ้า สีแดง สีเหลือง สีดำ
รูปแบบสมุดพกนักเรียนก็จะมีสีที่สดใส

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดสมุดพกอนุบาล
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

สมุดพกนักเรียน ปพ.แบบเจาะหน้าต่าง
ด้านหน้าพิมพ์ตราโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เจาะหน้าปกรูปแบบสีเหลี่ยม
ด้านในจะมีลิ้นแฟ้มสำหรับเจาะเอกสารใส่ข้างใน

กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก คือ
- กระดาษการ์ดสี 180 แกรม
- กระดาษอาร์ตมัน 180 แกรม
- กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม
- กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 210 แกรม

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#สมุดพกอนุบาล
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop

สมุดพกนักเรียน หรือ ปพ. งานพิมพ์ 1 สี
สมุดพกนักเรียน ปพ5 คือ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
สมุดพกนักเรียน ปพ6 คือ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
สมุดพกนักเรียน ปพ8 คือ ระเบียนสะสม

สมุดพกนักเรียน งานพิมพ์ 1 สี
-กระดาษที่ใช้พิมพ์ปก คือ กระดาษการ์ดสี 180 แกรม
-สีที่ใช้พิมพ์ปก คือ สีฟ้า สีชมพู สีเขียว สีเหลือง
-สีที่ใช้พิมพ์ตราโรงเรียน คือ สีดำ และสีน้ำเงิน
-สมุดพกนักเรียน มีทั้งแบบเย็บสันลวดและแบบพับ

กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อใน
-กระดาษปอนด์ 70-80 แกรม

เนื้อในสมุดพกนักเรียน หรือ ปพ.
-ส่วนมากจะเป็นเนื้อเฉพาะของโรงเรียน แต่ละโรงเรียนรายละเอียดจะไม่เหมือนกัน จะมีซองพลาสติกใส A4 ไว้เก็บผลงานนักเรียน

**สั่งสมุดพกนักเรียน หรือปพ.ขั้นต่ำ 300 เล่ม**

สนใจสอบถามข้อมูล
โทร 091-554-4536
ไลน์ @Schoolshop

#สมุดพกนักเรียน
#ปพ5
#ปพ6
#ปพ8
#ระเบียนสะสม
#สมุดสมุดพกอนุบาล
#ผลิตสมุดพกนักเรียน
#โรงงานผลิตสมุดพกนักเรียน
#สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย
#แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
#Schoolshop