top of page

15%+3free

 promotion

ชุดเครื่องเขียน SeA#1.jpg

+ลด 15% สำหรับชุดเรียนฟรีคุณภาพ
+ฟรี จัดชุดให้ฟรี  ไม่ต้องจัดเอง

+ฟรี มีใบเสร็จรายหัว พร้มส่ง 
+ฟรี ส่งต่างจังหวัด ถึงโรงเรียน

คลิ๊กปุ่ม  เพิ่มเพื่อน                                  ากคุณครูเห็นชอบว่า
"นักเรียนควรมีอุปกรณ์การเรียนคุณภาพ"

ชุดเครื่องเขียน

รับจัดชุดเครื่องเขียน สำหรับโรงเรียนทุกระดับชั้น

ตัวอย่างจัดชุดเครื่องเขียน

ชุดเครื่องเขียน SeA#1.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล 1- 3

1. สีเทียน มาสเตอร์อาร์ต 12 สี จัมโบ้ 1 ชุด  

2. ดินสอดำ สเตทเลอร์ นอริส HB มียางลบ 3 แท่ง

3. ยางลบดินสอ สเตทเลอร์ B-35 2 ก้อน

4. กบเหลาแฟนซี 1 รู 1 อัน

5. ดินน้ำมันปอนด์คู่ ใหญ่ 1 ก้อน

6. กระเป๋าใส่ดินสอ มีซิปใส่ดินสอสี ยาว 1 ใบ

7. แฟ้มพลาสติก กระเป๋า  F4 กระดุม 1 เม็ด 1 แฟ้ม


 

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 1- 3

1. สมุด 40 แผ่น 4 เล่ม


2. สมุด 80 แผ่น 2 เล่ม

3. ยางลบสเตสเลอร์ B35-1 ก้อน


4. สีไม้ยาว 12 สี มาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง


5. ดินสอดำ สเตทเลอร์ นอรีส HB มียางลบ 4 แท่ง

6. ไม้บรรทัด 12 นิ้ว

7. กบเหลา 1 รู
 

ชุดเครื่องเขียน SetB#1.jpg
ชุดเครื่องเขียน SetC#1.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม 4 - 6 

1. สมุด 40 แผ่นกลางอ่อน/ด 1เล่ม

2. สมุด 80 แผ่นกลางอ่อน/ด 2เล่ม

3. สีไม้ยาว 12 สี มาสเตอร์อาร์ต 1กล่อง

4. ดินสอสเตสเลอร์ นอริส 1 อัน

5. ชุดเรขาคณิต 1 ชุด

6. วงเวียน 1 กล่อง

7. น้ำยาลบคำผิด YOYA 1 อัน

8. ปากกาควานตั้ม น้ำเงิน2/แดง1

9. แฟ้มกระดุม 1 เม็ด F-4 อัน

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยม 1 - 3

ชุดเครื่องเขียน SetD#1.jpg

1. สมุด 40 แผ่น เส้นกร๊าฟ A ตี/แดง 4 เล่ม

2. สมุด 80 แผ่น เส้นกร๊าฟ A ตี/แดง 3 เล่ม

3. ปากกาควอนตั้ม น้ำเงิน 2 ด้าม

4. ปากกาควอนตั้ม แดง 2 ด้าม

5. ดินสอมาสเตอร์อาร์ต 1 แท่ง

6. ยางลบสเตทเลอร์ B-35 1 ก้อน

7. ไม้บรรทัด 12 การ์ตูน 1 อัน

 

ชุดเครื่องเขียน SetE#1.jpg

ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยม 4 - 6 

1. สมุด 40 แผ่น 3 เล่ม


2. สมุด 80 แผ่น 3 เล่ม

 
3. ปากกาลูกลื่น โยย่า น้ำเงิน/3แดง/2 ด้าม


4. น้ำยาลบคำผิด โยย่า 801 บรรจุ 7 ML 1 ขวด

5. บรรทัดพีวีซี 12 1 อัน


6. ดินสอดำ ตราม้า #2200 HB มียางลบ 2 ด้าม

7. สีไม้ยาว 12 สีมาสเตอร์อาร์ต 1 กล่อง

ชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียน

     ชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียน คืออะไร

ชุดเครื่องเขียน  คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียน การจดบันทึก รวมถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะ เหมาะสำหรับการเรียนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย สมุดนักเรียน ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด สีไม้ 
ชุดอุปกรณ์การเรียน อาจหมายรวมถึง แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนด้วย

ชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียนมีกี่ระดับ

ชุดเครื่องเขียน มี 4 ระดับ ดังนี้

  1. ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาล

  2. ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับประถม

  3. ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมตอนต้น

  4. ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมตอนปลาย

ชุดเครื่องเขียน ชุดอุกรณ์การเรียนราคาชุดละเท่าไหร่

     ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาล

         ราคา   100  บาท
     ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับประถม

         ราคา   195  บาท
     ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมตอนต้น

         ราคา   210  บาท
     ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมตอนปลาย

         ราคา   230  บาท

ชุดเครื่องเขียน จัดเป็นเซ็ทอุปกรณ์การเรียนตามแต่ละระดับชั้นเรียนได้งบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

     ชุดเครื่องเขียน ระดับอนุบาล         

         100  บาท
     ชุดเครื่องเขียน ระดับประถม         

         195  บาท
     ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมต้น       

         210  บาท
     ชุดเครื่องเขียน ระดับมัธยมปลาย   

         230  บาท

ทำไม ต้องจัดชุดเครื่องเขียน และ อุปกรณ์การเรียนกับ SchoolShop

     เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องเขียนที่ผลิตในประเทศไทย เช่น สินค้าตราม้า มาสเตอร์อาร์ต โยย่า อุปกรณ์การเรียนที่ผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล 

ชุดอุปกรณ์การเรียน ส่วนมากที่นิยมจัดจะเป็น สมุดนักเรียน ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด สี เป็นต้น

จัดชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียนมีใบเสร็จไหม

     การจัดชุดอุปกรณ์การเรียนมีใบเสร็จรายหัวให้ ตามระดับชั้น

การสั่งจัดชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียนมีส่วนลดไหม

     บริการจัดชุดตามโรงเรียนต้องการ รับส่วนลด 10%-15%-20%- 25%

บริการจัดชุดเครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์การเรียนมีสั่งขั้นต่ำไหม

     สามารถสั่งได้ เริ่มต้นที่ 50 ชุด

ชุดอุปกรณ์การเรียน สามารถคืนสินค้าได้หรือไม่

     ชุดอุปกรณ์การเรียน สามารถคืนสินค้าได้กรณี นักเรียนย้ายออก

ทำให้ชุดอุปกรณ์การเรียนคงเหลือ  

     สามารถคืนชุดอุปกรณ์การเรียนได้ทั้งชุดหากเป็นสินค้าประเภทไม่มีตราโรงเรียน 

แต่หากชุดอุปกรณ์การเรียน มีสมุดนักเรียน สมุดโรงเรียนที่พิมพ์โลโก้เฉพาะ ทางร้านจะแยกใบเสร็จออกเป็น2 ส่วน

โดยให้คืนรายการเครื่องเขียนได้ แต่ ทางโรงเรียนจะต้องรับสมุดโรงเรียนไว้ที่

ห้องสหกรณ์โรงเรียน

พิเศษคุณครูยังสามารถ
เลือกชุดเครื่องเขียนตาม  แบบที่เรามีหรือจัดออกมา  ตามแบบที่คุณครูมีภายใน  งบของแต่ละระดับชั้นได้

ชุดเครื่องเขียน SetB#1.jpg
bottom of page